Nieuwsbrief NPOB

editie 23 januari 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Regionale Algemene Vergadering NPOB: zaterdag 25 februari 2012

Reserveer nu de datum en contacteer binnen je afdeling alle vrijwillige medewerkers natuurbeheer om samen hier naartoe te komen. We verwachten zeker alle stemgerechtigde leden die door de afdelingen aangeduid zijn.
Op de Algemene Vergadering zullen we de prioriteiten 2012 definitief vaststellen en de werking van NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap, van het voorbije jaar aan iedereen voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur en een nieuw werkjaar. De namiddag wordt dit jaar -in plaats van een extern symposium- eerder gezien als een intern vormingmoment voor de afdelingen en actieve vrijwilligers.

Programma (onder voorbehoud):
- 13u30 - 14u00: onthaal met koffie
- 14u00 - 15u00: plenaire voorstelling van de 3 centrale themas voor de werking 2012

  • Thema 1: Jaarthema en project 'Natuur in stad en dorp' door Luc Vervoort
  • Thema 2: Reservatenbeleid:  hoe kunnen we ook in tijden van budgettaire schaarste de reservaten verder uitbouwen?
  • Thema 3: Memorandum gemeente- en provincieraadsverkiezingen

- 15u00 - 16u00: Werksessies rond elk van de 3 thema's per groep
- 16u00 - 16u30: Pauze
- 16u30 - 18u00: Statutair gedeelte Algemene Vergadering met ook rapportering conclusies workshops

Plaats: KHLeuven, Campus Heverlee, departement lerarenopleiding, ingang Kerspelstraat
Inschrijven is niet noodzakelijk, maar om een zicht te hebben op het aantal mensen, gelieve aan te melden bij npob@natuurpunt.be.


Lokale Algemene Vergaderingen 2012

In januari - februari houden ook de natuurpunt-afdelingen hun jaarlijkse algemene vergadering. Voor de lijst van de Lokale Algemene Vergaderingen, ook deze in jouw afdeling: klik hier
Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat.


Jaarprogramma 2012: Natuur in stad en dorp

Met het 'charter van de biodiversiteit' werden afglopen jaren vele gemeenten gesensibliseerd. De provincie kwam de gemeenten te hulp met 'de koestercampagne'. Het beheer van eigen terreinen (bv. wegbermen, parken...), ondersteuning van derden (zoals natuurverenigingen) en koppeling met ander beleid -zoals ruimtelijke ordening- geeft de gemeenten een pak mogelijkheden.

De Raad van Bestuur van NPOB heeft beslist om dit verder uit te werken onder het thema 'natuur in stad en dorp'. Dit jaar willen we vooral de stedelijke gebieden bij de horens vatten omdat er momenteel 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' voor in opmaak zijn. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant (via een 'Bijzonder provinciaal natuurbehoudsprojecten') gaan we voor Leuven (i.s.m. de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud), Aarschot, Diest en Tienen in beeld brengen dat 'koestersoorten' ook in het stedelijk gebied kansen hebben. De stad hoeft geen barriere te vormen als waterlopen zoals Dijle, Demer en Gete, maar ook heuvels ruimte krijgen voor natuurverbinding of als 'groene vingers'. 

In de loop van het jaar proberen we voor elk stedelijk gebied een vrijwilligerswerkgroepje van de grond te krijgen en worden ook voor elk gebied telkens 3 opleidingsdagen georganiseerd. Alles zal later op het jaar tijdens een symposium worden voorgesteld. Zaterdag 25 februari verneem je voorafgaand aan de Algemene Vergadering hier alles over (zie boven).   


Ronde door Vlaanderen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012: vormingsmoment Vlaams Brabant tijdens AV NPOB op 25 februari

Natuurpunt, BBL en Velt komen in Oost-Brabant langs om je met raad en daad bij te staan in deze verkiezingscampagne. Dit zal eveneens plaatsvinden als onderdeel van onze Algemene Vergadering op 25 februari aan de KHLeuven in Heverlee.

Kom zeker af!
 
