Nieuwsbrief NPOB

editie 26 mei 2011

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Zondag 5 juni 2011: Walk for Nature Silsombos: Mijlpaalactiviteit in het kader van 40 jaar NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap

Walk for Nature

Op zondag 5 juni 2011 vindt de Walk for Nature Silsombos te Erps-Kwerps plaats. De Walk for Nature is een begrip binnen NPOB,regionale vereniging voor Natuur en Landschap. Zeker in dit lustrumjaar mag niemand met een hart voor natuur dit topevenement missen. 
Die dag worden de natuur en de landschappelijke troeven van de streek in de verf zet.Je kan er al wandelend en fietsend  kennismaken met het Silsombos en haar unieke bloemenpracht als 1000en bloeiende orchideeën, koekoeksbloemen, margrieten,... Het Silsombos is ook een paradijs aan zeldzame vogels als nachtegaal, blauwborst, houtsnip en sprinkhaanzanger, enz. Kortom natuurwaarden die zelfs voor heel Europa uitzonderlijk zijn en waar aangetoond wordt dat het aankoopmodel van Natuurpunt effectief biodiversiteit versterkt. Onderweg zullen themastands rond o.a. natuur en landschap meer uitleg geven. Het nieuwe wandeltraject leid je langs plankenpaden, bruggetjes en een vogelkijkwand door het avontuurlijke Silsombos.

Programma:
- 08u00: Vroege vogelwandeling
- 10u00: start wandel- en fietsactiviteiten
- 10u30: Symposium Silsombos 'Grensoverschrijdende natuur'
- Vanaf 13u00: start geanimeerde wandelingen en fietstochten
Locatie: Gemeenteschool de Klimop in Erps-Kwerps

Meer info: klik hier


Minisymposium en feestelijke inhuldiging Silsombos

Graag willen we je uitnodigen voor het minisymposium en feestelijke inhuldiging van de openstelling van het Silsombos op de Walk for Nature op 5 juni 2011! Dit gaat door in het Ontmoetingscentrum De Zolder, Kwerpsebaan 251, 3071 Erps-Kwerps.

Programma
10u15 Verwelkoming en ontvangst
10u30 Welkomstwoord
Burgemeester Kortenberg Chris Taes
10u35 Een historische samenwerking voor het Silsombos
Burgemeester Kampenhout Jean Meeus
10u40 Reflectie van de Provincie Vlaams-Brabant
Provinciaal Gedeputeerde Jean-Pol Olbrechts
10u50 Een sterke samenwerking en een project voor de toekomst
Schepen Leefmilieu Kortenberg Bart Nevens
11u00 Het vrijwilligersmodel van Natuurpunt
Algemeen directeur Natuurpunt Willy Ibens
11u05 Inspanningen van het Agentschap voor Natuur & Bos voor het Silsombos
Regionaal beheerder Agentschap voor Natuur en Bos Bart Meuleman
11u10 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant
Voorzitter Natuurpunt Oost-Brabant Hugo Abts
11u15 Slotwoord en Receptie
12u00 Officiële inhuldiging openstelling Silsombos

Na de receptie nodigen we je uit om samen de openstelling van het Silsombos officieel en al wandelend in te huldigen
Mogen wij u vriendelijk verzoeken om uw aanwezigheid voor het minisymposium en feestelijke inhuldiging te bevestigen bij Natuurpunt:
Ewoud L’Amiral
: GSM 0476-26 16 34 • E-mail: Ewoud.lamiral@natuurpunt.be of www.silsombos.be


Donderdag 2 juni 2011: Landschapswandeling in de Demerbroeken te Scherpenheuvel-Zichem. Mijlpaalactiviteit in het kader van 40 jaar NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap.

De Demerbroeken tussen Aarschot en Diest vormen veruit het grootste aaneengesloten natuurgebied in Oost-Brabant, met bovendien een enorme variatie aan nog soortenrijke habitats, zoals overstromingsgraslanden, trilvenen, droge donken… Dit heeft positieve gevolgen voor flora, fauna en de mensen die het gebied nu volop kunnen bezoeken. Zonder het optreden van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap, nu Natuurpunt Oost-Brabant, zouden de Demerbroeken voorgoed verloren zijn geweest voor het nageslacht.

