Nieuwsbrief NPOB

editie 6 juli 2012

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

Walk for Nature

Oproep medewerking: Walk for Nature Abdij van Park op zondag 30 september 2012!

De walk for Nature is het verenigingsmoment bij uitstek, waarop Natuurpunt Oost-Brabant haar werking aan het grote publiek toont en hier een unieke belevingsdag van maakt. De editie 2012 gaat door in het uniek Europees Erfgoedkader van de Abdij van Park. Een plaats waar Natuur en Cultuur elkaar ontmoeten.
NPOB is een vrijwilligersorganisatie en daarom doen we een beroep aan gedreven vrijwilligers die in de voorbereiding en op de dag zelf willen meehelpen. Contacteer Christine.Daenen@natuurpunt.be

Thema: Natuur in Stad en dorp

Voormiddag: vroege vogels, wandelen of symposium
07u30-08u00: Dauwtrap vogelwandeling rond de vijvers met gidsen i.s.m. de Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Aansluitend Ontbijt: € 6. Inschrijven voor 27 september: npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19
Vanaf 10u00: Start recreatieve wandelingen (max. 8 km). Starten kan tot 15u30. De landschapsposten zijn enkel bemand in de namiddag.
10u30: Symposium: Natuur in stad en dorp. Dit gaat door in de Norbertuspoort.
Plaats: Abdij van Park, Heverlee, ingang langs Geldenaaksebaan, Heverlee
Aanmelden: npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19

Namiddag: wandelen met het hele gezin
Vanaf 13u30: Individueel of in gezinsverband wandelen via verschillende uitgestippelde circuits met landschapsposten in de namiddag. Diverse wandelroutes: Korte route in omgeving van Abdij en vijvers. Langere route via “Den Duivel” naar St.-Albertuscollege met bezoek aan een rijke natuureducatieve infrastructuur...
Zoektocht voor de jeugd vanaf 13u30.
Starten kan tot 15u30.
Doorlopend: mogelijkheid tot museumbezoek. Stand van Leuvens Historisch Genootschap, Vrienden van Abdij van Park met uitleg over deze unieke erfgoedsite die op nominatie werelderfgoed staat en over de wijze waarop cultuur en natuur en vrijwilligerswerk hierrond elkaar hier ontmoeten.

Inschrijvingen en vertrek:
Abdij van Park, St.-Janspoort, Geldenaaksebaan, Heverlee
Er zijn ter plekke verschillende stands over het gebied, natuur in Oost- en Midden-Brabant, de werking van Natuurpunt en de partnerorganisaties
Doorlopend dranken en hapjes

Afspraak activiteiten
Abdij van Park,St.-Janspoort, Geldenaaksebaan, Heverlee

Deelname aan de Walk for Nature:

€ 1 per persoon of € 2 per gezin voor leden van Natuurpunt en partnerorganisaties. Niet-leden betalen € 3 per persoon of € 6 per gezin.  t.v.v. Reservatenfonds Aankoop Natuurgebieden in Oost-Brabant

De Abdij van Park is te bereiken met bus Lijn 4 Herent – Haasrode en Lijn 5 Wakkerzeel - Vaalbeek. Meer info: http://www.delijn.be/

De Walk for Nature is een kwaliteitsmerk en een organisatie van Natuurpunt Oost-Brabant. De Walk 2012 wordt georganiseerd door NPOB en Natuurpunt-afdeling Leuven i.s.m. de Stad Leuven, Vrienden van de Abdij van Park, de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de bijenbond en Heemtuin van de Abdij, het Leuvens Historisch Genootschap, het St.-Albertuscollege en de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info en het volledige programma: http://www.walkfornature.be/


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze focusactiviteiten worden ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Activiteiten gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 8 juli 2012: Demerwandeling van Zichem naar de Zavelbeemden in Testelt (Scherpenheuvel-Zichem)

De Demervallei tussen Diest en Aarschot vervult een belangrijke open ruimtefunctie. Ze bleef grotendeels gespaard van bebouwing en herbergt nog veel natuur. Vijvers, moerassen en rietvelden wisselen elkaar af met heide, bossen en ruigten. In deze vallei vind je dan ook één van de belangrijkste natuurgebieden uit de streek, de Demerbroeken.
De Demer is een echte regenrivier. Ze wordt voornamelijk door hemelwater gevoed en niet zozeer door bronnen of grondwater. Hierdoor krijg je hoogwaterstanden bij hevige regenbuien en lage debieten bij droogte. Ook de zijrivieren voeren grote hoeveelheden hemelwater af naar de Demer. Natuurlijke overstromingsgebieden zijn dus noodzakelijk. Deze zorgen voor een rijke natuur en helpen elders woongebieden droog te houden. Spijtig genoeg is dit natuurlijke ritme op de meest plaatsen aangetast door allerlei werken gedurende de laatste decennia. Natuurpunt voert al lang actie voor het herstel van een natuurlijke en zuivere Demer. De aankoop van een perceeltje in de Zavelbeemden was destijds de start voor het ambitieuze project Demerbroeken, waar Natuurpunt momenteel bijna 300 ha. topnatuur beheert tussen Zichem en Aarschot.
Afspraak: 13u45, Huize Ernest Claes (weg Zichem–Averbode), Ernest Claesstraat 152, Zichem
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08 of Ria De Nève, 013 78 34 46

