Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 8 mei 2013

Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Binnen NPOB is afgesproken dat het 1° weekend voorbehouden wordt voor een focusactiviteit voor de regio Hagelands Heuvelstreek, de 2° zondag voorbehouden voor een regionale NPOB activiteit of reservedatum, het 3° weekend voor Midden-Brabant, Het 4° weekend voor Velpe-Mene en de Z-O Brabant en het 5° weekend is een mogelijk reserveweekend. Onderling kan occasioneel tot omwisseling afgesproken worden. Het is logisch dat de afstemming van deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld. Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur & Landschap, op de NPOB website en NPOB-nieuwsbrief en ook aanbevolen voor publicatie in de pers en de media. Met deze focusactiviteiten willen we een grote uitstraling bekomen met tevreden organisatoren en tevreden deelnemers. Activiteiten zijn gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 12 mei 2013: Vroege vogelwandeling met ontbijt in Holsbeek

Op zondag 12 mei 2013 nodigt Natuurpunt Holsbeek je uit op de jaarlijkse vroege vogelwandeling. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de landschappen rondom het Kasteel van Horst in Sint-Pieters-Rode te ontdekken. Het kasteel en zijn kasteelvijvers bieden in deze periode een broedplaats voor tal van watervogels.
De grote gele kwikstaart voedt hier zijn jongen tussen de oude kasteelmuren. De kasteelbossen, in beheer bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), bieden dan weer broedplaats aan onze vijf Vlaamse spechtensoorten (grote, middelste, kleine bonte specht, groene specht en zwarte specht) maar ook soorten als grauwe vliegenvanger kunnen hier waargenomen worden. Tot slot trekken we door een akkerlandschap, wat zorgt voor andere vogelsoorten typisch voor dit biotoop. Hierbij denken we aan geelgors, veldleeuwerik, patrijs (koesterbuur) of zelfs een doortrekkende bruine kiekendief. Tijdens de wandeling maken we ook kans om een ijsvogel (koesterbuur) te zien, die dankzij de Winge en de kasteelvijvers hier nog op verschillende plaatsen zijn broed- en jachtplaats heeft.
Voor de kinderen en hun ouders wordt er een speciale wandeling voorzien o. l. v. Johan Vandeplas. Op deze manier willen we de kinderen via enkele leuke opdrachten laten kennismaken met de wondere wereld van de vogels. Deze wandeling start om 8u00 en eindigt omstreeks 10u00.
Na de wandeling is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een ontbijt dat doorgaat in de beheerboerderij van het Agentschap voor Natuur en Bos op ongeveer 1 km van het Kasteel van Horst.

Afspraak:
Wandeling 1:

Vertrek om 6u30 aan de parking van het Kasteel van Horst, Horststraat 28, Sint-Pieters-Rode.
Einde omstreeks 9u30.
Info: Lars Smout, larssmout@gmail.com of 0494 63 26 43
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Wandeling 2 (kinderwandeling):
Vertrek om 8u00 aan de parking van het Kasteel van Horst, Horststraat 28, Sint-Pieters-Rode. Einde omstreeks 10u00.
Info: Johan Vandeplas, johan.vandeplas1@telenet.be of 0495 42 57 02
Laarzen of stevige wandelschoenen zijn aangeraden.

Ontbijt:
Locatie:
Beheerboerderij van het Agentschap voor Natuur en Bos, Hertstraat 24, Nieuwrode.
De ontbijtplaats is gelegen op ongeveer 1 km van het Kasteel van Horst. Er wordt een bewegwijzering aangebracht vanaf het kasteel naar de ontbijtplaats. De boerderij is gemakkelijk te bereiken met de auto of de fiets.
De kostprijs voor het ontbijt bedraagt € 5 (+12 jaar) of € 3 voor de kinderen (-12 jaar). Inschrijven voor het ontbijt kan de ochtend zelf bij de gidsen of kan op voorhand door een mail te sturen naar larssmout@gmail.com en het bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE96 9792 4840 7305 (via mail inschrijven t. e. m. dinsdag 7 mei 2013).
Info: Lars Smout, 0494 63 26 43, Roel Uyttenbroeck, 0495 62 88 63 of Guy Verrijdt, 016 29 70 83

