Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 5 november 2014

Kom naar de Verenigingsraad op 14 november

Vrijdagavond 14 november 2014: Verenigingsraad NPOB: Jij komt toch ook?

De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad die doorgaat te Boutersem op vrijdagavond 14 november 2014.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma en de focusactiviteiten 2015 voor waar we samen met de afdelingen in het komende jaar in Oost-Brabant willen voor gaan en dit onder het thema: 'Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit'.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een aantal workshops:
- Workshop 1: IHD-ambassadeurs waarbij we onze insteek in het lokaal proces rond de Europese natuurdoelen bespreken. Kan zeer belangrijk zijn voor de individuele natuurgebieden en hun beheerplannen.
- Workshop 2: Rol en afstemming Regionale Landschappen
- Workshop 3: Beheer + Thema-excursies

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Ontvangst: 19u45
Start: 20u00
Locatie: CC Eyckeveld, Kerkomsesteenweg 55 te Boutersem


Oproep aan de afdelingen: afronding planning focusactiviteiten 2015

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij lokale kwaliteitsactiviteiten ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen.  We hebben al heel wat voorstellen voor focusactiviteiten binnen gekregen. Mogen we ook vragen aan de afdelingen die hun activiteiten nog aan het bespreken zijn om hun voorstellen zo snel mogelijk in te dienen. Zodat we jullie een mooi geheel kunnen voorstellen op de Verenigingsraad van 14 november.

Kalenderschema voor de focusactiviteiten:
Binnen NPOB zijn voor de focusactiviteiten volgende weekends per regio afgesproken. Als je als afdeling een grote activiteit plant, hou hier dan rekening mee wil je dit mee centraal via Natuur en Landschap aankondigen:

1ste weekend
2de weekend
3de weekend
4de weekend
5de weekend
Regio Hagelandse Heuvelstreek Regionale
NPOB-activiteit
of reservedatum
Midden-Brabant Velpe-Mene en
Zuidoost-Brabant
(Gete-afdelingen)
Reservedatum,
in overleg met NPOB

Onderling kan occasioneel een omwisseling afgesproken worden. Ook voor seizoensgebonden activiteiten zoals bloei orchideeën kan in overleg de datum omgewisseld worden. Het is logisch dat deze focusactiviteiten binnen de regio's op elkaar afgestemd worden zodat elke gemeente of elk project met een focusactiviteit in de kijker kan worden gesteld.

Ondersteuning vanuit NPOB voor focusactiviteiten:
Deze focusactiviteiten worden extra belicht in het tijdschrift Natuur en Landschap en op de NPOB website. Ze worden ook met een toelichtende tekst en uitnodiging opgenomen in de NPOB-nieuwsbrief die ook naar het brede publiek en de pers verzonden wordt. Met het professioneel team van NPOB kunnen afspraken gemaakt worden voor een ondersteuning van een in de planning opgenomen focusactiviteit.
Meer info: jan.nachtergaele@natuurpunt.be - 016 25 25 93 of christine.daenen@natuurpunt.be - 016 25 25 19


Zondag 9 november 2014: Herfst op de Voortberg in Testelt

De Voortberg is een vijftig meter hoge getuigenheuvel van de Diestiaanzee. Hij ligt net buiten Testelt. Het is een typische ijzerzandsteenheuvel, ongeveer 1 km lang en 300 meter breed. Boven op de heuvel liggen stenige akkers met zeldzame planten. Op de flanken groeit een eiken-berkenbos met veel adelaarsvaren. Van de 16de tot de 18de eeuw werd op de Voortberg aan wijnbouw gedaan, vandaar dat hij op oude kaarten ook Wijngaarberg wordt genoemd. De abdij van Averbode bezat hier wijngaarden en een wijnpers. De open zonnige plekjes op de berg zijn de ideale verblijfplaats voor hazelworm en levendbarende hagedis.
In 2002 werd de Voortberg beschermd als landschap.

