Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 13 november 2014

U komt toch ook met uw afdeling en team naar de Verenigingsraad op 14 november in Boutersem

 

Vrijdag 14 november 2014: Verenigingsraad NPOB in Boutersem: U komt toch ook?

De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad die doorgaat te Boutersem op vrijdagavond 14 november 2014.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma en de focusactiviteiten 2015 voor waar we samen met de afdelingen in het komende jaar in Oost-Brabant willen voor gaan en dit onder het thema: 'Beheerde Natuur.gebieden, sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit'.
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een aantal workshops:
- Workshop 1: IHD-ambassadeurs waarbij we onze insteek in het lokaal proces rond de Europese natuurdoelen bespreken. Kan zeer belangrijk zijn voor de individuele natuurgebieden en hun beheerplannen.
- Workshop 2: Rol en afstemming Regionale Landschappen
- Workshop 3: Beheer + Thema-excursies

Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
Ontvangst: 19u45
Start: 20u00
Locatie: CC Eyckeveld, Kerkomsesteenweg 55 te Boutersem


Dag van de Natuur in Oost-Brabant

Zaterdag 15 november 2014

De Spicht in Lubbeek
Opruimen van opschietende jonge wilgen en kruinhout van gerooide populieren.
Afspraak: vanaf 9u00 tot 17u00, Kareelovenweg - Spichtstraat, Lubbeek
Info: Benny L’Homme, 0486 02 06 27, info@natuurpuntlubbeek.be, www.natuurpuntlubbeek.be
Inschrijven: gewenst (we voorzien aangepaste maaltijd + drank voor de middag en de namiddag)

Wijngaardberg in Wezemaal
Afspraak: vanaf 9u00 tot 17u00, Graasheide en hakhoutbestand op de noordhelling van de Wijngaardhelling. Neem
Aarschotsesteenweg richting Aarschot. Sla rechts af in Everveld (op grens met Gelrode). 200 m rechtdoor (wordt zandweg), dan naar rechts. Na 100 m links over de veerooster.
Info: Rudy Van Nuffel, 0497 28 16 17

Snoekengracht in Vertrijk (Boutersem)
Afspraak: vanaf 13u30, ingang tegenover het station van Vertrijk
Info: www.velpe-mene.be, natuurpunt@velpe-mene.be

De Bombazijnen, 't Imbroek, Noskoem Boske en Rode Beuken in Zaventem
Iedereen is welkom en kan allerlei klussen klaren.
Aangepaste kledij en schoeisel moeten voorzien worden en extra gereedschap (spade, takkenschaar, snoeimes, handzaag, ...) is welkom.
Afspraak vanaf 9u00 aan de weide tegenover het kapelletje aan de Michielsstraat te Zaventem.
In de namiddag hervatten we het werk omstreeks 14u30.
Werkwilligen die een ganse dag komen werken kunnen zich inschrijven voor de gratis broodjeslunch met soep via bernadette.kinart@telenet.be of telefonisch op 02 731 59 46.

Zondag 16 november 2014

Boortmeerbeeks Broek
Afspraak: 8u30, Parking De Dreef – Glasbollen – Wespelaarsebaan, Boortmeerbeek
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, hans.marijns@natuurpunt.be

Lovenaerenbroek in Kessel-Lo
Hooilandbeheer, 2de maaibeurt oud perceel en onderhoud grachten en allerlei werkjes
Afspraak: vanaf 14u00 tot 18u00, Ecocentrum Provinciaal Domein, Beemdenstraat, Kessel-Lo
Info: Geert Sterckx, 0488 86 08 63, geert.sterckx3@telenet.be

Hagelands Bos, Liefkensberg in Rillaar
Aanleg houtkant en herplanting inheems loofbos
Afspraak: vanaf 9u30, Jennekesstraat in Rillaar, aan de brug over de snelweg (regenkapelleke). Langs de Jennekesstraat is er parkeergelegenheid. Vanaf daar staan er pijlen naar het terrein waar gewerkt zal worden. Plantgereedschap is voorzien evenals broodjes en soep ’s middags. Rond 16 uur sluiten we af met pannenkoeken en een drankje.
Info: Eric Van Beek, 0495 35 53 44, beheerteam.hb.10bb@gmail.com

Haachts Broek
Terugdringen van de houtige opslag
Afspraak: 13u30, eindje weggetje thv garage Wouters, Wespelaarsebaan, Haacht
Info: Johan De Meirsman, 0476 24 94 24, johan.demeirsman@telenet.be


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'