Zondag 26 mei 2013: Getevalleiwandeling in Linter

Waar de Grote Getevallei voor de 13e eeuw een uitgestrekt moerasgebied was, werd ze doorheen de eeuwen omgevormd tot een kleinschalig landschap met graasweiden, hout- en haagkanten, grachten met rietkragen, populierenbossen en zeer sporadisch nog kruidenrijke graslanden met een poel of natte broekbossen. Tussen Neerlinter en Drieslinter echter ontstond een meer gesloten landschap waar broekbossen, vaak ingeplant met populier, afwisselen met natte ruigten. Eind september werd het Getebos door de provincie Vlaams-Brabant aan het grote publiek voorgesteld. Men beoogt hier grootschalig herstel van een gesloten tot halfopen valleilandschap. In het noorden, langsheen de komgronden van de Grote Vliet, opteert men voor een meer open gebied met natte ruigten en een boccagelandschap met ferme heggen. De kamsalamander of Getedraak geldt hier als symboolsoort voor natuurherstel. Zo werden anno 2012 maar liefst 16 nieuwe poelen aangelegd, aansluitend op het Natuurpunt-gebied Doysbroek-Viskot, gekend voor de goede populatie kamsalamander. Ook soorten zoals zomertortel, spotvogel, en roodborsttapuit liften mee op het landschapsherstel. Bosrietzanger zingt volop in de ruigten, terwijl matkop en wielewaal op hun beurt profiteren van het verbeterde bosbeheer met kansen voor vernatting en spontane ontwikkeling. Eind oktober ontdekte men nog een groeiplaats van de zeer zeldzame wantsenwasplaat op een donkje in een historisch permanent grasland. Er valt zeer veel te ontdekken in de Getevallei! Graag nodigen we jullie uit mee van dit fraaie landschap te genieten!

Afspraak: 9u00, oud station Neerlinter, einde Getestraat. Wegbeschrijving: van op de Grote Steenweg in Neerlinter sla je t.h.v. het dorpsplein de Getestraat in. Deze volg je tot het einde, tot aan het voormalige station waar voldoende parkeerplaats is. Voor de GPS-gebruikers: 50.834074,5.02692.r
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76

Zondag 26 mei 2013: Ontdek de prachtige natuur in Haacht. Happening 25 jaar Natuurpunt Haacht

Natuurpunt Haacht is jarig en wil dit vieren met een groots familie-evenement. Er staan wandelingen van 6 of 9 km langs landschapsposten, kinder- en randanimatie, muzikale omkadering, huifkartochten,… op het programma: een cocktail van cultuur en natuur. De koesterburen mogen bij dit spektakel natuurlijk niet ontbreken. Kom het prachtige poelenproject bewonderen, misschien krijg je er de kans een kamsalamander recht in de ogen te kijken.

Afspraak: vanaf 13u30 GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht
Info: http://www.natuurpunthaacht.be/

Zondag 2 juni 2013: Steenuiltjeswandeling met ringdemonstratie in Binkom (Lubbeek)

In 2008 financierde het gemeentebestuur van Lubbeek 40 steenuilennestkasten. Natuurpunt plaatste die bij evenveel gastgezinnen die op basis van een geschikt biotoop geselecteerd werden. Van alle Lubbeekse deelgemeenten heeft Binkom het hoogste aantal bezette nestkasten. Wat wil je, een kleinschalig, afwisselend, halfopen landschap, hoogstamboomgaarden en begraasde weiden met voldoende voedsel en schuilmogelijkheden: meer moet dat niet zijn voor de steenuil. Juist daarom broeden hier ieder jaar een achttal koppeltjes. Tijdens een wandeling in dit prachtige Binkomse boerenland gaan we langs bij drie tot vier steenuilgezinnetjes. De jonge steenuiltjes worden gewikt, gewogen en van een wetenschappelijke ring voorzien.
Vele handen maken het werk licht. Kinderen zijn daarom meer dan welkom om de steenuiltjes vast te houden.
Tijdens of na de wandeling klinken we dan minstens een glas of ander lekkers op een hopelijk bijzonder goed steenuilenjaar. Onder de aanwezigen worden mooie steenuiltjesgeschenken verloot.

Afspraak: 14u00 kerk van Binkom, Tiensesteenweg (tegenover zaal Santro). Einde tussen 17u00 en 17u30
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27 of info@natuurpuntlubbeek.be

Zondag 9 juni 2013: Walk for Nature Willebringen (Boutersem): wandelen en fietsen voor meer natuur(gebieden) en boeiend landschap

De Walk 2013 gaat door in het ruilverkavelingsgebied Willebringen waar Natuurpunt Velpe-Mene een ruggengraat aan reservaten heeft uitgebouwd: Mene-Jordaan, Meldertbos, Molensteen-Hazeberg en Snoekengracht. Binnen de ruilverkaveling komen we krachtig op voor de versterking van deze ruggengraat, én voor de versterking van de natuurwaarden en de landschapskwaliteit in het hele agrarische gebied.
Het programma is dagvullend, beginnend met een vroege vogelwandeling, een minisymposium en kennismaking met het unieke landschap via wandelcircuits met landschapsposten of een fietstocht.

