Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 23 mei 2013

Focusactiviteiten

Met de focusactiviteiten worden topactiviteiten, die aan hoge kwaliteitsvereisten voldoen, gespreid over heel het werkingsgebied van Natuurpunt Oost-Brabant, aan een breed publiek aangeboden waarbij concreet op terrein aangetoond wordt hoe de Natuurpuntafdelingen en de reservatenteams concreet het verschil uitmaken voor de biodiversiteit op het terrein. De focusactiviteiten zijn belevingsactiviteiten voor de leden met hun gezin. Op de focusactiviteiten wordt getoond hoe vele enthousiaste vrijwilligers van Natuurpunt, gedragen door vele mensen met een hart voor natuur, een pluspunt voor de natuur kunnen zijn. Deze activiteiten zijn niet zomaar activiteiten die uit de kast gehaald worden maar die met zorg voorbereid worden en die dan ook de nodige belangstelling krijgen. Activiteiten zijn gratis voor NP leden, € 1 voor niet-leden.

Zondag 26 mei 2013: Ontdek de prachtige natuur in Haacht. Happening 25 jaar Natuurpunt Haacht

Natuurpunt Haacht is jarig en wil dit vieren met een groots familie-evenement. Er staan wandelingen van 6 of 9 km langs landschapsposten, kinder- en randanimatie, muzikale omkadering, huifkartochten,… op het programma: een cocktail van cultuur en natuur. De koesterburen mogen bij dit spektakel natuurlijk niet ontbreken. Kom het prachtige poelenproject bewonderen, misschien krijg je er de kans een kamsalamander recht in de ogen te kijken.


Flyer in pdf: klik hier
Artikel uit Natuur & Landschap 2013/1: klik hier

Afspraak: vanaf 13u30 GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in Haacht
Info: http://www.natuurpunthaacht.be/

Zondag 26 mei 2013: Getevalleiwandeling in Linter

Waar de Grote Getevallei voor de 13e eeuw een uitgestrekt moerasgebied was, werd ze doorheen de eeuwen omgevormd tot een kleinschalig landschap met graasweiden, hout- en haagkanten, grachten met rietkragen, populierenbossen en zeer sporadisch nog kruidenrijke graslanden met een poel of natte broekbossen. Tussen Neerlinter en Drieslinter echter ontstond een meer gesloten landschap waar broekbossen, vaak ingeplant met populier, afwisselen met natte ruigten. Eind september werd het Getebos door de provincie Vlaams-Brabant aan het grote publiek voorgesteld. Men beoogt hier grootschalig herstel van een gesloten tot halfopen valleilandschap. In het noorden, langsheen de komgronden van de Grote Vliet, opteert men voor een meer open gebied met natte ruigten en een boccagelandschap met ferme heggen. De kamsalamander of Getedraak geldt hier als symboolsoort voor natuurherstel. Zo werden anno 2012 maar liefst 16 nieuwe poelen aangelegd, aansluitend op het Natuurpunt-gebied Doysbroek-Viskot, gekend voor de goede populatie kamsalamander. Ook soorten zoals zomertortel, spotvogel, en roodborsttapuit liften mee op het landschapsherstel. Bosrietzanger zingt volop in de ruigten, terwijl matkop en wielewaal op hun beurt profiteren van het verbeterde bosbeheer met kansen voor vernatting en spontane ontwikkeling. Eind oktober ontdekte men nog een groeiplaats van de zeer zeldzame wantsenwasplaat op een donkje in een historisch permanent grasland. Er valt zeer veel te ontdekken in de Getevallei! Graag nodigen we jullie uit mee van dit fraaie landschap te genieten!

Afspraak: 9u00, oud station Neerlinter, einde Getestraat. Wegbeschrijving: van op de Grote Steenweg in Neerlinter sla je t.h.v. het dorpsplein de Getestraat in. Deze volg je tot het einde, tot aan het voormalige station waar voldoende parkeerplaats is. Voor de GPS-gebruikers: 50.834074,5.02692.r
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'