2012 zal hoe dan ook in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen! Zorg dat je goed voorbereid bent!
De Vlaamse overheid heeft een aantal beslissingen genomen die de kaarten voor het gemeentelijk beleid grondig dooreen schudden, daarbovenop kampen heel wat gemeenten met financiële moeilijkheden. Met de huidige economische crisis is er nood aan duidelijke prioriteiten, ook op vlak van natuur. Daarom werkten we handige tools uit om jouw organisatie te helpen voor jouw gemeente de juiste prioriteiten aan te duiden en een campagne op te zetten om de lokale partijprogramma’s en bestuursakkoorden te beïnvloeden. Ook ons jaarprogramma 'Natuur in stad en dorp' speelt daarop in.   

Programma
We maken het graag interactief. Heeft jouw afdeling al werk gemaakt van een lokaal memorandum of hebben jullie al een campagneplan opgesteld en delen jullie dit graag met jullie buren? Stuur dan de documenten op voorhand door naar Annelore.nys@natuurpunt.be
- Survival of the smartest: toekomstig beleidskader, wat zijn de uitdagingen, waar moeten we rekening mee houden (10min)
- Memorandum à la carte: knip en plak jouw eigen verkiezingsmemorandum in elkaar, aan de hand van de instrumenten die Natuurpunt, BBL en Velt je ter beschikking stellen (10min)
- Verleid ze!: 6 stappen voor positieve beleidsbeïnvloeding: zorg dat jouw prioriteiten opgenomen worden in de lokale partijprogramma’s en het bestuursakkoord
- “En ’t marcheert nog ook!”: Good practices, een vereniging aan het woord

Maak gebruik van de instrumenten die je vandaag al in handen hebt. Heeft jouw gemeente het Charter voor Biodiversiteit ondertekend en een lokaal actieplan voor biodiversiteit? Of stimuleert jouw provincie de gemeenten om rond biodiversiteit en milieu te werken? Laat ons dat dan weten Annelore.nys@natuurpunt.be

Inschrijvingen en meer info
Laat weten of je aanwezig zal zijn op één van de worksops. Stuur deze uitnodiging ook zeker door naar geïnteresseerden. 
Meer info bij Annelore Nys: 015 29 72 35, annelore.nys@natuurpunt.be
Alle informatie is ook te vinden op: www.natuurpunt.be/verkiezingen


Koestercarrousel 2012

De provinciale biodiversiteitscampagne 'Je hebt meer buren dan je denkt' loopt. Van Affligem tot Zoutleeuw waren er initiatieven voor meer biodiversiteit in Vlaams-Brabant. Het najaar en de winterperiode zijn ideale momenten om even terug te blikken, projecten in de bloemetjes te zetten en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. En dat is nu net wat we willen doen met de koestercarrousel 2012 en de koestersterren 2011.

KOESTERCARROUSEL: over de grenzen heen
Op donderdag 2 februari organiseren we de tweede koestercarrousel, een symposium over biodiversiteit en koesterburen. Het wordt opnieuw een dag vol workshops, lezingen en nog veel meer!
Heb je een vraag? Weet je niet goed hoe je aan een project moet beginnen? Of wil je net jullie succesverhaal vertellen? Kom dan naar de koestercarrousel. Want die dag is er tijd en ruimte om jouw zeg te doen. Breng dus zeker al je verhalen, vragen en ervaringen mee. Het volledige programma vind je op www.koesterburen.be.
Inschrijven kan nog tot 24 januari via het online formulier op www.koesterburen.be.

Meer info: Beatrijs Maesen - dienst leefmilieu, 016-26 72 76, koesterburen@vlaamsbrabant.be of beatrijs.maesen@vlaamsbrabant.be


Brakona contactdag 2012

De Brakona contactdag gaat door op zaterdag 4 februari 2012 in het Provinciehuis te Leuven. Deze editie staat in het teken van 'natuur en techniek'. De laatste jaren ontwikkelde het digitale tijdperk in sneltempo, en veroverde langzaamaan ook de wereld van de natuurstudie. Internettools en technische snufjes schieten als paddenstoelen uit de grond. We kunnen er haast niet meer omheen. Maar vormt die ontwikkeling nu werkelijk een meerwaarde?

Inschrijven voor deze dag kan via www.brakona.be of brakona@natuurpunt.be. Je inschrijving is geldig na storting van 5 euro (incl. broodjeslunch en koffiepauzes) op rekeningnummer 230-0524745-92 uiterlijk 27 januari 2012 met vermelding van je naam en ‘Brakona contactdag 2012’. Het volledige programma kan je terugvinden op de folder (klik hier) of op www.brakona.be.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'