Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 18 september 2014

Zondag 28 september 2014: Viering 25 jaar Paddepoel in Glabbeek en 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant

In 1989 werd de eerste aankoop van De Paddepoel gerealiseerd, toen een piepklein perceeltje van nog geen 2 ha. Na 25 jaar intensief beheer is deze oude Paddepoel geëvolueerd tot een van de meest waardevolle schrale graslanden in de regio. In al die jaren werd deze kleine parel uitgebreid tot 70 ha. Het natuurgebied bestaat uit schrale graslanden, een doorstroommoeras, soortenrijke natte graslanden, jonge bos- en struweelaanplantingen en een hele reeks van recent aangelegde poelen. Het Scholbemdbos maakt ook deel uit van het reservaatscomplex.
Roodborsttapuit, wulp, watersnip, geelgors en heel wat bijzondere planten hebben het er best naar hun zin. Het doorstroommoeras herbergt in deze tijd van het jaar dikwijls heel wat watervogels.
Tijd dus om het 25 jarige bestaan te vieren. We combineren dit maar al te graag met 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
Voor meer info over de Vogelwerkgroep, zie het interview met Marcel Jonckers: klik hier (pdf)

Maak er een gezellige uitstap met familie en/of vrienden van! Voor en na is er gelegenheid voor een hapje en een tapje…

Programma zondag 28 september

 • 7u00 en 7u30: Vroege-vogelwandeling
 • 9u30-10u00: Opening educatief Natuur.pad
 • 10u30 - 12u30:
  • Mini-symposium over historiek en ontwikkeling van De Paddepoel. De strijd tegen de rechttrekking van de Velpe, het ontstaan van De Paddepoel, De Paddepoel als hefboom voor natuurontwikkeling in de ruilverkaveling Vissenaken en zijn groei tot een schitterend natuurgebied.
   Tevens een blik over 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant.
   Aandacht ook voor studieprojecten en hun relatie met het beheer.
   • Pieter Abts: strijd tegen de rechttrekking van de Velpe en impact ruilverkaveling
   • Jorg Lambrechts: evolutie fauna en flora in De Paddepoel
   • Marcel Jonckers: 25 jaar Vogelwerkgroep Oost-Brabant
 • 12u30: Receptie
 • 14u00: Begeleide wandeling met Jorg Lambrechts: nadruk op beheer en resultaten flora oude Paddepoel
 • Doorlopend de hele dag tot 17u00:
  • Natuurinfomarkt met standen: Grauwe gorzen/akkervogels, Kerkuilwerkgroep, Steenuilwerkgroep, Gierzwaluwwerkgroep, Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Nestkasten allerhande, Natuurpunt Studie met info rond projecten, resultaten en www.waarnemingen.be, Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Vogelbescherming Vlaanderen, Vogelopvangcentrum Heusden-Zolder, Boekenstand en ledenwerving Natuurpunt, Uilenbraakballenpluisatelier.
  • Vanaf 14u00:
   • vrije wandelingen naar de Paddepoel op bewegwijzerd circuit met landschapsposten
   • kinderactiviteiten
    • workshop schilderen en tekenen
    • braakballen pluizen
    • er worden gerevalideerde vogels losgelaten door het Opvangcentrum 
    • waterbeestjes scheppen
  • Om 14u15:
   • vrijlaten van gerevalideerde vogels in De Paddepoel

Afspraak: Parochiecentrum, Bunsbeekdorp, Bunsbeek (Glabbeek)
Deelnameprijs: gratis voor leden van Natuurpunt, € 1 voor niet-leden
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be - Marcel Jonckers, 0497 44 72 33, marcel.jonckers2@telenet.be

Artikel Natuur & Landschap 2014/3: klik hier (pdf)
Flyer: klik hier (pdf)

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten 2014: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'