Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 17 april 2013

Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Binnen NPOB is afgesproken dat het 1° weekend voorbehouden wordt voor een focusactiviteit voor de regio Hagelands Heuvelstreek, de 2° zondag voorbehouden voor een regionale NPOB activiteit of reservedatum, het 3° weekend voor Midden-Brabant, Het 4° weekend voor Velpe-Mene en de Z-O Brabant en het 5° weekend is een mogelijk reserveweekend. Onderling kan occasioneel tot omwisseling afgesproken worden. Het is logisch dat de afstemming van deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld. Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur & Landschap, op de NPOB website en NPOB-nieuwsbrief en ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Met deze focusactiviteiten willen we een grote uitstraling bekomen met tevreden organisatoren en tevreden deelnemers. Activiteiten zijn gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 21 april 2013: Vroege vogels in de Paddepoel in Glabbeek met aandacht voor de koestersoort geelgors, gevolgd door ontbijt

Het natuur.reservaat de Paddepoel werd de laatste jaren door Natuurpunt Velpe-Mene ontwikkeld tot een uniek natuurgebied, met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen. Zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. En voor die geelgors werden vorig jaar nog verschillende honderden meters sleedoornstruweel geplant. De wulp jodelt er op los in de natte graslanden in de Velpevallei. Ook de roodborsttapuit profiteert van de natuurversterking in de Velpevallei en wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal. In april passeren er tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er op krachten te komen en te eten.

Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van € 9 voor volwassenen, € 5 voor kinderen (-16), en dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk). Wie niet vroeg uit de veren kan, krijgt na het ontbijt om 11u nog de kans om, samen met een gids, het natuurgebied de Paddepoel te verkennen.
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars.
Inschrijven voor het ontbijt is verplicht (zie gegevens onder). De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds project 3397 voor de verdere uitbouw van het complex Paddepoel-Velpevallei.
Afspraak:
- Vroege vogelwandeling: kerk van Bunsbeekdorp om 7u00. Einde omstreeks 9u30
- Ontbijten in PC Bunsbeek kan vanaf 8u00 tot 11u00
- Vertrek Paddepoelwandeling: 11u00, PC Bunsbeek
Inschrijven voor het ontbijt: tot en met zaterdag 20 april, uiterlijk 14u00
- Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@gmail.com
- Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be

Zondag 28 april 2013: Aronst Hoek: donateurs maken kennis met grand cru natuurgebied in Geetbets

Aronst Hoek in Geetbets is een uniek natuurgebied in de overstroombare Gete- en Melsterbeekvallei waar ruimte gegeven wordt aan de rivier. Hier hebben we de laatste jaren enorme inspanningen geleverd om dit natuurcomplex uit te breiden. Momenteel broeden er de wulp, de wielewaal en de zomertortel. Met zijn overstroombare graslanden vormt het ook het ideale broedgebied voor de kwartelkoning. In de winterperiode is het een bekende overwinteringsplaats voor wilde zwanen. Het complex, dat deel uitmaakt van de Getevallei van Tienen tot het Schulensbroek, bezit enorme kansen voor uitbreiding. In deze brede vallei bevinden zich ook Het Vinne en het Kleine Vinne.
Om de realisatie van dit complex waar te maken hebben we de laatste jaren al een grote inspanning voor de fondsenwerving geleverd, maar moeten we die nog een tijdje voortzetten. Daarom nodigen we alle donateurs uit om onze gast te zijn in dit grand cru natuurgebied en om nadien van een afzakkertje ‘appellation controlée’ te genieten. De donateurs zijn onze gasten, niet-donateurs betalen € 5 voor het project Aronst Hoek.
We doen nog steeds een oproep voor nieuwe donateurs: bijdrage te storten op rekening IBAN BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, met vermelding ‘project 9414 Aronst Hoek’.
Afspraak: Kasteellaan Geetbets aan de brug over de Melsterbeek (de Kasteellaan is de verbinding tussen Geetbets en Rummen). Er vertrekken excursies om 13u45, 14u15 en 14u45
Info: Marc Op de Weerdt, m.opdeweerdt@gmail.com