Zondag 29 juli 2012: Pikhakendonksafari (Boortmeerbeek)

Samen met de collega’s van Natuurpunt Mechels Rivierengebied trekken we Pikhakendonk in, ‘op jacht’ naar weidebeekjuffer, sleedoornpage en grote pimpernel.
Het gebied kreeg zijn naam omwille van de doornige hagen die er groeien. Bijna overal in Vlaanderen zijn deze haag- en hegkanten rond akkers en weiden verdwenen, maar hier in Pikhakendonk is het oude cultuurlandschap bewaard. De mei- en sleedoornhagen bieden nest- en schuilplaats voor vogels en andere dieren zoals de sleedoornpage. Aan stromend water geen gebrek in Pikhakendonk, en daar vinden we de weidebeekjuffer. De Dambeek, Leibeek en Molenbeek, vloeien door het gebied en monden uit in de Dijle. De Dijle zelf verlegde door de eeuwen heen wispelturig haar bedding. De oude loop, de huidige Leibeek, slingerde door het landschap.
Enkele afgesneden kronkels of coupures herbergen nu kikkers, padden, salamanders en stekelbaarsjes. Ook zijn veel vochtige weiden overgebleven en op dergelijke weinig bemeste beemden treffen we nog de grote pimpernel aan. Pikhakendonk is één van de laatste plekken in Vlaanderen waar deze prachtige dieprood bloeiende plant zich handhaaft.
Kom mee al dat fraais ontdekken dat dank zij de verwerving en het beheer door de plaatselijke afdeling gered werd voor de toekomst.
Afspraak: 14u00, eerste parking kerkhof Boortmeerbeek, Rijmenamsebaan
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, info@natuurpuntboortmeerbeek.be

Zaterdag 4 en zondag 5 augustus 2012: Vlinder mee in Lubbeek

Natuurpunt Lubbeek en de familie Halflants nodigen je uit op een vlindervriendelijk weekend in het kasteeldomein van de familie Halflants te Lubbeek.
De unieke entomologische collecte vlinders van wijlen Pierre Halflants en abbé Laurent Halflants wordt deels tentoon gesteld. Voor de kenners: er zijn exemplaren van bijvoorbeeld de lindepijlstaart uit Lubbeek van 6-6-1906; het bleek blauwtje uit Boutersem van 11-8-1935; het klaverblauwtje uit Bergh van 11-9-1911.
Verder zijn er:
• Kind-vriendelijke Vlinder-activiteiten: een schminkstand, verhaaltjes over vlinders en aanverwante elfjes en bloemenfeeën in het vertelhoekje, een tekenwedstrijd (1 tot 12-jarigen). Breng je tekening over ‘vlinders in de tuin’ mee en maak kans op een mooie prijs.
• Geleide wandelingen in het prachtige kasteeldomein door Jacques Halflants met o.a. een bezoekje aan het enige ‘kinderdorpje met lemen vakwerkhuisjes’ in het park.
• Een kleine plantenbeurs met vlindervriendelijke tuinplanten en tuintips.
• En natuurlijk, een tapje om bij te praten en te genieten van al dat gefladder…
Deze uitzonderlijke vlindernamiddagen worden telkens om 14u00 ingeleid door Luc Vervoort van Natuurpunt Oost-Brabant. Luc werd ooit door Pierre Halflants persoonlijk ingewijd in vindplaatsen van bijzondere flora en fauna in Lubbeek, met zelfs een eigenhandig door Pierre getekend kaartje van lokale orchideeënvindplaatsen.
Afspraak: telkens van 14u00u tot 18u00, Gellenberg 63, Lubbeek
Info: natuurpunt-lubbeek@skynet.be of 0478 500 830


Oproep aan afdelingen en team voor planning nieuwe focusactiviteiten najaar en  2013

We zijn nu halfweg het jaar en de focusactiviteiten waren op de verschillende plaatsen succesvol en trokken veel volk. Ook volgend jaar wil NPOB verder inzetten op deze focusactiviteiten. Een focusactiviteit is een kwaliteitsactiviteit die extra aandacht en verzorging krijgt binnen een afdeling of een reservatenteam en waarbij wat we rond het project of het gebied doen voor het grote publiek in de kijker plaatsen. Kortom het wil een kwalitatief hoogstaande publieksactviteit zijn die een regionale uitstraling binnen in heel Oost-Brabant verdient. Afdelingen die activiteiten voorbereiden die als focusactiviteit in aanmerking komen, kunnen dat doormailen naar npob@natuurpunt.be. Op de Raad van Bestuur van NPOB  van 3 september zullen we dan de voorstellen bekijken om tot een sterk geheel te komen. Ter herinnering hieronder nog eens het schema met de geografische spreiding zodat we elke zondag van de maand en dit over een heel jaar een kwaliteitsvolle activiteit op het niveau van Oost- en Midden-Brabant kunnen aanbieden.

