Nieuwsbrief NPOB

editie 30 mei 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

GeefomNatuur

Focusactiviteit Zondag 3 juni 2012: Kom mee de opening vieren van het nieuwe wandelpad 'Weg-Wijs in het Zegbroek'

Het Zegbroek is één uit de reeks van oude fossiele Demermeanders (weliswaar vandaag langs de huidige Dijleloop gelegen) die zijn ontstaan op het einde van de laatste ijstijd zo’n tienduizend jaren geleden. Vorsdonkbos-Turfputten, de Putten van Fonteyn, de Broekelei en het Cassenbroek zijn andere bekende voorbeelden. Ook hier betreft het een zeer nat veengebied waar verschillende verlande turfputten zijn terug te vinden, getuige het voorkomen van trilveen. Het gebied is overigens een lappendeken van prachtig (broek)bos, vochtig bloemrijk grasland en zuivere kleine waterpartijen. En dus een paradijs voor amfibieën, zangvogels van moerasbos en struweel, en nectarzoekende insecten. De huidige Dijlevallei vormt er – in tegenstelling tot de aangrenzende Keerbergse dennenbossen – nog steeds een hapklare prachtige open ruimte vol wandelmogelijkheden. En Natuurpunt zorgde afgelopen jaren voor de krent in de koek met het schitterende Zegbroek als resultaat. Tijd dus om er op verkenning te gaan.

Je mooiste avontuur begint op zondag 3 juni 2012 aan de kerk van Ninde Tremelo.
Welkom vanaf 10u00 tot 18u00

Een greep uit de activiteiten:
• Weg-Wijs wandelingen met landschapsposten
• Ondertekening biodiversiteitscharter tussen Natuurpunt Tremelo en gemeentebestuur van Tremelo
• Uitreiking totem koesterburen aan de scholen
• Fotozoektocht op de fiets door Tremelo en Keerbergen tussen 10u en 15u
• Muzikale omlijsting door Brass Company
• Kinderactiviteiten en animatie
• Infostanden en Laak-tentoonstelling
• Streekbieren, koffie, pannenkoeken, taart,…

Weg-Wijs in de geschiedenis van het Zegbroek
klik hier

Meer info: www.natuurpunttremelo.be, Bruno Wallyn, 0478 07 00 44

Overige focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Vrijdag 1 juni 2012: Nocturnes in het Silsombos, Erps-Kwerps (Kortenberg)

Ontdek in de avondschemer de geheimen van het Silsombos… Samen met een natuurgids kan je er de Silsomgraslanden bewonderen in hun volle glorie. Echte koekoeksbloem, margriet, knolsteenbreek, vergeet-mij-nietje en ratelaar kleuren hoofdzakelijk het bonte boeket dat de graslanden tooit. Maar, het zijn vooral de duizenden bosorchissen die er bovenuit steken en de show stelen. Kan het nog mooier? Tijdens de Nocturne-wandeling hoor je misschien wel een kreet van ree, vos, bos- of steenuil. Op de achtergrond duikt het beeld van de zwarte madam op: tijd voor legenden en verhalen. Weidebeekjuffers langs de oevers van de Molenbeek vergezellen er de zwarte madam. De brede donkerblauwe band in de vleugels maakt de in Vlaanderen zeldzame weidebeekjuffers zo bijzonder. Struinend door de graslanden zal je ook kennis maken met de sprinkhaanzanger en zijn onmiskenbare zang… Dit en nog veel meer zal je verrassen tijdens de Nocturnes in het Silsombos.
Tussen 19u00 en 20u00 vertrekken er geleide wandelingen. Er kan zelfstandig gewandeld worden.
19u15: Wandel mee met Natuurfotograaf Eric Malfait en zet je eerste stappen in de natuurfotografie.
Van 19u00 tot 22u30: Drank en eetstands en Informatiestands.
Afspraak: vanaf 19u00, Sint-Pietersplein Erps-Kwerps (Kortenberg)
Info: Maarten Vandervelpen, 0478 54 53 63, maarten.vandervelpen@telenet.be of Ewoud L’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Zaterdag 2 juni 2012: Lezing over Natuur in Herent, gevolgd door 2 wandelingen in de natuur op 10 en 17 juni

