Nieuwsbrief NPOB

editie 22 juni 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Walk for Nature

Help mee op de Walk for Nature Abdij van Park op zondag 30 september 2012!

De Walk for Nature is als grote publieksactiviteit misschien wel het belangrijkste merk van Natuurpunt Oost-Brabant. Hier tonen we aan het grote publiek hoe we als Natuurpunt in Oost-Brabant het verschil maken voor natuur, voor biodiversiteit en hoe we door de inzet van vele gedreven vrijwilligers kleur geven aan het landschap. Dit jaar gaat de Walk for Nature door in het uniek historisch kader van de Abdij van Park Heverlee onder het motto: 'Natuur in Stad en dorp'. Net zoals bij onze verenigingswerking en het natuurbeheer wordt de Walk for Nature gedragen een ploeg gedreven vrijwilligers die er samen iets van willen maken.

Daarom deze oproep: Wil je meewerken aan de organisatie van deze dag, aan de voorbereidingen? Iedereen die wil meewerken om van deze Walk een topactiviteit te maken is uitgenodigd om volgende week vrijdagavond 29 juni om 20u30 hierover samen te zitten in de Abdij van Park en daarna op terreinbezoek te gaan. Geïnteresseerden die vrijdagavond niet aanwezig kunnen zijn kunnen een mailtje sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be. We zoeken vooral vrijwilligers die mee de organisatie willen dragen vanuit NP zowel voor de dag zelf als in de voorbereiding. Alle helpende handen zijn welkom.

In de voormiddag zijn er de vroege vogelwandelingen, om 10u30 het symposium met als thema 'Natuur in stad en dorp'. In de namiddag kan er individueel of in gezinsverband gewandeld worden via verschillende uitgestippelde circuits met landschapsposten. Er zal ook een zoektocht zijn voor kinderen.

De Walk for Nature is een kwaliteitsmerk en een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant. De Walk 2012 wordt georganiseerd door NPOB en Natuurpunt-afdeling Leuven i.s.m. de Stad Leuven, Vrienden van de Abdij van Park, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de bijenbond en Heemtuin van de Abdij, het Leuvens Historisch Genootschap, het St.-Albertuscollege en de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info en het volledige programma: http://www.walkfornature.be/


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zaterdag 23 juni 2012: Vuurvliegjeswandeling in Spoorwegzate (Hoegaarden)

Een zwoele zomerse avond: meer is er niet nodig om een onvergetelijk spektakel te beleven. Iets wat velen niet voor mogelijk achten hier bij ons: vuurvliegjes die de lucht doorklieven. Vliegende glimwormen. Het natuur.reservaat Spoorwegzate en aangrenzende Getevallei zijn het kader voor dit ingetogen spektakel. De voorbije jaren was het bij de mid-juni excursie elke keer prijs. Hier is hun leefgebied dat door Natuurpunt als beheerder gekoesterd wordt.
Afspraak: 21u30, Containerpark, Stationsstraat-Ernest Ourystraat, Hoegaarden
Info: Roland Grugeon, 016 81 60, 0472 21 28 70, roland.grugeon@telenet.be

Zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012: Werkweekend met barbecue in het natuurgebied Molenbeekvallei (Herent)

