Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 9 februari 2015

 

Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdag 21 februari 2015 in Erps-Kwerps; reserveer de datum

 

Alle onze leden en al onze actieve vrijwilligers zijn vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant
zaterdag 21 februari 2015 te Erps-Kwerps

De Algemene Vergadering zal doorgaan in Erps-Kwerps. Eerst is er een wandeling naar het Silsombos, gevolgd door een presentatie over de Groene Vallei. De Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant zal er de publicatie voorstellen die gemaakt is naar aanleiding van het symposium in Wezemaal rond de Wijngaardberg op 5 oktober jl. Ook is er uitleg voorzien over het nieuwe natuurdecreet en de consequenties voor beheer en aankopen, iets wat iedere afdeling en beheerteam aanbelangt. Tenslotte volgt het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering met een terugblik op 2014 en de prioriteiten 2015. Aan alle stemgerechtigden zal een uitnodiging met de post verstuurd worden. Indien er wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar, stuur zo snel mogelijk een mailtje met de nieuwe stemgerechtigden naar npob@natuurpunt.be.

 • 14u30 - 16u30: wandeling in het Silsombos
 • 16u30 - 17u30: Pauze met broodjes voor de ingeschrevenen. Ter plaatse te betalen.
 • 17u30 - 18u30: inhoudelijke presentatie
  • Natuurpuntweefsel in de Groene Vallei
  • Voorstelling publicatie Wijngaardberg, een erfgoed- en een natuurmonument van Europees belang.
  • Beheer en aankopen in het nieuwe natuurdecreet (zie N&L 2015/1: Lees artikel hieronder)
  • Statutaire Algemene Vergadering en rondvraag

Plaats: Ontmoetingscentrum De Zolder Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps
Info en inschrijven: npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19

 


HET EINDE VAN HET HUIDIG RESERVATEN- EN AANKOOPBELEID? 
Hugo Abts

Auteur en Libris literatuurprijswinnaar Yves Petry gaf in De Morgen van 31 december een liefdesverklaring aan Natuurpunt. Een citaat: “Daarom ben ik ook zo’n fan van Natuurpunt, een vereniging die geweldige dingen doet. Elk lapje grond dat ze beheren, ziet eruit als een sprookje. Jammer dat er in dit land op politiek niveau zo weinig belangstelling is voor natuurbehoud en -herstel. Voor mij is ecologie één van de weinig maatschappelijke onderwerpen waar ik me spontaan, vanuit het hart, bij betrokken voel. Ik zie natuurbesef als een vorm van cultuur, en wie het daaraan ontbreekt, vind ik eigenlijk ordinair. Een mens is heel wat, maar hij is lang niet alles.” 

Zo’n verklaring is de nagel op de kop. Het steekt een hart onder de riem van alle mensen die bezig zijn met de uitbouw van onze natuurgebieden. Want de contrasten kunnen soms groot zijn.

De Natuurpunt-gebieden: de weinige schatkamers van biodiversiteit die ons nog resten
Overal in het Hageland en elders in Vlaanderen wordt zwart op wit aangetoond hoe de door Natuurpunt beheerde natuurgebieden echt dé schatkamers zijn voor biodiversiteit en voor natuurbeleving. Gebieden die door de waardering en inzet van Natuurpunt van een verloren en ontoegankelijk gebied waarde krijgen als natuur- en belevingsgebied. Elke dag kan je vaststellen hoe in deze gebieden de zeldzame en cruciale soorten zich handhaven of uitbreiden terwijl ze overal elders in het landschap achteruit gaan. Het zijn gebieden waar met hart en ziel en inzet van energie en veel eigen financiële middelen – denk maar aan de restfinanciering – wordt gewerkt aan de realisatie ..... (lees meer (pdf))


Zaterdag  8 maart 2015: Feestelijke boomplantactie voor bosuitbreiding in Aronst Hoek

Aronst Hoek is de laatste twee jaar fors uitgebreid met een 80-tal ha. In het gebied worden naast de open valleidelen, ook de bossen versterkt. In 2007 werd een aanzet tot bosherstel gegeven in het oude Rummensbos, ondertussen mooi uitgegroeid. Op zondag 8 maart planten we 7 ha nieuw bos : 2000 bomen en struiken/ha ! Later zal daar nog 5 ha bijkomen.

PLANT EN SPONSOR MEE EEN BOS IN ARONST HOEK SAMEN MET JE GEZIN

Elk deelnemend gezin sponsort voor een deelnameprijs van € 5 het unieke project Bos Aronst Hoek en kan ter plekke zijn boompjes planten.
Op het terrein staan tenten opgesteld met een infostand over Aronst Hoek en het bosproject, met soep en een natje en een droogje en wordt er begeleiding voorzien.

