Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 1 april 2015

 

Petitie - Red de natuur in je buurt. Nu het nog kan!

Vind jij de natuurgebieden in je buurt belangrijk? Die groene parels zorgen voor zuurstof en laten je tot rust komen. Ze vormen een natuurlijke speeltuin voor onze kinderen en zijn een laatste toevluchtsoord voor onze bedreigde dieren.
Maar als het van de Vlaamse administratie afhangt, is het daar binnenkort misschien mee gedaan. Er zijn plannen opgedoken om het nu al ontoereikende natuurbeleid voor verenigingen nog verder te kortwieken. De uitbouw van natuurreservaten zoals we die vandaag kennen, zou onmogelijk worden. Daar komen vzw Durme, Limburgs Landschap en Natuurpunt tegen in actie.
Gelukkig is het nog niet te laat. Zet je naam onder deze petitie en overtuig Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de voorstellen aan te passen.
Een soortgelijke petitie hielp vorig jaar om kleine walvissen voor onze eigen kust beter te beschermen. Doe mee en help de natuur in je buurt te redden. 

Wat staat er op het spel?

 • Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
  De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.

 • Wandelen of spelen in de natuur: 40% geschrapt
  Speelbossen, paden voor wandelaars, ruiters en fietsers: in de nieuwe voorstellen wordt het mes gezet in de openstelling van natuurgebieden. Bezoekerscentra zijn met sluiting bedreigd. Gezond genieten van de natuur? Vergeet het maar.

 • Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
  Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.

 • Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
  Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Teken de petitie en overtuig Joke Schauvliege deze voorstellen aan te passen. Nu het nog kan!

Klik hier om de petitie te tekenen


Uitvoeringsbesluiten nieuw decreet natuurbeheer: alle hens aan dek om het reservatenbeleid van de toekomst te redden

 

Invulling natuurdecreet: wij gaan niet akkoord!

In de loop van vorig jaar heeft de Vlaamse regering een nieuw natuurdecreet goedgekeurd. Momenteel is de administratie bezig invulling te geven aan dat decreet. Verschillende uitvoeringsbesluiten en ook een aantal overgangsmaatregelen worden voorbereid door ANB.

Wat voor ligt is onaanvaardbaar
Bij de huidige voorstellen wordt het aankoopbeleid drastisch aan banden gelegd en wordt het bijna onmogelijk om nog buiten de Natura 2000 gebieden te kopen. De reservaten kleiner dan 10 ha wordt geen toekomst voorzien. In gemiddelde scenario en in het slechtste scenario respectievelijk 14 en 37% (!) minder beheersubsidies. Ondertussen hebben we zowel aan de administratie als aan de minister laten weten dat wij niet akkoord kunnen gaan met wat voorligt.

Wat hangt er ons mogelijk boven het hoofd:
Beperking van onze aankopen 
- Onvoldoende middelen om onze gebieden nog naar behoren te kunnen beheren 
- Mogelijke exit samenwerking met overheden
- Geen zekerheid meer voor kleinere bestaande reservaten
- Geen ernstige beheerevaluatie
- Sluiting bezoekerscentra
- 40 % besparing op openstelling

Een goed overzicht van de voorstellen die nu voorliggen werd gepresenteerd op de AV van NPOBklik hier

Achtergrondinfo voor op website en tijdschrift

Artikel voor op website en je tijdschrift
Via onderstaande link in elk geval al een artikel met achtergrond over de uitvoeringsbesluiten van het nieuwe natuurdecreet. Verspreid het via je eigen kanalen. Het artikel bevat een eerste deel dat beknopt is en makkelijk begrijpbaar. Het tweede deel is langer en gaat meer in detail.
Voor de meeste afdelingstijdschriften en websites is het eerste deel waarschijnlijk het meest geschikt. maar wat volgt kan, zeker digitaal, mee ter beschikking worden gesteld.
Lees hier artikel over het natuurdecreet voor je tijdschrift of website

Artikel Natuur & Landschap 'Het einde van het huidig reservaten- en aankoopbeleid?'klik hier

Presentatie 'Nieuw decreet natuurbehoud: einde of versterking reservaten en aankopen?' op AV NPOB: klik hier


Zaterdag 4 april 2015: Van uilskuikens tot uilen in Athene (Diest en Scherpenheuvel-Zichem)

Lezing en wandeling.
We richten ons met name op de steenuil. Nadat we informatie hebben gekregen over zijn levenswijze van een ervaringsdeskundige van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant, gaan we buiten op zoek naar levende exemplaren. Hopelijk hebben we geluk en horen we ze, en misschien vliegt er zelfs eentje over.
Een gezamenlijke activiteit van Natuurpunt Diest, Natuurpunt Scherpenheuvel-Zichem en de Vogelwerkgroep Oost-Brabant.

Afspraak: Zaal de Hemmekes, E. Claesstraat 34C, Zichem
- 20u00: lezing door Philippe Smets
- 21u00: op zoek naar de steenuil in de Demerbroeken
Als de groep erg groot is, splitsen we. Lezing en wandeling vinden dan 2 x na elkaar tegelijkertijd plaats.
Tips: Laarzen of hoge stapschoenen noodzakelijk. Geen zaklampen of pillampen gebruiken a.u.b.
Info: Saskia van den Berg, berglinden@qsources.be, 0478 96 01 71 of Daniël Wouters, 013 77 51 56

Zondag 19 april 2015: Paddepoel/Velpevallei: Vroege Vogelwandeling met Hagelands ontbijt/brunch (Bunsbeek)

Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. De wulp jodelt er op los en ook
de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er op krachten te komen en te eten.
Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van € 10 voor volwassenen en € 6 euro voor kinderen (-16) en dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk).
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars!

Inschrijven voor het ontbijt (verplicht) kan tot en met zaterdag 18 april, uiterlijk 14u00, en dit via Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be.
De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.
Afspraak: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek (Glabbeek)
- Vroege Vogelwandeling: 7u00 tot 9u30
- Hagelands Ontbijt/Brunch: vanaf 8u00 tot 12u00, langer nakaarten kan
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'