Wil jij dit jaar ook je steentje bijdragen en meteen iets opsteken over de plaatselijke natuur?
Zoals ieder jaar houden we ons werkweekend in juni. We doen dit zo laat op het jaar omdat we de bosorchis haar bloei willen gunnen. Sinds enkele jaren komt deze mooie orchidee talrijk voor in onze hooilanden in de Molenbeekvallei. Elk jaar stellen we vast dat het aantal flink groeit. We werken twee dagen van 9 tot 12u en van 14 tot 17u om al het hooi dat gemaaid werd, af te voeren. Waarom laten we dit maaisel niet gewoon liggen, vraag je jezelf af? Dat doen we niet omdat het maaisel dan zou rotten en, ten eerste de onderliggende vegetatie zou verstikken en, ten tweede zou zorgen voor verrijking van de bodem, wat we niet wensen omdat de bestaande vegetatie een schrale bodem vereist. Door de natte bodem, die niet geschikt is voor zwaar materiaal, is dit intensief, manueel werk. Het maaisel wordt afgevoerd door middel van draagberries.
Geïnteresseerd?… Aarzel dan niet en schrijf je in bij Raf Ghijsen. Iedereen die meewerkt is welkom op de afsluitende barbecue, die doorgaat op zondag vanaf 18u in huize Beisem, Kerkstraat 9 te Beisem. Ook tijdens de werkzaamheden worden drank en een snack voorzien.
Afspraak: telkens om 9u00 en 14u00 knuppelpad aan het einde van de Kerkstraat te Beisem (Herent)
Info: Raf Ghijsen, 0486 09 85 00, ghijsen.janssens@scarlet.com

Zondag 1 juli 2012: Orchideeënwandeling in het Torfbroek te Berg (Kampenhout)

Het gebied is een restant van een uniek moeras, gevoed door zeer kalkrijk grondwater. Deze natuurparel is een waar asielcentrum voor planten. Veel soorten die in de rest van Vlaanderen zijn uitgestorven, vinden hier hun laatste toevluchtsoord.
De gemeentelijke overheid verkocht in 1928 dit natuurgebied aan een bouwmaatschappij voor de aanleg van een villawijk. Er volgden 50 jaar van aftakeling. Uiteindelijk kwam het onbebouwde deel in 1977 in beheer van Natuurpunt. Met man en macht werden de dichtgegroeide hooilanden en moerassen weer opengemaakt en open gehouden. Hoewel bepaalde littekens onuitwisbaar zijn, is het herstel opzienbarend. Dit gebied is absoluut een bezoek waard, zeker in juni-juli, wanneer een zee van orchideeën je begroet!”
Afspraak: 9u30-12u00, einde Visserijlaan
Info: Jan Wouters, 02 361 15 97, torfbroek@scarlet.be

Zondag 8 juli 2012: Demerwandeling van Zichem naar de Zavelbeemden in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)

De Demervallei tussen Diest en Aarschot vervult een belangrijke open ruimtefunctie. Ze bleef grotendeels gespaard van bebouwing en herbergt nog veel natuur. Vijvers, moerassen en rietvelden wisselen elkaar af met heide, bossen en ruigten. In deze vallei vind je dan ook één van de belangrijkste natuurgebieden uit de streek, de Demerbroeken.
De Demer is een echte regenrivier. Ze wordt voornamelijk door hemelwater gevoed en niet zozeer door bronnen of grondwater. Hierdoor krijg je hoogwaterstanden bij hevige regenbuien en lage debieten bij droogte. Ook de zijrivieren voeren grote hoeveelheden hemelwater af naar de Demer. Natuurlijke overstromingsgebieden zijn dus noodzakelijk. Deze zorgen voor een rijke natuur en helpen elders woongebieden droog te houden. Spijtig genoeg is dit natuurlijke ritme op de meest plaatsen aangetast door allerlei werken gedurende de laatste decennia. Natuurpunt voert al lang actie voor het herstel van een natuurlijke en zuivere Demer. De aankoop van een perceeltje in de Zavelbeemden was destijds de start voor het ambitieuze project Demerbroeken, waar Natuurpunt momenteel bijna 300 ha. topnatuur beheert tussen Zichem en Aarschot.
Afspraak: 13u45, Huize Ernest Claes (weg Zichem–Averbode), Ernest Claesstraat 152, Zichem
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of Ria De Nève, 013 78 34 46


Zomerwerkdagen in Oost-Brabant

Help mee aan natuurbeheer
De zomer is de periode bij uitstek waarin vrijwilligers aan de slag gaan met het maaibeheer. In de verschillende afdelingen zijn er werkdagen gepland. Voor heel het werkingsgebied zijn deze werkdagen opgenomen in de kalender op de website: klik hier.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'