In het tijdschrift wordt één wandeling/publieksactiviteit van de week/per week opgenomen die aan  hoge kwaliteitsnormen zal voldoen en zich richt tot een breed niet gespecialiseerd publiek en dit gespreid in ‘toerbeurt’ over de Hagelandse Heuvelstreek, Midden-Brabant, Velpe-Mene en Zuidoost-Brabant. Deze activiteiten worden in het tijdschrift Natuur en Landschap en via de NPOB-nieuwsbrieven tezamen met een verhaal/foto’s aangekondigd en toegelicht. Ze worden ook belicht op de website van NPOB. Dus zij krijgen een focus en publiciteit. Als vuistregel voor elke streek wordt de kans geboden in regel één grotere publieksactiviteit per maand bijzonder in de kijker te stellen, dit is in te vullen te samen met de specifieke regionale activiteiten type ‘Walk for Nature’.

Om het eenvoudig te kunnen invullen wordt volgend werkschema aangehouden. De regio's kunnen dit onderling uitwisselen en in het hoogseizoen kan NPOB uitzonderlijk op een weekend 2 activiteiten kunnen doorgaan.
- 1ste weekend van de maand: gereserveerd voor activiteit in de Hagelandse Heuvelstreek of onderling omwisselbaar
- 2de weekend: gereserveerd voor grote regionale activiteit of als reserve voor de overige regio's
- 3de weekend: gereserveerd voor activiteit in Midden-Brabant of onderling omwisselbaar
- 4de weekend: gereserveerd voor activiteit Velpe-Mene en Zuid-Hageland of onderling omwisselbaar 

Oproep aan de afdelingen om hun voorstellen voor de focusactiviteiten voor 3 september aan NPOB door te sturen. Dan wordt een eerste voorstel voor 2013 vastgesteld dat tot de verenigingsraad van vrijdag 9 november nog verder kan aangevuld worden tot een krachtige rode draad door de werking 2013.


Big Jump: 8 juli 2012

Spring mee voor proper water
Ben je ook verzot op proper water? Levende rivieren? Glasheldere meren? Spring op 8 juli voor proper water tijdens Big Jump. Duizenden mensen in heel Europa duiken tegelijkertijd het water in. Ons doel? Politici overtuigen om ook de sprong te wagen. Zij moeten maatregelen nemen om de Europese waterlopen terug gezond te maken.

Het is een Europese afspraak dat 2015 alle waterlopen een “goede ecologische toestand” bereikt moeten hebben. Dat is de essentie van de Europese Kaderrichtlijn Water. De Vlaamse regering heeft die doelstelling overgenomen. Maar tot nu toe is er te weinig vooruitgang geboekt. Duik mee het water in en overtuig de politici om eindelijk in actie te schieten.

In Oost-Brabant wordt er op 4 plaatsen in het water gesprongen:
- Betekom: http://www.bigjump.be/nl/locaties/betekom.html
- Heverlee (Leuven): http://www.bigjump.be/nl/locaties/heverlee.html
- Overijse: http://www.bigjump.be/nl/locaties/overijse.html
- Tienen: http://www.bigjump.be/nl/locaties/tienen.html


Zomerwerkdagen in Oost-Brabant

Help mee aan natuurbeheer
De zomer is de periode bij uitstek waarin vrijwilligers aan de slag gaan met het maaibeheer. In de verschillende afdelingen zijn er werkdagen gepland. Voor heel het werkingsgebied zijn deze werkdagen opgenomen in de kalender op de website: klik hier.


Verenigingsraad Natuurpuntafdelingen Natuurpunt Oost-Brabant op vrijdag 9 november 2012

De verenigingsraad van de Natuurpunt Oost-Brabant gaat door op vrijdag 9 november 2012. Tijdens deze vergadering willen we de afstemming van het werkingsprogramma en de prioriteiten voor 2013 voor de werking en de uitstralingsactviteiten binnen NPOB afronden. We rekenen op de afdelingen, de werkgroepen en de beheerteams om talrijk op deze verenigingsraad aanwezig te zijn. Reserveer deze datum nu reeds in je agenda.
Voor een sfeerbeeld van de verenigingsraad 2011 in de Oude Abdij van Kortenberg zie foto's van Eric Malfait: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'