Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 18 februari 2015

 

Algemene vergadering Natuurpunt Oost-Brabant: zaterdag 21 februari 2015 in Erps-Kwerps; reserveer de datum

 

Alle onze leden en al onze actieve vrijwilligers zijn vriendelijk uitgenodigd op de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Natuurpunt Oost-Brabant
zaterdag 21 februari 2015 te Erps-Kwerps

Laatste herinnering voor onze Algemene Vergadering nu zaterdag in Erps-Kwerps, we hopen jullie massaal te mogen verwelkomen. Eerst is er een wandeling naar het Silsombos, gevolgd door een presentatie over de Groene Vallei. De Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant zal er de publicatie voorstellen die gemaakt is naar aanleiding van het symposium in Wezemaal rond de Wijngaardberg op 5 oktober jl. Er zal ook ingegaan worden op het nieuwe natuurdecreet en de consequenties voor beheer en aankopen en hoe we hierrond nog actie kunnen voeren. Dit is iets wat iedere afdeling en beheerteam aanbelangt. Zie het artikel hieronder, dat tevens in N&L2015/1 verschenen is. Tenslotte volgt het statutair gedeelte van de Algemene Vergadering met een terugblik op 2014 en de prioriteiten 2015. Aan alle stemgerechtigden is een uitnodiging met de post verstuurd. Indien er wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar, stuur zo snel mogelijk een mailtje met de nieuwe stemgerechtigden naar npob@natuurpunt.be.

Programma

  • 14u30 - 16u30: wandeling in het Silsombos
  • 16u30 - 17u30: Pauze met broodjes voor de ingeschrevenen. Ter plaatse te betalen.
  • 17u30 - 18u30: Inhoudelijke presentatie
    • Natuurpuntweefsel in de Groene Vallei
    • Voorstelling publicatie Wijngaardberg, een erfgoed- en een natuurmonument van Europees belang.
    • Beheer en aankopen in het nieuwe natuurdecreet: samen het tij keren (Zie N&L 2015/1 of lees het artikel hieronder)
  • 18-30-19u15: Statutaire Algemene Vergadering en rondvraag

Plaats: Ontmoetingscentrum De Zolder Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 251, Erps-Kwerps
Info en inschrijven: npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19

 


HET EINDE VAN HET HUIDIG RESERVATEN- EN AANKOOPBELEID? 
Hugo Abts

Auteur en Libris literatuurprijswinnaar Yves Petry gaf in De Morgen van 31 december een liefdesverklaring aan Natuurpunt. Een citaat: “Daarom ben ik ook zo’n fan van Natuurpunt, een vereniging die geweldige dingen doet. Elk lapje grond dat ze beheren, ziet eruit als een sprookje. Jammer dat er in dit land op politiek niveau zo weinig belangstelling is voor natuurbehoud en -herstel. Voor mij is ecologie één van de weinig maatschappelijke onderwerpen waar ik me spontaan, vanuit het hart, bij betrokken voel. Ik zie natuurbesef als een vorm van cultuur, en wie het daaraan ontbreekt, vind ik eigenlijk ordinair. Een mens is heel wat, maar hij is lang niet alles.” 

Zo’n verklaring is de nagel op de kop. Het steekt een hart onder de riem van alle mensen die bezig zijn met de uitbouw van onze natuurgebieden. Want de contrasten kunnen soms groot zijn.

De Natuurpunt-gebieden: de weinige schatkamers van biodiversiteit die ons nog resten
Overal in het Hageland en elders in Vlaanderen wordt zwart op wit aangetoond hoe de door Natuurpunt beheerde natuurgebieden echt dé schatkamers zijn voor biodiversiteit en voor natuurbeleving. Gebieden die door de waardering en inzet van Natuurpunt van een verloren en ontoegankelijk gebied waarde krijgen als natuur- en belevingsgebied. Elke dag kan je vaststellen hoe in deze gebieden de zeldzame en cruciale soorten zich handhaven of uitbreiden terwijl ze overal elders in het landschap achteruit gaan. Het zijn gebieden waar met hart en ziel en inzet van energie en veel eigen financiële middelen – denk maar aan de restfinanciering – wordt gewerkt aan de realisatie... (lees meer (pdf))


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'