Nieuwsbrief NPOB

editie 2 mei 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2012: Dubbelactiviteit orchideeënkijken

Zaterdag 5 mei: Orchideeën kijken in de Snoekengracht te Vertrijk (Boutersem)
De Snoekengracht is bekend voor zijn massaal aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. Toen Natuurpunt in 1976 met het beheer van de Snoekengracht begon, waren er maar een zevental brede orchissen in een verruigd grasland met veel brandnetel. Nu is de Snoekengracht een voorbeeld van bloemenpracht met een gele zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden knolsteenbreek en meer dan 5000 bloeiende brede orchis. De Snoekengracht is het bewijs dat door aankoop concreet gewerkt wordt aan duurzame biodiversiteit en dit midden in het dorpsweefsel van Vertrijk en Boutersem. Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied verdwenen en was er een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel van natuurbeleving en inspiratiebron voor de scholen in Boutersem. Voor de geschiedenis van de snoekengracht: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm. De orchideeënwandeling is ondertussen een klassieker waar jaarlijks een 100-tal bezoekers naar dit volgehouden beheer komen kijken. De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut gaan voor een versterking van dit gebied dat ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 35 ha.
Afspraak: 19u00, NMBS-station Vertrijk te Boutersem
Info: natuurpunt@velpe-mene.be, Georges Buelens, 016 63 26 42

Zondag 6 mei: Orchideeën kijken in het Aardgat te Tienen
Even boeiend is ongetwijfeld het verhaal van het Aardgat in Tienen. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 60 tot 70 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis en de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Ook dit gebied is een voorbeeld van een rijke biodiversiteit die zonder de actie van Natuurpunt Oost-Brabant verloren zou geweest zijn. Het Aardgat is eveneens gelegen binnen de ruilverkaveling Willebringen: we zullen resoluut inzetten op een versterking en uitbreiding van dit natuurgebied in de stedelijke sfeer.
Afspraak: 14u00, voorkant NMBS-station Tienen
Info: Peter Pelegrin, 0496 42 81 91, peter.pelegrin@telenet.be

Zondag 6 mei 2012: Lentewandeling in de Spicht te Lubbeek

Terecht mag men hier spreken van ‘adellijke natuur’. Nergens tref je zo’n verscheidenheid van unieke pareltjes natuur aan binnen één gebied: beekbegeleidende gras- en hooilanden, broekbossen, één van de grootst aaneengesloten rietvelden met een open waterpartij, bulten pluimzegge, een hangveen... Niet verwonderlijk dat dit gebied een rijke en gevarieerde fauna en flora herbergt. Recent werd hier nog de Europees zeldzame zeggekorfslak aangetroffen. In de broekbossen krijgen de natuurelementen vrij spel. Dood hout brengt leven en heeft een enorme aantrekkingskracht op spechten, waaronder de zwarte specht.
Afspraak: 9u00-11u30, Gemeentehuis van Lubbeek (Gellenberg nr 16)
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, bennylhomme@hotmail.com

Zondag 13 mei 2012: Wandeling Antitankgracht in Haacht

De voorbije jaren hebben ingrijpende werken plaatsgevonden in de Antitankgracht. We zijn dan ook fier om het resultaat te tonen. Hier leven heel wat zeldzame planten en dieren waaronder de kamsalamander. Het natuurreservaat strekt zich uit als een groen lint doorheen het landschap. De omgeving van de waterrijke gracht is één van de mooiste plekjes in onze provincie.
Afspraak: 14u00, Keerbergsesteenweg te Haacht, vlak vóór de brug over de Dijle.
Info: www.natuurpunthaacht.be of Luc Bijnens, 016 60 29 67

Zondag 20 mei 2012: Getevallei-wandeling in Doysbroek te Linter

De wandeling start niet voor niets aan het natuurgebied Doysbroek. Dit natuurgebied van ca. 30 ha vormt een belangrijke natuurstapsteen in de Grote Getevallei, gelegen tussen het Tiens Broek en het knappe natuurcomplex Aronst Hoek te Geetbets-Rummen. Door gericht beheer werden voormalige populierenplantages omgevormd tot een mozaïek van kruidenrijke hooilanden met vele kleine landschapselementen, broekbossen en ruigten. Het ideale biotoop voor de gemeentelijke koestersoort kamsalamander, ook wel gekend als de ‘Getedraak’. Het Doysbroek sluit oostwaarts aan op het Getebos waar het wandeltraject verder loopt; een grootschalig natuurontwikkelingsproject van de provincie Vlaams-Brabant. In 2012 worden in de Getevallei maar liefst 21 poelen aangelegd. Zo kan de kamsalamander zich opnieuw verspreiden over de ganse vallei. De terugtocht langs de Grote Getedijk laat ons finaal genieten van de meanderende rivier en het kleinschalig rivierenlandschap.
Afspraak: 9u00-12u00, Doysbroek, einde Getestraat (Neerlinter)
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'