Info: www.walkfornature.be of www.velpe-mene.be

Interesse om deel uit te maken van een werkgroep Natuur en Erfgoed?

Natuurpunt Oost-Brabant start met een werkgroep Natuur en Erfgoed. Daarmee sluiten we aan bij de traditie van onze regionale vereniging die sinds haar beginjaren de focus op natuur én landschap legt. Onze reservaten zelf zijn landschappelijk erfgoed, tonen historische verbanden met het landschap rondom, het bodemgebruik en de daaruit voortvloeiende typische flora en fauna, en bevatten vaak ook erfgoedrelicten en -objecten. We willen het verhaal brengen van onze gebieden en het erfgoed dat daarin aanwezig zijn: hoe en waarom heeft de mens in de loop der tijden vorm gegeven aan dit stuk landschap en welke wisselwerking is er opgetreden met de ontwikkeling van specifieke natuur.
De werkgroep zal fungeren als een stuurgroep. Enerzijds willen we nagaan welke kennis/expertise er reeds aanwezig is bij de lokale vrijwilligers en anderzijds geïnteresseerde lokale vrijwilligers ondersteunen en aanmoedigen om zich te verdiepen in dit thema. Bovenal willen we naar buiten treden met het erfgoedaspect van en binnen onze natuur.gebieden. Dat kan via artikels in ons tijdschrift of in een afzonderlijke publicatie. Daarnaast mikken we op het jaarlijks tonen van één of meerdere projecten in onze focusactiviteiten en op het organiseren van vorming, o.m. door een cursus Natuur en Erfgoed in te richten.

Wie interesse heeft om deel uit te maken van deze werkgroep kan voor 15 juni een e-mail sturen aan npob@natuurpunt.be. Hij of zij zal dan uitgenodigd worden voor de startvergadering van de werkgroep.

Koesterbuurcampagne: vormingen rond biodiversiteit

Wist je dat Natuurpunt Educatie voorziet in 3 vormingen rond Biodiversiteit?  Het zijn alle drie zeer originele en zeer laagdrempelige activiteiten waarvoor de provincie Vlaams-Brabant trouwens subsidies voorziet. De provincie ondersteunt elk gemeentelijk initiatief binnen dit kader door terugbetaling van 66% van de bewezen kosten, met een plafond van 250 euro, mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Ideaal om eens te laten vallen op de Milieu Advies Raad. Misschien ziet jouw gemeente het wel zitten om dit op hun programma te zetten? Je hebt er als afdeling geen werk aan, maar je kan er wel de vruchten van plukken indien je het wat slim speelt.

  • Infomoment Koester je buren
  • Proefmoment Geniet van je Koesterbuur
  • Koesterbuurwandeling

Draaiboek vormingen rond biodiversiteit: klik hier
Meer info? Geef een seintje aan Hans Marijns (hans.marijns@natuurpunt.be)

Koesterbuuractiviteit op de planning?
Een leuke activiteit verdiend de nodige promotie. Heb je een koesterbuuractiviteit op de planning staan en je zoekt nog wat promotie hiervoor. Na een seintje bezorgt Hans Marijns een ontwerp voor uitnodigingen, affiches of flyers op maat voor jouw activiteit. Als dàt geen service is!

Koesterbuurstickers?
De provincie Vlaams-Brabant stelt Koesterbuurstickers ter beschikking. Altijd goed om een document mee op te fleuren, kinderen te belonen bij een wandeling of werkdag, ...
Te verkrijgen per vel (24 stickers) en met een koesterbuur naar jouw keuze. Stuur een mailtje naar hans.marijns@natuurpunt.be met welke je wenst.

Vooraankondiging datum Verenigingsraad NPOB: vrijdag 15 november 2013

Na de succesvolle verenigingsraden vorige jaren in Boutersem, Kortenberg, ... organiseren we ook in 2013 terug een verenigingsraad. Die zal plaatsvinden op vrijdag 15 november. Het programma en de locatie volgen later nog...


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'