Nieuwsbrief NPOB
Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 11 februari 2013

Uitnodiging Algemene Vergadering 23 februari 2013

Zaterdag 23 februari 2013: Algemene Vergadering NPOB en thematisch terreinbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide

U bent uitgenodigd op de jaarlijkse Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant op zaterdag 23 februari. Het namiddaggedeelte richt zich dit jaar tot onze actieve vrijwilligers binnen de afdelingen en reservatenteams. Deze zal niet doorgaan in Heverlee zoals de voorbije jaren, maar in het unieke historische kader van de Abdij van Averbode; tevens zal een thematisch terreinbezoek gebracht worden aan de natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide. De nieuwe Gedeputeerde voor Milieu van onze provincie Luc Robijns zal er een toelichting komen geven van zijn beleidsintenties. Luc Vervoort is gevraagd om ook het Life Hageland toe te lichten. En in werkgroepen kunnen jullie samen bouwen aan de versterking van het regionaal vrijwilligersnetwerk dat we samen als NPOB, regionale vereniging voor Natuur en Landschap, in Oost-Brabant vormen. We rekenen op een talrijke opkomst. Om 18u00 start het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering.

Programma

 • 14u00-17u00: Start thematisch terreinbezoek natuurontwikkeling Averbode Bos & Heide
 • 17u00-18u00: Pauze. Wie een broodje wenst, kostprijs is €5, gelieve in te schrijven voor 18/02 via christine.daenen@natuurpunt.be of 016 25 25 19
 • 18u00-20u30: Algemene Vergadering
  • 18u00: Plenair
   • Toelichting door de gedeputeerde Luc Robijns over het natuurbeleid in de provincie Vlaams-Brabant 2013-2018
   • Toelichting Life project Hageland, een kans voor een streek door Luc Vervoort
   • Statutair gedeelte Algemene Vergadering
  • 19u30: Werkgroepen
   • Rol van de regionale: hoe kunnen we regionaal samenwerken
   • Aankopen en uitbouwen natuur.gebieden
   • Hoe kunnen we wegen op het gemeentelijk beleid
 • 20u30-22u00: NPOB Café

Waar: Abdij van Averbode
Parking: Herseltsebaan 2, Averbode. Ligging en adres: klik hier

Info en inschrijven: christine.daenen@natuurpunt.be of 016 25 25 19


Lokale Algemene Vergaderingen 2013

In januari - februari houden ook de natuurpunt-afdelingen hun jaarlijkse algemene vergadering. Voor de lijst van de Lokale Algemene Vergaderingen, ook deze in jouw afdeling: klik hier
Elk lid woonachtig in de desbetreffende afdeling is hierop uitgenodigd, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid en krijgt ook de kans om vragen te stellen. Op die vergadering wordt de werking van het voorbije jaar geëvalueerd, wordt het programma voor het komende jaar gepresenteerd en wordt ook het bestuur verkozen en krijgen de bestuursleden dus hun mandaat.


Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Binnen NPOB is afgesproken dat het 1° weekend voorbehouden wordt voor een focusactiviteit van de regio Hagelands Heuvelstreek, de 2° zondag voorbehouden voor een regionale NPOB activiteit of reservedatum, het 3° weekend voor Midden-Brabant, Het 4° weekend voor Velpe-Mene en Zuidoost-Brabant en het 5° weekend is een mogelijk reserveweekend. Onderling kan occasioneel tot omwisseling afgesproken worden. Het is logisch dat de afstemming van deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld. Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur & Landschap, op de NPOB website en NPOB-nieuwsbrief en ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Met deze focusactiviteiten willen we een grote uitstraling bekomen met tevreden organisatoren en tevreden deelnemers. Activiteiten zijn gratis voor NP-leden, € 1 voor niet-leden.
Het geïntegreerd programma van focusactiviteiten 2013 schiet goed op en de verschillende afdelingen worden bedankt voor hun inbreng. Er zijn nog kansen voor afdelingen die in het bovenstaand schema nog focusactiviteiten willen invoegen. De deadline voor het eerstkomend tijdschrift is 18 februari. Alleszins voor de AV willen we het schema van de focusactiviteiten afronden. Neem contact met Christine.Daenen@natuurpunt.be

Zondag 3 maart 2013: Winterwandeling in het Laekdal te Tremelo

De vallei van de Laak vormt een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap bestaat uit een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen. Het natuurgebied Laekdal is langs de Laak gelegen. De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard. In de moerassige valleigronden, o.a. in de Putten van Fonteyn, werd vroeger turf gestoken. Op oude kaarten is te zien dat dit een oude meander van de Demer moet geweest zijn.
Afspraak: 14u00 kerk Tremelo, Schriekbaan te Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44


Deadlines Natuur en Landschap 2013

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe activiteiten, dus hieronder de deadlines voor Natuur & Landschap 2013.

 1. Eerste tijdschrift:
  • 18 februari 2013
  • verschijningsdatum eind maart
 2. Tweede tijdschrift:
  • 22 april 2013
  • verschijningsdatum eind mei
 3. Derde tijdschrift:
  • 22 juli 2013
  • verschijningsdatum eind augustus
 4. Vierde tijdschrift:
  • 30 september 2013
  • verschijningsdatum half november

Tegen 18 februari zouden we naast artikels ook graag voorstellen voor focusactiviteiten en/of koesterbuuractiviteiten willen krijgen van de afdelingen. Zeker die tot eind mei, maar liefst voor het hele jaar. We hebben er al een heel aantal binnen gekregen, maar er zijn nog kansen voor bijkomende activiteiten.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'