8 praktijkervaringen – biodiversiteit – natuurbeleving – natuurbeheer - 10 lessen

Natuurpunt. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?

Iedereen kent deze intro met de lage, hese stem maar al bij al is dit een goeie samenvatting van deze cursus. De natuur.cursus ‘Natuur in je streek’ geeft je een totaalbeeld van Natuurpunt, wat haar doelstellingen zijn en op welke manier ze die wil halen.  Met 10 lessen en 8 praktijkervaringen toetsen we  fauna en flora in eigen regio aan, maar er is meer dan dat. De plaatselijke natuurpunt afdelingen (Boortmeerbeek, Haacht en Kampenhout nemen je mee op sleeptouw en laten je proeven van enkele natuurbelevingen van de hoogste plank: een ringdemonstratie,  een planteninventarisatie,  meedenken aan een natuurontwikkelingsproject, natuurbeheer, …

Programma:

Maandag 7 februari: Theorie 1. Mens en Natuur, een kennismaking
De eerste les is een inleiding tot de cursus en een kennismaking met en tussen de cursisten. Verder wordt stilgestaan bij de vragen “Wat is natuur ?” en “Waar staat natuurbehoud voor?”

Zondag 13 februari: Praktijkles 1. Winterwandeling Hofstade (wintervogels)
Natuurpunt Boortmeerbeek neemt  je mee op sleeptouw naar het Blosodomein te Hofstade. Dit is een geliefd overwinteringsgebied voor heel wat wintergasten, voornamelijk eenden.
Afspraak om 9u30 – parking zwembad te Hofstade.

Maandag 21 februari: Theorie 2. Biodiversiteit
De verscheidenheid aan planten en dieren is het basisprincipe van het leven. Hoe komt die biodiversiteit tot stand en waarom is er een biodiversiteitscrisis?

Zaterdag 5 maart: Praktijkles 2. Nachtbrakerswandeling
                Onder leiding van NP Boortmeerbeek ga je mee op zoektocht naar joelende bos- en steenuilen.
                Afspraak om 20u -                 kerk Boortmeerbeek.

Maandag 7 maart: Theorie 3. Een kijk op vogels
Vogels vormen de meest populaire diergroep. Er wordt dieper ingegaan op alle aspecten van vogelonderzoek: waarnemen, gedrag, habitatgebruik.

Zaterdag 12 maart: Praktijkles 3. Studie van een habitat (natuurinrichting Dijlemeander)
Natuurpunt Boortmeerbeek staat, samen met gemeente Boortmeerbeek, voor een mooie uitdaging op het vlak van natuurontwikkeling. Het plan is een verwaarloosde Dijle-arm terug om te toveren tot een stuk hoogwaardige natuur. Samen met een deskundige gaan we op terrein en bespreken we de mogelijkheden en het te volgen traject.
Afspraak om 9u – parking rusthuis Ravensteinstraat te Hever.

Maandag 21 maart: Theorie 4: Overzicht fauna
De verschillende diergroepen (van zoogdieren tot amfibieën) passeren de revue. De gekozen voorbeelden hebben steeds betrekking op soorten die in de eigen streek voorkomen.

Zaterdag 2 april: Praktijkles 4: Ringdemonstratie Torfbroek
Natuurpunt Kampenhout leidt ons rond doorheen het Torfbroek, een botanische parel van jewelste. Op hetzelfde moment is er ook een vogelringer aan het werk, die we natuurlijk een bezoekje brengen.
Afspraak om 18u – parking einde Torfbroeklaan te Berg - Kampenhout.

Maandag 4 april: Theorie 5: Overzicht flora
Na de fauna wordt de flora onder de loep genomen: planten, mossen, paddenstoelen. Ook wordt stilgestaan bij wat een vegetatie is.

Maandag 25 april: Theorie 6: Ecologie
In deze les worden vooral de abiotische factoren en processen kort beschreven, zoals het belang van de waterhuishouding, bodemverschillen en (micro)klimaat.