Zaterdag 4 mei 2013: Orchideeën kijken in natuurreservaat de Snoekengracht in Vertrijk-Boutersem

De Snoekengracht is bekend voor zijn massaal aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd. Toen de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant) in 1976 met het beheer van de Snoekengracht begon, stonden er nog maar een zevental brede orchissen, restanten van een vergane glorie, in een verruigd grasland met veel brandnetel. Nu is de Snoekengracht, het eerste reservaat in de streek, een voorbeeld van bloemenpracht met de gele zee van bloeiende dotterbloemen, de witte glans van duizenden knolsteenbreek, en de purperen schijn van brede orchis. In 2012 kon een recordaantal van meer dan 10 000 bloeiende brede orchissen geteld worden. De Snoekengracht bewijst hoe door aankoop concreet duurzame biodiversiteit kan gerealiseerd worden, en dit midden in het dorpsweefsel van Vertrijk en Boutersem. Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied verdwenen en was er een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel voor natuurbeleving en een inspiratiebron voor de scholen in Boutersem. Voor de geschiedenis van de snoekengracht
zie www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm.
De orchideeënwandeling is intussen een klassieker waarop jaarlijks een honderdtal bezoekers naar deze pracht komen kijken. De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen waar we resoluut gaan voor een versterking van dit gebied dat intussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van ca. 35 ha.
Afspraak: 19u00, NMBS-station Vertrijk in Boutersem
Info: natuurpunt@velpe-mene.be

Zondag 5 mei 2013: Orchideeënwandeling in het Aardgat in Tienen

Even boeiend is ongetwijfeld het verhaal van het Aardgat in Tienen. Een deel van het moeras werd in de jaren 1960 tot ‘70 met huisvuil opgevuld. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt intussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede orchis en bosorchis en de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Ook dit gebied is een voorbeeld van een rijke biodiversiteit die zonder de actie van Natuurpunt zou verloren geweest zijn. Het Aardgat is eveneens gelegen binnen de ruilverkaveling Willebringen waarbij we resoluut inzetten op een versterking en uitbreiding van dit natuurgebied in de stedelijke sfeer.
Afspraak: 14u00, voorkant NMBS-station Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37

Natuur & Landschap 2013/1: Natuur.gebieden hefboom voor biodiversiteit

Voorwoord
Bij de start van de lente
meer lezen (pdf)

Campagne Natuurpunt Oost-Brabant 2013-2014
Beheerde natuur.gebieden in je gemeente, hefboom voor koestersoorten en biodiversiteit
meer lezen (pdf)

Focusactiviteiten t.e.m. 9 juni 2013
meer lezen (pdf)

In de kijker
Koesterburen in Vlaams-Brabant
meer lezen (pdf)

Dank aan alle donateurs GeefomNatuur 2012
Fondsenwerving een succes, maar blijft broodnodig
meer lezen (pdf)

Oproep: hang deze vensteraffiche achter je raam

Deze affiche was bij Natuur en Landschap 2013/1 bijgevoegd. Als je die ophangt aan je raam en hiervan een herkenbare digitale foto post op de facebookpagina ‘Walk for Nature Willebringen 9 juni 2013’ of deze foto per mail toezendt aan natuurpunt@velpe-mene.be krijgt je op de Walk een gratis Rosdelbiertje aangeboden.
Wie nog een extra affiche wil, kan een mailtje sturen naar npob@natuurpunt.be
Meer info over de Walk for Nature: www.walkfornature.be

Voor de pdf: klik hier

Reportage ROB tv: ringslangen in Meldert (Hoegaarden)

Wie in de buurt van Meldert bos in Hoegaarden woont, kan binnenkort weer oog in oog komen te staan met een unieke buur. De ringslang die maar op vier plaatsen in Vlaanderen voorkomt, plant zich namelijk ook voort in het kasteelpark in de buurt. Natuurpunt en enkele buurtbewoners helpen de beestjes daar ook bij door speciale broedhopen aan te leggen.
Bron: http://www.robtv.be/nieuws/hoegaarden/ringslangen-meldert

Meer info: www.velpe-mene.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'