Wat is ‘natuur’? Hoe ziet ‘natuur’ eruit? Is ‘natuur’ beperkt tot niet- bebouwde zones en natuurgebieden? Is natuur enkel in weidse landschappen te vinden of toch niet? Is een stadspark of een tuin ook natuur? Wat valt er waar te nemen in ‘de’ natuur? Waar vind je nog ‘natuur’? Waar vind je nog ‘natuur’ in Herent? Wie zorgt voor de ‘natuur’? Vereist ‘natuur’ onderhoud? Hoe zit het met de resterende natuur en het Herentse gemeentebeleid?
Nieuwsgierig geworden? Had je graag een antwoord op deze en nog vele andere vragen met betrekking tot ‘de’ natuur?
Kom dan naar onze educatieve lezing en fototentoonstelling over ‘Natuur in Herent’, en vergezel ons op 2 wandelingen door typische Herentse natuurlandschappen. Al deze activiteiten worden je aangeboden door de plaatselijk kern van Natuurpunt. Op 10 juni verkennen we de holle wegen. Op 17 juni maak je kennis met de Molenbeekvallei, één van de twee erkende natuurgebieden van Natuurpunt Herent. De laatste wandeling sluiten we af met een ‘toostmoment’ op wat we nog bezitten aan natuur in Herent.
Lezing: 19u30, Zaal De Nok, GC De Wildeman, Schoolstraat 15, 3020 Herent
Wandeling holle wegen 10 juni: afspraak 14u30 kerk van Winksele
Wandeling Molenbeekvallei 17 juni: afspraak 14u30 parking Kerk Beisem
Info: www.natuurpunt-herent.be of Lies.Natuurpuntherent@gmail.com

Zondag 10 juni 2012: Natuurontwikkeling en orchideeënwandeling in Rosdel te Hoegaarden

Rosdel is een uniek natuurontwikkelingsgebied van meer dan 60 ha met droge kalkgrashellingen, vochtige tot moerassige valleien met graslanden, rietlanden en ruigten en ontwikkelende broekbossen. Tot 2000 was dit grotendeels een akkergebied, ook waar nu de orchideeën bloeien. De beken werden gehermeanderd, doorstroommoerassen werden tot stand gebracht, door maaibeheer werden soortenrijke en structuurrijke graslanden ontwikkeld daar waar vroeger akkers op dagzomende Gobertangesteen lagen. Op vele plaatsen werd er ruimte gelaten voor de ontwikkeling van natuurlijk struweel met houtige gewassen zoals sleedoorn, hondsroos, viltroos, kardinaalsmuts en kornoelje. Spontaan kwamen een massa nieuwe soorten het gebied koloniseren zowel soorten van de kalkgraslanden als van bossen en struwelen. Het gebied wordt zelfs grensoverschrijdend in Wallonië verder uitgebouwd met de omgeving van het Cauberghbos. Het is één van de mooiste reservaten in een prachtig landschappelijk kader.
Massaal bloeiende margriet, streepzaad, biggenkruid en soorten van kalkrijkdom zoals marjolein, donderkruid, borstelkrans of van zonnige hellingen zoals muizenoortje of slangenkruid.
Tijdens de orchideeënwandeling zullen we in dit paradepaardje van Natuurpunt-beheer vooral oog hebben voor de bijenorchis. Benieuwd? Kom dan op 10 juni naar Hoegaarden.
Afspraak: 14u00, kerk Hoegaarden
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36


Zomerwerkdagen in Oost-Brabant

Help mee aan natuurbeheer
De zomer is de periode bij uitstek waarin vrijwilligers aan de slag gaan met het maaibeheer. In de verschillende afdelingen zijn er werkdagen gepland. Voor heel het werkingsgebied zijn deze werkdagen opgenomen in de kalender op de website: klik hier.


Op zondag 30 september 2012 vindt in de Abdij van Park in Heverlee de veertiende Walk for Nature plaats, met als thema 'Natuur in stad en dorp'

Bij deze een dubbele oproep: om de uitnodiging voor de walk for nature breed te verspreiden en secundo: vrijwilligers die dit evenement mee willen dragen gelieve dit te melden: christine.daenen@natuurpunt.be. We zoeken vooral vrijwilligers die mee de organisatie willen dragen vanuit NP zowel voor de dag zelf als in de voorbereiding.

In de voormiddag zijn er de vroege vogelwandelingen, om 10u30 het symposium met als thema 'Natuur in stad en dorp'. In de namiddag kan er individueel of in gezinsverband gewandeld worden via verschillende uitgestippelde circuits met landschapsposten. Er zal ook een zoektocht zijn voor kinderen.

Een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt-afdeling Leuven i.s.m. de Stad Leuven, Vrienden van de Abdij van Park, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de bijenbond en Heemtuin van de Abdij, het Leuvens Historisch Genootschap, het St.-Albertuscollege en de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info en het volledige programma: http://www.walkfornature.be/


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'