Nieuwsbrief NPOB

editie 5 maart 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Algemene Vergadering NPOB: 70-tal mensen aanwezig

Voor 2012 werd gekozen om van de Algemene Vergadering een intern vormingsmoment te maken zonder extra editie van tijdschrift Natuur en Landschap en zonder brede externe uitnodigingen. Niettemin waren een 70-tal enthousiaste mensen uit heel de regio aanwezig. Luc Vervoort lichtte het jaarthema Natuur in Stad en Dorp toe (klik hier), Wim Van Gils enthousiasmeerde de beweging over het proces rond het memorandum en de gemeenteraadsverkiezingen en Pieter Abts deed een krachtig pleidooi voor een gedurfd reservatenbeleid in tijden van budgettaire schaarste. De presentaties zullen consulteerbaar zijn op www.natuurpuntoostbrabant.be. Deze prioritaire thema's werden uitgediept in drie workshops waar vanuit de verschillende afdeling een inbreng gedaan werd en voor elk van de thema's een proces werd opgezet. Dit was een mooi participatiemoment voor de afdelingen waar voor een volledige jaarwerking veel uit naar voren kwam. Nieuwe werkgroepen en afspraken voor een jaarwerking tot in de gemeenten en stroomlijning van de focusactiviteiten. Vrijwilligers kregen de kans om 'de goede voorbeeld projecten' toe te lichten. Zo gaf Luc Vanden Abeele uitleg bij de aanpak van het Tienbunderbos. Na de pauze werden de conclusies plenair toegelicht. Saskia Van den Berg deed de rapportage van de workshop Natuur in Stad en dorp. Tijdens het statutair gedeelte van de AV werden twee nieuwe leden voor de Raad van Bestuur gemandateerd: Bruno Wallyn uit Tremelo en Yves Vanden Bosch uit Leuven. De Walk for Nature 2012 gaat door in de Abdij van Park op 30 september met als thema Natuur in stad en dorp. Er waren ook kandidaten voor een Walk for Nature 2013 en 2014. NPOB toonde zich als een brede vrijwilligersbeweging waar velen een deel van de (regionale) taak op zich namen. Penningmeester Frans Dhaenens gaf een toelichting bij de resultatenrekening 2011 en begroting 2012. En Linda Scheerens als auditor over de controle op rekeningen. Secretaris Jan Van den Bergh deed de presentatie van het jaarverslag en maakte ook verslag van de AV. Voorzitter Hugo Abts stelde de prioriteiten 2012 voor: klik hier. Margriet Vos zorgde ervoor dat we deze AV terug in de KHLeuven konden laten doorgaan. Dank ook aan de vrijwilligers die hebben meegeholpen met alles klaar te zetten: Lars Smout, Thomas Vandenberghe, Richard Soille en Bernard Lemaitre om voor bier van Dormael te zorgen. Foto's van Jan Vanwinckel: klik hier.


Oproep focusactiviteiten voor heel het jaar

 

We hebben heel wat voorstellen gekregen voor focusactiviteiten voor in het eerste tijdschrift van dit jaar van Natuur & Landschap. Zie onderstaande lijst met de activiteiten t.e.m. 10 juni. Hierbij een oproep aan de afdelingen om ook voorstellen van focusactiviteiten voor de rest van het jaar door te geven: npob@natuurpunt.be.

Om het eenvoudig te kunnen invullen wordt in regel volgend schema aangehouden, voor het eerste jaar zal dit evenwel soepel gehanteerd worden.
- 1ste weekend van de maand: gereserveerd voor activiteit in de Hagelandse Heuvelstreek of onderling omwisselbaar
- 2de weekend: gereserveerd voor grote regionale activiteit of als reserve voor de overige regio's
- 3de weekend: gereserveerd voor activiteit in Midden-Brabant of onderling omwisselbaar
- 4de weekend: gereserveerd voor activiteit Velpe-Mene en Zuid-Hageland of onderling omwisselbaar

Focusactiviteiten t.e.m. 10 juni:
•Zaterdag 31 maart: Uilenwandeling in Zuurbemde
•Zondag 1 april: Voorjaarsbloeiers in Vorsdonkbos-Turfputten te Gelrode
•Zondag 15 april: Akkervogelwandeling in Melkwezer
•Zondag 22 april: Vroege vogelwandeling in de Paddepoel
•Zondag 22 april: Lentewandeling voor de jeugd: Koesterburen
•Zondag 29 april: Vroege ochtendwandeling met (h)eerlijk ontbijt door Oxfam Wereldwinkel
•Dubbelactiviteit orchideeënkijken in de Snoekengracht en het Aardgat
- Zaterdag 5 mei: Orchideeën kijken in de Snoekengracht te Vertrijk
- Zondag 6 mei: Orchideeën kijken in het Aardgat te Tienen
•Zondag 6 mei: Lentewandeling in de Spicht
•Zaterdag 13 mei: Wandeling antitankgracht
•Zaterdag 20 mei: Getevallei-wandeling in Doysbroek
•Zondag 27 mei: Dag van het Park in Leuven, Lovenjoel, Boutersem en Diest
•Zaterdag 2 juni: Lezing over Natuur in Herent, gevolgd door 2 wandelingen in de natuur
•Zondag 3 juni: Activiteit in het Zegbroek in Tremelo
•Zondag 10 juni: Natuurontwikkeling en orchideeënwandeling in Rosdel

Deadlines Natuur & Landschap:
- N&L2: 9 april
- N&L3: 16 juli
- N&L4: 24 september


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'