Afspraak: 14u00 Parking St. Pieterskerk, Schuurweg 5, Testelt
Info: Manu Vlaeyens, 0473 94 16 08

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten 2014: klik hier


Dag van de Natuur in Oost-Brabant

Zaterdag 15 november 2014

De Spicht in Lubbeek
Opruimen van opschietende jonge wilgen en kruinhout van gerooide populieren.
Afspraak: vanaf 9u00 tot 17u00, Kareelovenweg - Spichtstraat, Lubbeek
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be, www.natuurpuntlubbeek.be
Inschrijven: gewenst (we voorzien aangepaste maaltijd + drank voor de middag en de namiddag)

Wijngaardberg in Wezemaal
Afspraak: vanaf 9u00 tot 17u00, Graasheide en hakhoutbestand op de noordhelling van de Wijngaardhelling. Neem
Aarschotsesteenweg richting Aarschot. Sla rechts af in Everveld (op grens met Gelrode). 200 m rechtdoor (wordt zandweg), dan naar rechts. Na 100 m links over de veerooster.
Info: Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17

Snoekengracht in Vertrijk (Boutersem)
Afspraak: vanaf 13u30, ingang tegenover het station van Vertrijk
Info: www.velpe-mene.be, natuurpunt@velpe-mene.be


Zondag 16 november 2014

Boortmeerbeeks Broek
Afspraak: 8u30, Parking De Dreef – Glasbollen – Wespelaarsebaan, Boortmeerbeek
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, hans.marijns@natuurpunt.be

Lovenaerenbroek in Kessel-Lo
Hooilandbeheer, 2de maaibeurt oud perceel en onderhoud grachten en allerlei werkjes
Afspraak: vanaf 14u00 tot 18u00, Ecocentrum Provinciaal Domein, Beemdenstraat, Kessel-Lo
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be

Hagelands Bos, Liefkensberg in Rillaar
Aanleg houtkant en herplanting inheems loofbos
Afspraak: vanaf 9u30, Jennekesstraat in Rillaar, aan de brug over de snelweg (regenkapelleke). Langs de Jennekesstraat is er parkeergelegenheid. Vanaf daar staan er pijlen naar het terrein waar gewerkt zal worden. Plantgereedschap is voorzien evenals broodjes en soep ’s middags. Rond 16 uur sluiten we af met pannenkoeken en een drankje.
Info: Eric Van Beek, 0495 35 53 44, beheerteam.hb.10bb@gmail.com

Haachts Broek
Terugdringen van de houtige opslag
Afspraak: 13u30, eindje weggetje thv garage Wouters, Wespelaarsebaan, Haacht
Info: Johan De Meirsman, 0476 24 94 24, johan.demeirsman@telenet.be


Gecoro event Landen: 26 november 2014

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) nodigen u van harte uit op dit evenement rond kernversterking. Deze info- en netwerkavond richt zich in de eerste plaats tot leden van Gemeentelijke Commissies Ruimtelijke Ordening (Gecoro) die op zoek zijn naar inspirerende voorbeelden zodat ze in hun gemeente met meer kennis van zaken afwegingen kunnen maken. Ook gemeentelijke mandatarissen/personeelsleden zijn welkom. 

Thema: Kernversterking: meer kwaliteit met minder ruimte

Gemeenten staan voor een tweeledige ruimtelijke uitdaging: enerzijds de kernen verdichten en levendig houden en anderzijds de identiteit van de gemeente behouden en zelfs versterken. Geen eenvoudige opgave, maar her en der zijn mooie initiatieven die inspirerend kunnen werken. Die laten we u zien op 26 november.
Woensdag 26 november Landen: meer info en inschrijven


Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdag 21 februari 2015 in Erps-Kwerps; reserveer de datum

Reserveer nu reeds de datum en contacteer binnen je afdeling alle vrijwillige medewerkers natuurbeheer om samen hier naartoe te komen. We verwachten zeker de stemgerechtigde leden die door de afdelingen afgevaardigd zijn.
Velen herinneren zich nog ongetwijfeld de succesvolle Algemene Vergadering in de St.-Jan-de-Doperkerk in Binkom. Ongetwijfeld wil je er dit jaar ook bij zijn. Op de Algemene Vergadering zullen we de prioriteiten 2015 definitief vaststellen, de werking van het voorbije jaar van NPOB (regionale vereniging voor Natuur en Landschap) aan de vergadering voorleggen en een mandaat vragen voor het bestuur in het nieuwe werkjaar.
Locatie: Ontmoetingscentrum De Zolder Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps
Programma wordt nog meegedeeld.


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'