Afspraak: vanaf 10u00 tot 17u00, toegang langs de Kasteellaan, Geetbets. Wegwijzers in Kasteellaan richting Aronst Hoek volgen. Warme kleren, laarzen of stevig schoeisel aangewezen.
Er zijn een reeks spades beschikbaar, maar je mag uiteraard ook je eigen spade meebrengen.
Info: Marc Op de Weerdt, 0475 27 06 69 of m.opdeweerdt@gmail.com

Vrijdag 20 maart 2015: Uilenwandeling in Mollendaalbos (Bierbeek)

Bosuil en Ransuil zijn nu actief.
Korte trip voor kids (ouders mogen natuurlijk mee), wandeling van 1u30 voor volwassenen. Nadien een uilendrankje onder de blote hemel. Stapschoenen of laarzen aangeraden.
€ 1 voor leden, € 2 voor niet-leden, drankje inbegrepen
Afspraak: 19u00 (tot 22u00) aan Brise-tout, Sint-Jorisweertstraat 1, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be of Egbert Asselman, 0486 20 28 62

Vrijdag 27 maart 2015: Uilenwandeling Wever (Attenrode)

Maart is de beste maand om uilen te observeren. Heel wat uilen zijn dan immers druk in de weer met het verdedigen van hun territorium en het versieren van een partner en laten daarbij het meest van zich horen. Dit keer maken we een wandeling langs Hagelandse bossen, weilanden en boomgaarden in Wever, een dorpje in Glabbeek met nog talrijke kleine landschapselementen. En dat is waar uilen van houden. Hierbij passeren we verschillende broedplaatsen van onze vier uilensoorten: kerkuil, steenuil, ransuil en bosuil. Vóór de aanvang van de wandeling wordt er uitleg gegeven over uilenbescherming en onderzoek. Je kan o.a. uilenkasten en braakballen bekijken.
Afspraak: 19u00, kerk Wever, Solveldweg, Wever
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Zondag 29 maart 2015: Natuur en Erfgoed: Catselt, een grensgeval tussen Kempen en Hageland

Tussen de grotere natuurgebieden Averbode Bos & Heide, de Demerbroeken en Dassenaarde, liggen her en der wat snippers natuur die Catselt vormen. Verscholen tussen het groen liggen hier ook enkele fraaie kasteeltjes verborgen.
Catselt is een voormalig kleinschalige landbouwenclave in Okselaar, een deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. De grote waarde van het gebied ligt in het afwisselende reliëf en bodemgesteldheid, gaande van venige plekken tot zandige stuifduinen. Vandaar de grote variatie aan vegetatietypes, van droge heiderelicten tot natte kwelzones met veldrus en zwarte zegge. Op een ingesloten stukje grasland vormt de gevlekte orchis in juni een prachtig paars tapijt.
De grote potenties van het gebied zijn ook al te zien op oude kaarten. De kaart van Ferraris (±1770) toont hier een complex van droge en natte heide met enkele vennen. Later werden op meerdere percelen dennenbossen aangeplant (kaart van Popp +/-1860) en bleven slechts enkele percelen in gebruik als ‘bouwland’. Deze akkertjes werden door hardwerkende keuterboertjes gepacht van de machtige en rijke familie Bosquet, die Okselaar na de Franse Revolutie op de kaart zette. Stamvader Henri Bosquet wilde trouw blijven aan zijn voormalige werkgever, de verdreven koning Willem I en trok zich daarom in 1830 terug in het gehucht Okselaar waar hij de fiere bezitter was van 100 ha heide en landbouwgrond. Het voormalige jachtpaviljoen werd uitgebouwd tot het huidige Arendschotkasteel. Zijn jongste zoon nam in 1870 zijn intrek in de nabijgelegen, gloednieuwe Villa Bosquet en liet ook de kerk bouwen. In het Paterskasteel op het Grootveld werden op het einde van WO 1 oorlogsvluchtelingen opgevangen. En in WO 2 kwam hier een V1 naar beneden, gelukkig zonder veel erg. 
Stilaan werden in dit parkbos steeds meer akkertjes in gebruik genomen, gescheiden door paden, grachtjes en houtkanten. Naderhand werden de akkertjes en graslanden verlaten en het gebied verloor sinds enkele decennia zijn agrarisch karakter. Het grachtenpatroon kon niet verhinderen dat sommige stukken te nat werden en daarom werden soms rabatten getrokken om toch nog houtproductie mogelijk te maken. Hier groeit nu veenmos, blauwe bosbes, moeras- en sterzegge en kussentjesmos.
In de graslanden, die nu opnieuw beheerd worden door maaien en begrazing, vinden we soorten zoals bochtige smele, borstelgras, reukgras, pijpenstrootje, veelbloemige veldbies, kantig hertshooi, veldrus en de prachtige knolsteenbreek.
De arme zandgrond vormde een stuifduin die met dennen beplant werd. Elders werd gele zand gedolven voor de huizenbouw langs de Hoornblaas en Turnhoutse baan.
Het ven langs de Hoornblaas werd eertijds opgehoogd en als akker in gebruik genomen. De contouren ervan waren echter nog duidelijk zichtbaar en daarom werd het ven in ere hersteld. Hiervan maken libellen en zeldzame waterjuffers nu dankbaar gebruik om het gebied opnieuw in te palmen.
Gids Ria De Nève neemt jullie mee op deze boeiende tocht langs een verwevenheid van natuur en erfgoed.
Afspraak: 14u00, parking tegenover café Den Hemel, Hoornblaas 107, 3271 Zichem
Info: Margriet Vos 016 46 04 78 of www.natuurpuntoostbrabant.be

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'