nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 23 september 2008  

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Steun Mooi Averbode Bos & Heide

Oproep

Trefdag: Leuven, 4 oktober 2008

Huize Ernest Claes

Biodiversiteit in Vlaanderen: sprinten naar 2010 of demarreren naar 2020?
Dé dag van het jaar voor alle actieve Natuurpunters' is weer in aantocht… De Trefdag! De trefdag gaat dit jaar in Leuven door: de Oost-Brabantse afdelingen mogen zeker daarom niet ontbreken. Spreek af binnen je afdeling en met je buurafdelingen. 
Het is een dag dat je je kan begeven tussen geestesgenoten uit heel Vlaanderen. We hebben een programma uitgewerkt dat jou en je hele afdelingsbestuur zal prikkelen en inspireren. Kom zeker een kijkje nemen, want gegarandeerd staat er wel iets op de planning dat nuttig kan zijn. Een dag dat je eens zelf niet hoeft te organiseren, dragen, duwen of trekken… Op deze dag kan je alle mogelijke vragen stellen!
Dit jaar (en de komende jaren!) staat 'biodiversiteit' in de schijnwerper. Samen zullen we die dag met onze biodiversiteitscampagne een eindspurt inzetten naar 2010. 
Om de praktische organisatie van de Trefdag optimaal te laten verlopen en de catering goed te kunnen organiseren, vragen we met aandrang om je aanwezigheid te bevestigen bij Vera Baetens: vera.baetens@natuurpunt.be of 015 29 72 17
Meer info: brochure trefdag. We rekenen op alle Oost-Brabantse afdelingen om talrijk aanwezig te zijn en Oost-Brabant in de aanwezigheidsstatistiek op te krikken.

Verenigingraad NPOB: 7 november 2008

Op vrijdagavond 7 november 2008 houden we onze jaarlijkse verenigingsraad, het ontmoetingsmoment voor alle Oostbrabantse afdelingen. Op de verenigingsraad wordt het jaarprogramma en de prioriteiten van werking 2009 definitief vastgelegd. We staan stil bij onze campagne 'Werk mee aan Biodiversiteit'. Wat is de huidige stand van zaken? Welke problemen ondervinden sommige afdelingen nog met hun gemeentebestuur? Hoe verloopt de campagne in andere afdelingen. Van iedere afdeling en alle teams en werkgroepen wordt een delegatie verwacht op onze verenigingsraad!  Dit zal plaatsvinden in de 'marktzaal' van café De Curve op het Becker-Remyplein (Kessel-Lo).

Beschermde data 2009

Planning 2009

Voor de beschermde data voor de grote regionale en Vlaamse natuurpuntactiviteiten: klik hier. NPOB doet een oproep aan de afdelingen en de regio's om hun  voorstellen in te brengen voor regionale activiteiten waarbij de afdeling tesamen met NPOB de trekker wil zijn. Gelieve hierbij rekening te houden met de nu reeds vastgestelde regionale activiteiten. Voorstellen dienen bij voorkeur ingepast in de Biodiversiteitscampagne van NPOB. Voorstellen worden verwacht voor eind september. Op de vergadering van de raad van bestuur van 3 oktober zal een eerste schema van regionale activiteiten vastgesteld worden. Afdelingen die in dit kader grote publieksactiviteiten organiseren en hiervoor ondersteuning wensen van NPOB worden ook verzocht gemotiveerde voorstellen in te dienen. Inlichtingen: christine.daenen@natuurpunt.be

Algemene Vergaderingen NPOB en van de afdelingen

Lokale Algemene Vergaderingen

 

De lokale algemene vergadering waarop alle leden uitgenodigd worden en stemrecht hebben is de plaats waarop een afdelingsbestuur verkozen en gemandateerd wordt en waar de werking van de afdeling vastgesteld worden. Als je als lid onwetend bent over de lokale algemene vergadering van je afdeling is er iets fout en dien je je afdelingsbestuur aan te spreken. We doen een oproep aan alle afdelingsbesturen om per kerende de datum, het programma en de afspraakplaats van hun lokale algemene vergaderingen aan NPOB t.a.v. npob@natuurpunt.be mee te delen. Vanuit NPOB zal een overzichtstabel met alle LAV's op de regionale website geplaatst worden. In het eerstvolgend nummer van N&L zal de overzichtstabel gepubliceerd worden, voor zover de afdelingen de data per kerende aan het secretariaat toezonden, zodat alle leden hiervan kennis kunnen nemen. Vanuit NPOB zal de nodige aandacht aan de LAV gegeven worden.    
De Algemene Vergadering van NPOB vindt plaats op 14 februari 2009. Exacte locatie en programma worden nog meegedeeld.

Actueel
Campagne Werk mee aan Biodiversiteit - Countdown 2010

Ondertekening charter Biodiversiteit in Bierbeek

Op zondag 21 september werd het Charter van de Biodiversiteit ondertekend in de gemeente Bierbeek. Dit naar aanleiding van de opening van het nieuwe culturele jaar. Bierbeek is daardoor de 10° gemeente in het Arrondissement Leuven die het Charter ondertekent. Voor meer info: http://www.velpe-mene.be/forum/viewtopic.php?f=2&t=408

Provinciale Prioritaire Soorten (PPS)

Eikelmuis - foto: Paul Biebaut

 

Om het verlies aan biodiversiteit op haar grondgebied tegen te gaan, heeft de Provincie Vlaams-Brabant het initiatief genomen om een zicht krijgen op alle soorten die van bijzonder belang zijn op provinciaal niveau en waarvoor de provincie een belangrijke verantwoordelijkheid draagt inzake bescherming, de zogenaamde Prioritair Provinciale Soorten (PPS). Voor meer info over PPS kan u terecht bij Griet Nijs, brakona@natuurpunt.be, 015/77.01.61 of op www.brakona.be.

Waarnemingen.be van start!

Op 15 mei 2008 ging Waarnemingen.be van start, een uitgebreide online databank waar je waarnemingen van alle soortengroepen kan invoeren én raadplegen en tegelijk de exacte locatie op satellietkaart kan aangeven. Bovendien kan je kan ook foto’s en geluiden toevoegen als bewijsmateriaal.
Wil je meer te weten komen over dit initiatief, neem dan gerust eens een kijkje op www.waarnemingen.be. Waarnemingen.be is een gezamenlijk initiatief van de Stichting Natuurinformatie uit Nederland en Natuurpunt Studie, gebaseerd op het gekende Waarneming.nl.
Meer lezen

Dag van de Natuur

De dag van de natuur is een jaarlijks weerkerende hoogdag waar op verschillende plaatsen mensen de kans gegeven wordt om concreet mee te werken aan natuur in hun omgeving. In het komend nummer van Natuur & Landschap zullen we hier thematisch op ingaan. Dit is ook een oproep aan jeugdbewegingen of andere socio culturele groepen om mee te participeren. Reserveer alvast de data:

Dag van de Natuur - Foto Yves De Bosscher

15 november:
- Tremelo: Laekdal
- Velpevallei-Paddenpoel (Bunsbeek en Vissenaken): aanzet broekbossen in Velpevallei
- Zaventem: ’t Imbroek.

16 november:
- Haacht: Anti Tank Gracht
- Leuven (Kessel-Lo) : Lovenaerenbroek
- Geetbets: aanleg Rummens Bos

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'