nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB

editie 21 september 2010

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Nog tot 25 september om je foto's in te zenden voor de wedstrijd GeefomNatuur

Bloemenrijke wegberm door Jules Robijns

Op dit moment hebben we al 86 inzendingen voor onze fotowedstrijd: 51 foto's in categorie stad en platteland en 35 foto's getrokken in de beheerde natuurgebieden.

Wie nog wil deelnemen heeft nog tot 25 september 2010 tijd om foto's in te zenden. Daarna worden de winnaars gekozen. In elke categorie is er de prijs van het publiek, de prijs van de jury en de prijs van de voorzitter. Dus nog snel foto's inzenden.

De prijsuitreiking is voorzien op 10/10/2010 in Tienen.
Wedstrijdreglement: klik hier


10.10.10 in Tienen: zorg dat je afdeling en je gemeentebestuur aanwezig is

GeefomNatuur

Nu het Internationaal jaar van de biodiversiteit naar zijn einde loopt en ook onze campagne geefomnatuur tot in elke afdeling en elk reservatenteam loopt, is het tijd voor een evaluatie. Op 10.10.10 in 't Toreke in Tienen blikken we terug op de voorbije acties.

Programma:
- Balans campagne GeefomNatuur - Internationaal jaar van de biodiversiteit
- Sarah De Schamphelaere over de 'International Youth Conference on Biodiversity' in Nagoya
- een panel van Natuurpuntafdelingen die met concrete projecten de grenzen verlegden
-een panel van gemeentes die mee de omslag maken
- Prijsuitreiking van de fotowedstrijd GeefomNatuur, biodiversiteit in veelvoud
- Receptie

Ontvangst: 10u00
Plaats: Het Toreke, Grote Markt 6, Tienen. Op 10.10.10 is er in Tienen veel activiteit. Voor onze activiteit is er een parking voorzien in een school in de Waaiberg te Tienen

Om een beeld te hebben over het aantal deelnemers zouden we graag een aanmelding krijgen voor 1 oktober. Mail naar christine.daenen@natuurpunt.be


25 jaar natuurbescherming in Diest: academische zitting op 1 oktober


25 jaar geleden werden de uitgebreide natuurwaarde n van het Webbekomsbroek in hun voortbestaan bedreigd. Een aantal lokale natuurbeschermers sloegen de handen in mekaar en gaven vorm aan een lokale afdeling van het toenmalige ‘Natuur & Landschap’. Nu zoveel jaar later valt natuurbehoud niet meer uit Diest weg te denken en mag men trots zijn op de zovele verwezenlijkingen.
Webbekomsbroek is ondertussen ook een door ANB beheerd natuurreservaat en geen betonnen wachtbekken.

Reden genoeg om dit jubileum uitgebreid te vieren. Daarom nodigen we u uit om op vrijdag 1 oktober 2010 vanaf 20u00 aanwezig te zijn op de academische zitting in de aula Geertrui Cordeys in het Cultuurcentrum Begijnhof te Diest. Tijdens deze zitting belichtingen we het verleden, het heden en de toekomst van de natuurbescherming in Diest en daarbuiten. Aansluitend kunt u napraten op de receptie aangeboden door de Stad Diest en Natuurpunt Diest.

Programma vrijdag 1 oktober 2010

- Verwelkoming en intro: Filip Meyermans, voorzitter Natuurpunt Diest
- Over hoe het allemaal begon: Stef Boogaerts, oud voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant, interviewt de oud-afdelingsvoorzitters Rik Schuyten en Yves Beken
- Natuurbescherming vanuit een gemeentelijke perspectief: oud burgemeester Hugo Marsoul over hoe hij het beleefde en schepen van milieu Geert Cluckers over hoe hij het vandaag ervaart
- Internationaal jaar van de Biodiversiteit, regionale inzet in een Europees perspectief: Hugo Abts, voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant
- Prijsuitreiking campagne “Kleur mee aan Diest”: Saskia van den Berg

Graag ontvingen we een bevestiging van uw komst op de academische zitting: berglinden@qsources.be of 0478 96 01 71

Zondag 3 oktober 2010 is er een Natuur.gezinshappening van 13u00 tot 18u00. Deze vindt plaats in het Bezoekerscentrum Webbekomsbroek. Er zijn geleide gezinswandelingen, kinderanimatie, tentoonstellingen, natje en droogje.


Natuur.dag: 2 oktober in Jezus-Eik (Overijse): trefdag voor alle NP medewerkers

Natuur.dag

De Natuur.dag is dé hoogdag voor al de NP vrijwilligers in Vlaanderen. Natuurpunt biedt jullie een inhoudelijk boeiend programma, maar bovenal is de Natuur.dag een ontmoetingsmoment waar je ervaringen kan uitwisselen en ideeën kan opdoen voor je afdeling of werkgroep met alle andere afdelingen in Vlaanderen.

Deze Natuur.dag heeft een programma dat zowel inhoudelijk sterk als ontspannend is. Actief geëngageerde Natuurpunters uit heel Vlaanderen komen er zeker aan hun trekken, maar ook voor de stille natuurgenieters of familieleden is de Natuur.dag zeker de moeite waard. Met een mooie mix van natuur, landschap en cultuur wordt het een feest voor het hele gezin.