14u00: start korte en lange geleide wandelingen. De korte wandeling zal specifiek in het teken van het lustrum staan.
15u00 en 16u00: start korte wandeling.
Afspraak: Huize Ernest Claes (steenweg Zichem-Averbode = Ernest Claesstraat).
Hier gaat vanaf 10u00 een tuinfeest met boekenmarkt door, zijn er hapjes en dranken te verkrijgen en is er info over het gebied te vinden.
Info: Manu Vlaeyens, 016 32 63 60, 0473 94 16 08 manu.vlaeyens@natuurpunt.be

Meer info: klik hier


Zondag 29 mei 2011: Run for Nature door Dassenaarde in Molenstede

Start: 10u00 aan de veldschuur in Dassenaarde
Afstand: 5 en 10 km
Inschrijven: vanaf 9.00 uur aan de start.
Parking: Speelpleinwerking Dassenaaarde, Asdonkstraat te Molenstede-Diest
Geen douches aanwezig.
Info: berglinden@qsources.be of 0478-96 01 71
Deelname is gratis

Flyer: klik hier


Dinsdag 21 juni: Trefdag akkervogelmaatregelen met beleidsdebat ‘nieuwe sporen voor agromilieubeleid’ te Neerlanden

Het gaat niet goed met onze akkervogels. Natuurpunt Velpe-mene levert hier al jaren pionierwerk met het project ' Graan voor Gorzen'. Ondertussen werkt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in de Vlaamse leemstreek  onder meer aan de hand van beheerovereenkomsten samen met de regionale landschappen Haspengouw-Voeren en Zuid-Hageland aan de verbetering van habitat- en nestgelegenheid voor onze akkervogels. Deze tandem heeft de voorbije drie jaar al heel wat vruchten afgeworpen. Meer nog, de gebiedsgerichte en specifieke aanpak in deze regio kan als een goed voorbeeld beschouwd worden voor de toekomstige inzet van de beheer-overeenkomsten inzake agro-natuurbeheer.
Op 21 juni organiseren verschillende partners samen een trefdag om met beleidsmensen en ervaringsdeskundigen in agrarische natuur enkele wervende praktijkvoorbeelden in Haspengouw te gaan bekijken en daarbij kennis en expertise te delen. Hiervoor hebben deelnemers keuze uit twee busexcursies in de voormiddag. Tijdens de middag is een lunch en infomarkt voorzien.
Het terreinbezoek dient als inspiratie voor een spraakmakend debat over de toekomst van ons agromilieubeleid in de namiddag. Aan de hand van stellingen en praktijkgetuigenissen zoekt het panel naar oplossingen en aanbevelingen die agrarisch natuurbeheer efficiënter maken voor iedereen. Welke instrumenten werken, welke zijn de knelpunten en waar liggen nog ongebruikte kansen? Het debat wordt gemodereerd door Bart Cortoos (eindredacteur VRT-journaal) en panelleden zijn Toon Denys (VLM), Leen Franchois (Boerenbond), Lieven De Schamphelaere (Natuurpunt Beheer), Peter Van Bossuyt (kabinet Minister Schauvliege), Jurgen Tack (INBO), Johan Verstrynge (ADLO), Filiep Cardoen (ANB) en Ben Koks (Werkgroep Grauwe Kiekendief – Groningen). De neerslag van dit debat wordt een eerste belangrijke aanzet naar inhoudelijke hervormingen en inzetbaarheid van de agromilieumaatregelen met het oog op de komende derde programmaperiode in 2013.
De excursies starten stipt om 9u30 aan de parking van de Beekhoeve te Neerlanden (F. Istastraat 15, 3404 Neerlanden). Het debat start om 14u30 en wordt gevolgd door een receptie. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht en kan tot 10 juni via info@rlh.be. Meer informatie kan u verkrijgen op 011/31.38.98

Flyer: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'