Zaterdag 7 mei: Praktijkles 5: Beheerdag Haacht
We draaien een dagje mee met het beheerteam van NP Haacht  en steken de handen uit de mouwen bij het beheer van het Haachts Broek of de Antitankgracht. Kledij die tegen een stootje kan, stevige schoenen en werkhandschoenen zijn nuttig. Voor een natje en droogje wordt op tijd en stond gezorgd.
Afspraak om 9u – parking sporthal ‘De Dijk’ te Wespelaar.

Maandag 9 mei: Theorie 7: Natuurbeheer
Natuur beheren leer je niet op één avond, maar we kunnen wel een inleiding geven die zowel praktische elementen bevat als inzichten meegeeft over het hoe en waarom.

Zondag 22 mei: Praktijkles 6: Koesterburenwandeling
Met de campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ koppelt provincie Vlaams-Brabant de verschillende leefgebieden in een gemeente aan hun specifieke prioritaire soorten. ‘Koesterburen’ zijn de soorten die symbool staan voor de unieke biodiversiteit van specifieke leefgebieden in een gemeente. Met deze activiteit gaan we dieper in op de ‘koesterburen’ van Boortmeerbeek.
Afspraak om 14u – kerk Boortmeerbeek.

Zondag 29 mei: Praktijkles 7: Inventarisatiewandeling insectenwerkgroep
Natuurpunt Boortmeerbeek en Natuurpunt Haacht liggen pal op de grens van het Kempisch Zand- en het Brabants Leemplateau. Ter hoogte van de Hooiberg is dit zeer zichtbaar. Hotspots van biodiversiteit situeren zich steeds op dergelijke plaatsen, waar biotopen botsen … Met onze insectenwerkgroep draai je een dagje mee tussen loopvallen, determinatietabellen, …
Afspraak om 9u – Hooiberg/Beverdijk te Haacht.

Maandag 6 juni: Theorie 8: Landschappen en biotopen 1
Al wat in de vorige lessen aan bod gekomen is, wordt nu geïllustreerd en toegepast op (de natuurgebieden in) de eigen streek.

Zondag 12 juni: Praktijkles 8: Inventarisatiewandeling plantenwerkgroep
We nemen je mee op sleeptouw door het Haachts Broek. Je maakt er kennis met de soortenarme populierenbossen en de soortenrijke graslanden (voormalige populierenbossen) …
Afspraak om 14u – parking sporthal ‘De Dijk’ te Wespelaar.

Maandag 20 juni:  Theorie 9: Landschappen en biotopen 2 Vervolg.

Maandag 27 juni: Theorie 10: Mens en natuur, wat doen we ermee?
De laatste les eindigt waar we begonnen zijn: bij de relatie tussen mens en natuur. Met de cursus willen we iedereen uitnodigen om zich verder te engageren, als natuurgids, natuurbeheerder, natuuronderzoeker, etc. De wegen worden getoond en de mogelijkheden worden voorgesteld.

 

Inschrijven:

De 10 theorielessen gaan door in het vergaderlokaaltje van sporthal ‘De Dijk’ te Wespelaar (Dijkstraat) van 20u tot 22u. Voor de 8 praktijklessen (uitstappen) wordt telkens op locatie afgesproken, ook het uur van aanvangst is dan variabel.

Deelname kost 108 euro voor leden, 126 euro voor niet-leden.

Hiervoor ontvang je de algemene cursustekst, bijblaadjes met extra streek-informatie, werkblaadjes en toegang tot de cursuswebsite met achtergrondinformatie, links, communicatie met en tussen de cursisten.

Inschrijven kan via  www.natuurpunthaacht.be/natuurinjestreek.htm of een telefoontje naar 0473-73 03 10 Je inschrijving is pas defintief na overschrijving van het cursusgeld op rekeningnummer 647-0065851-78, met vermelding van  ‘Natuurinjestreek + naam’.