De ganse dag kan je natuur.workshops en natuur.brainstorms volgen waarvan jij mee de inhoud hebt bepaald. De deuren zijn doorlopend geopend. Je kan dus binnen en buitenhoppen wanneer jij dat wil. Ben je nieuw bij Natuurpunt? Geef ons een seintje en krijg een persoonlijk onthaal.

Tijdens een lange middagpauze kan je contacten leggen en bijpraten met collega-vrijwilligers uit heel Vlaanderen. Doorlopend is er een infomarkt waar je kunt shoppen tussen nieuwe ideeën en projecten

Om 16u45 ronden we de Natuur.dag af met een slotwoord van de voorzitter. Daarna kan je napraten bij een lekkere trappist van Westmalle.

Meer info en inschrijven kan via www.natuurpunt.be/natuurpuntdag of bij ewoud.lamiral@natuurpunt.be


Beschermde data 2011 en regionale activiteiten

Beschermde Data

Organiseren betekent data afstemmen. Onderstaand de voorlopige lijst van de data die voor 2011 al gereserveerd zijn. Voor de NP afdelingen binnen NPOB is vooral zaterdag 26 februari een datum die moet gereserveerd worden. Het is ons jaarlijks symposium waarbij ook de start gegeven wordt van de viering van 40 jaar NPOB.
Wij doen ook een oproep aan alle afdelingen om per kerende de data van de lokale algemene vergadering van je afdeling aan NPOB door te geven.

- 5 februari 2011: Brakona contactdag
- 26 februari 2011: Symposium en algemene vergadering NP Oost-Brabant
- 26 maart 2011: Algemene Vergadering NP
- 5 juni 2011: Walk for Nature Silsombos. Organisatie: NP Kortenberg en NP Kampenhout i.s.m. Natuurpunt Oost-Brabant
- 6-7 augustus 2011: Vlinder mee!
- 25-27 augustus 2011: Nacht van de Vleermuis
- 1 oktober 2011: Natuur.dag
- 19-20 november 2011: Dag van de Natuur

We verzoeken de afdelingen met de volgende beschermde data en aandachtsdata rekening te houden bij de planning van de activiteiten 2011. In de regionale communicatie (tijdschrift, website, persberichten) zullen geen publieksactiviteiten opgenomen worden die concurrentieel zijn met de regionaal vastgestelde activiteiten. Tot 15 oktober is het nog mogelijk voor de afdelingen om grote activiteiten voor te stellen waarvoor regionale ondersteuning gevraagd.


Provincie Vlaams-Brabant vindt Silsombos bijzonder natuurproject

In het Silsombos, op de grens van de gemeenten Kampenhout en Kortenberg, zorgt Natuurpunt voor het behoud en het herstel van de natuur. Zo werd recent de toegankelijkheid van het gebied verhoogd door het ontwikkelen van nieuwe bewegwijzerde wandeltrajecten. De provincie Vlaams-Brabant subsidieert dit werk als een bijzonder natuurbeschermingsproject en ondersteunt de werking van de vrijwilligers. meer lezen


NPOB zegt duidelijk neen tegen de Golazo ontwikkelingen in het domein De Vijvers te Averbode. Dit is een schandvlek midden Averbode Bos & Heide, die in het Internationaal Jaar voor de Biodiversiteit in een Europees Habitatgebied ondenkbaar is.

Samen met vele andere partners werkt Natuurpunt hard aan de opwaardering van de groene rand tussen Kempen en Hageland. Met steun van Europa komt er stilaan unieke natuur tot stand op het meer dan 500 hectare grote gebied op het drie provinciënpunt rond de abdij van Averbode. Oude loofbossen, vennen en heide zullen voor een prachtig landschap met zeer hoge biodiversiteit zorgen dat voor alle natuur- en cultuurgenieters is opengesteld. Dit is ons engagement sinds we in 2004 mee het ‘Charter De Merode’ ondertekenden. Vele neuzen staan ondertussen in dezelfde richting. Wat hier tot stand komt, zal iets bieden dat in de rest van Vlaanderen nog nauwelijks te vinden is: rust, ruimte, groen, hoge belevingswaarde, variatie in landschappen, toegankelijkheid… en toch vlakbij. Groot was dan ook de verbazing dat een projectontwikkelaar het gekende recreatiegebied ‘De Vijvers’ had opgekocht. De plannen die werden ontvouwd voor het bijna 100 hectare grote terrein staan haaks op die van de omgeving. Ze passen ‘als een tang op een varken’. Wordt hier ‘de kip met de gouden eieren’ geslacht?
Natuurpunt Oost Brabant zegt duidelijk neen tegen de Golazoplannen (onder mom van NV De Vijvers) voor het domein de vijvers omdat ze niet verenigbaar zijn met de draagkracht van het gebied en de natuurwaarden van het domein de vijvers als Europees Habitatgebied. Natuurpunt Oost-Brabant wijst erop dat zulke projecten niet kunnen goedgekeurd worden op basis van een betwistbare planologisch attest. Natuurpunt Oost-Brabant zal niet aarzelen om zulke oneigenlijke procedures bij de verschillende instanties in vraag te stellen en te betwisten. Galazo mag weten dat we ons duidelijk engageren in dit dossier en vasthoudend de belangen van natuur en landschap zullen verdedigen.
meer lezen

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'