Nieuwsbrief NPOB

editie 21 februari 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Oproep aan alle afdelingen en reservatenteams om aanwezig te zijn op onze AV - zaterdag 25 februari in Heverlee

Reeds een vijftigtal mensen hebben zich ingeschreven voor onze Algemene Vergadering nu zaterdagnamiddag in Heverlee. Oproep aan alle afdelingen en reservatenteams om hierop aanwezig te zijn. Schrijf nu per kerende in via mail naar christine.daenen@natuurpunt.be. Onthaal vanaf 13u30, einde omstreeks 18u00.
Drie thema’s worden toegelicht en uitgediept in de workshops. Luc Vervoort begint met het jaarthema ‘Natuur in stad en dorp’. De verdere uitbouw van de reservaten en de werking rond de beheerde natuurgebieden is ook in tijden van budgettaire schaarste een absolute noodzaak. Dit is het onderwerp van het tweede thema. Het derde thema gaat over de gemeente- en provincieraadsverkiezingen die in het najaar van 2012 plaatsvinden. Dit past in ‘de ronde’ van Natuurpunt, BBL en Velt en wordt in Oost-Brabant ingepast in onze Algemene Vergadering. Wim Van Gils zal dit toelichten. Om 16u30 start het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering.

Programma

 • 13u30 - 14u00: Onthaal met koffie
 • 14u00 - 15u00: Plenaire voorstelling  van de 3 centrale thema’s voor de werking 2012
  • Thema 1: Jaarthema en project 'Natuur in stad en dorp' door Luc Vervoort
  • Thema 2: Werking rond en verdere uitbouw reservaten in tijden van budgettaire schaarste
  • Thema 3: Memorandum gemeente- en provincieraadsverkiezingen door Wim Van Gils
 • 15u00 - 16u00: Werksessies rond elk van de 3 thema's per groep
 • 16u00 - 16u30: Pauze
 • 16u30 - 18u00: Statutair gedeelte Algemene Vergadering met rapportering conclusies workshops

Waar: Aula KHLeuven, Campus Heverlee, Hertogstraat 178 (parking via Kerspelstraat)

Inschrijven is niet strikt noodzakelijk maar het is voor de organisatie altijd gemakkelijk als mensen een seintje geven dat ze komen of niet komen: mailen naar christine.daenen@natuurpunt.be


Jaarprogramma 2012: Natuur in stad en dorp

Met het 'charter van de biodiversiteit' werden afgelopen jaren vele gemeenten gesensibiliseerd. De provincie kwam de gemeenten te hulp met 'de koestercampagne'. Het beheer van eigen terreinen (bv. wegbermen, parken...), ondersteuning van derden (zoals natuurverenigingen) en koppeling met ander beleid -zoals ruimtelijke ordening- geeft de gemeenten een pak mogelijkheden.

De Raad van Bestuur van NPOB heeft beslist om dit verder uit te werken onder het thema 'natuur in stad en dorp'. Dit jaar willen we vooral de stedelijke gebieden bij de horens vatten omdat er momenteel 'ruimtelijke uitvoeringsplannen' voor in opmaak zijn. Met steun van de provincie Vlaams-Brabant (via een 'Bijzonder provinciaal natuurbehoudsprojecten') gaan we voor Leuven (i.s.m. de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud), Aarschot, Diest en Tienen in beeld brengen dat 'koestersoorten' ook in het stedelijk gebied kansen hebben. De stad hoeft geen barrière te vormen als waterlopen zoals Dijle, Demer en Gete, maar ook heuvels ruimte krijgen voor natuurverbinding of als 'groene vingers'.

In de loop van het jaar proberen we voor elk stedelijk gebied een vrijwilligerswerkgroepje van de grond te krijgen en worden ook voor elk gebied telkens 3 opleidingsdagen georganiseerd. Alles zal later op het jaar tijdens een symposium worden voorgesteld. Zaterdag 25 februari verneem je voorafgaand aan de Algemene Vergadering hier alles over (zie boven).

Met de steun van en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant, partner voor natuur.


Ronde door Vlaanderen - Gemeenteraadsverkiezingen 2012: vormingsmoment Vlaams Brabant tijdens AV NPOB op 25 februari

Natuurpunt, BBL en Velt komen in Oost-Brabant langs om je met raad en daad bij te staan in deze verkiezingscampagne. Dit zal eveneens plaatsvinden als onderdeel van onze Algemene Vergadering op 25 februari aan de KHLeuven in Heverlee.
Kom zeker af!

2012 zal hoe dan ook in het teken staan van de gemeenteraadsverkiezingen! Zorg dat je goed voorbereid bent!
De Vlaamse overheid heeft een aantal beslissingen genomen die de kaarten voor het gemeentelijk beleid grondig dooreen schudden, daarbovenop kampen heel wat gemeenten met financiële moeilijkheden. Met de huidige economische crisis is er nood aan duidelijke prioriteiten, ook op vlak van natuur. Daarom werkten we handige tools uit om jouw organisatie te helpen voor jouw gemeente de juiste prioriteiten aan te duiden en een campagne op te zetten om de lokale partijprogramma’s en bestuursakkoorden te beïnvloeden. Ook ons jaarprogramma 'Natuur in stad en dorp' speelt daarop in.

Programma
We maken het graag interactief. Heeft jouw afdeling al werk gemaakt van een lokaal memorandum of hebben jullie al een campagneplan opgesteld en delen jullie dit graag met jullie buren? Stuur dan de documenten op voorhand door naar Annelore.nys@natuurpunt.be.
- Survival of the smartest: toekomstig beleidskader, wat zijn de uitdagingen, waar moeten we rekening mee houden (10min)
- Memorandum à la carte: knip en plak jouw eigen verkiezingsmemorandum in elkaar, aan de hand van de instrumenten die Natuurpunt, BBL en Velt je ter beschikking stellen (10min)
- Verleid ze!: 6 stappen voor positieve beleidsbeïnvloeding: zorg dat jouw prioriteiten opgenomen worden in de lokale partijprogramma’s en het bestuursakkoord
- “En ’t marcheert nog ook!”: Good practices, een vereniging aan het woord
Maak gebruik van de instrumenten die je vandaag al in handen hebt. Heeft jouw gemeente het Charter voor Biodiversiteit ondertekend en een lokaal actieplan voor biodiversiteit? Of stimuleert jouw provincie de gemeenten om rond biodiversiteit en milieu te werken? Laat ons dat dan weten Annelore.nys@natuurpunt.be.

Inschrijvingen en meer info
Laat weten of je aanwezig zal zijn op één van de worksops. Stuur deze uitnodiging ook zeker door naar geïnteresseerden.
Meer info bij Annelore Nys: 015 29 72 35, annelore.nys@natuurpunt.be
Alle informatie is ook te vinden op: www.natuurpunt.be/verkiezingen

Memorandum Provincieraadsverkiezingen: klik hier
Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'