Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 17 april 2015

 

Actie 'Red de natuur in je buurt' Vlaams-Brabant - 25 april in Torfbroek (Kampenhout)

We verwachten een delegatie van alle NPOB-afdelingen en alle beheerteams op dit actiemoment.
Geef een seintje aan christine.daenen@natuurpunt.be

Natuurpunt maakt zich zorgen. De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en het aankopen van natuurgebieden. Ook de natuurgebieden eigendom van gemeenten en in beheer van Natuurpunt en de vele kleine natuurgebieden van minder dan 10 ha komen niet langer in aanmerking voor het statuut natuurreservaat als deze plannen doorgaan. Totnutoe zijn het enkel nog plannen van de administratie: Natuurpunt en de erkende terreinbeherende verenigingen verzetten zich hier tegen. De biodiversiteitscrisis gaat onverwijld verder. Alle grote plannen in het verleden zoals de Groene Hoofdstructuur, de uitbouw van het Vlaams Ecologisch Netwerk maar ook de groene gewestplanwijzigingen hebben allemaal gefaald. Alleen door de aankoop van natuurgebieden op vrijwillige basis en duurzame uitbouw van natuurreservaten zoals door Natuurpunt in het verleden gebeurd is kon voor een hele reeks soorten de achteruitgang gestopt worden en konden successen geboekt worden. In deze gebieden is de biodiversiteit wel vooruitgegaan. Deze gebieden zijn uitstralingspunten voor de biodiversiteit en voor natuurbeleving in de streek. Dit werk moeten we kunnen verderzetten. Ook de realisatie van de Europese natuurdoelen zou een heel ander verhaal geweest zijn zonder de uitbouw van dit reservatennetwerk. Wij willen deze uitbouw van reservaten op vrijwillige basis en het beheer van deze gebieden kunnen verderzetten ook voor de Vlaamse natuur. De minister is nog niet gevat door de plannen van de Administratie. Natuurpunt en al onze afdelingen en reservatenteams rekenen op Minister Schauvliege om deze voorstellen radicaal bijstellen om dit werk naar de toekomst verder te kunnen zetten.
Tijdens de actiewandeling willen we deze problematiek onder de persaandacht brengen.

We verwachten een delegatie van alle afdelingen en alle beheerteams op dit actiemoment en vragen om hier grote ruchtbaarheid aan de geven.

Afspraak: 11u00 Torfbroek (Visserijlaan, Kampenhout)
Wandeling + persmoment + kleine receptie
Einde rond 12u30
Info: Hugo Abts en Ewoud L'Amiral

Petitie: klik hier


Zondag 19 april 2015: Paddepoel/Velpevallei: Vroege Vogelwandeling met Hagelands ontbijt/brunch (Bunsbeek)

Het natuurgebied de Paddepoel is met z’n doorstroommoeras, bloemrijke graslanden, ruigtes, bosjes en struwelen zo divers dat verschillende vogelsoorten er hun plekje wel vinden. Het voorjaar is de uitgelezen periode om die vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels dan vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst zijn typische verleidingsdeuntje. De wulp jodelt er op los en ook de roodborsttapuit wipt opgewonden van de ene naar de andere weidepaal in de Velpevallei. In april passeren er ook tal van water- en waadvogels die tijdens hun lange trek naar het hoge Noorden graag even halt houden in de Paddepoel om er op krachten te komen en te eten.
Na de boeiende vroege vogelwandeling is er mogelijkheid om te genieten van een zeer uitgebreid en heerlijk Hagelands ontbijt voor de democratische prijs van € 10 voor volwassenen en € 6 euro voor kinderen (-16) en dit in het parochiecentrum Bunsbeek (naast de kerk).
Het ontbijt staat ook open voor niet-wandelaars!
Inschrijven voor het ontbijt (verplicht) kan tot en met zaterdag 18 april, uiterlijk 14u00, en dit via Mark Vanherberghen, 0494 15 97 37, mark.vanherberghen@gmail.com of Michel Reniers, mich.reniers@telenet.be.

Donderdagavond hadden reeds 166 mensen ingeschreven maar er zijn nog 100 inschrijvingen te gaan om het record van vorig jaar te evenaren.
De opbrengst gaat integraal naar het reservatenfonds.
Afspraak: PC Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek (Glabbeek)
- Vroege Vogelwandeling of Dauwtocht  7u00 tot 9u30
- Hagelands Ontbijt/Brunch: vanaf 8u00 tot 12u00, langer nakaarten kan
Info: Peter Collaerts, 0477 37 04 50, peter.collaerts@scarlet.be

Zondag 26 april 2015: Bijen- & Bloesemdag (Hoegaarden)

In samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeente Hoegaarden biedt Natuurpunt Velpe-Mene een gevarieerd dagprogramma aan.
Ontdek, wandel en geniet:
- de natuur in de Hoegaardse valleien
- het Natuur.gebied Rosdel
- de Tuinen van Hoegaarden
- de streekproducten- en ambachtenmarkt
Doe mee:
- kinderspeurtocht
- picknick
- allerlei activiteiten voor jong en oud

Afspraak: vrije toegang van 11u tot 17u, Tuinen van Hoegaarden, Houtmarkt, Hoegaarden
Inschrijven: picknick € 8 volw - € 4 kind tot 12jr, t/m 23 april via esther.buysmans@telenet.be, 0475 33 51 70
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36 of 0476 77 70 37, pieter.abts@natuurpunt.be
Meer lezen: klik hier

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag Natuurwandeling langs ons cultureel erfgoed (Herent)

Natuurpunt Herent in samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en Kampenhout en de heemkundige kringen van deze gemeenten.

Afspraak: 14u30, parking Sint Michielskerk, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag De Dijle levend door Leuven

Op dit eiland tussen Dijlearmen werd drijfkracht van water gebruikt. We volgen de geschiedenis van molens tot stadslandschap. Buiten de Dijlemolens is er weinig overgebleven. Er is een boeiend herbruik tot ecologisch woonproject en natuurpark. Het Dijlehof is de vroegere tuin van een molenaar, aangelegd als ‘jardin anglais-chinois’ nu hersteld door Leuven. Tijdens het gidsen belicht het Leuvens Historisch Genootschap de ontwikkelingen rond de molenerven en vertelt Natuurpunt over het natuurlandschap van vandaag.
Natuurpunt Leuven in samenwerking met het Leuvens Historisch Genootschap.

Afspraak: 14u00, Dijlemolens, Zwartzusterstraat, Leuven
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Vrijdag 1 mei 2015: Op tocht als schaapsherder in Herent

Het beeld van een herder met schapen die de bermen begrazen, geeft iedereen wel een warm gevoel van binnen. Deze aloude traditie kon de menselijke vooruitgang echter niet volgen en verdween de afgelopen decennia uit het straatbeeld. Recent echter worden de voordelen van deze praktijk weer naar waarde geschat en worden herders steeds vaker aangesproken voor het ecologisch beheer van percelen, bermen en dijken.
Bij deze wandeling en herderstocht starten we in het natuurgebied Het Kastanjebos en trekken via enkele van de mooiste stukjes Herentse natuur naar de gemeentelijke graasgronden op de Mollekesberg. We verbinden als het ware de twee gebieden met elkaar doordat er kleine diertjes, zaden en soms zelfs hele planten in de dichte wol van de schapen blijven hangen. Bijkomende voordelen tegenover zware machines zijn het geleidelijk opeten van de vegetatie waardoor de bewoners nog kunnen ontsnappen, en de rust waarmee dit alles gebeurt.

Tijdens deze tocht worden de kinderen als het ware omgevormd tot herder voor één dag. De honden houden het geheel natuurlijk nauwlettend in de gaten. Dus kom genieten van onze natuur, de rust en natuurlijk van de schapen met lammetjes. Je kan zowel in de voor- als de namiddag inpikken, gewoon een stukje meewandelen of ‘s middags kennis maken en/of proeven van de schapen tijdens onze ‘Meat and great’.

Afspraak:
10u30: start aan het kruispunt Ellestraat en Groenstraat
12u00: stop aan het kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
12u00-13u00: ‘Meat and great’ aan het kruispunt van de Vilvoordsebaan en Duigemstraat
Kom persoonlijk kennis maken met de schapen en lammetjes en zet je tanden in een lekker broodje met schapenworst voor € 5, te reserveren op brechtlaukens@yahoo.com. Drank is inbegrepen
13u00: start kruispunt Vilvoordsebaan en Duigemstraat
14u30: einde van de tocht op het Mollekesveld (Mollekensstraat)
Info en broodjes reserveren: Brecht Laukens, 0486 07 50 96, brechtlaukens@yahoo.com

Zaterdag 2 mei 2015: Orchideeënwandeling in natuurgebied Het Aardgat (Tienen)

Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960 tot 1970 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu: Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Momenteel speelt rond dit gebied zowel de ruilverkaveling Willebringen waar het goedgekeurd ruilverkavelingsplan een fikse uitbreiding van natuurreservaat voorziet. Punt is dat natuur beschermen op papier gemakkelijker is dan het realiseren in de praktijk. Natuurpunt Velpe-Mene zal hierop toezien. Het Aardgat maakt ook deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving. Ook hier zal het komende jaar het nodige moeten gedaan worden om van deze kleine maar uiterst waardevolle natuursnipper een veerkrachtig en duurzaam natuurgebied vol biodiversiteit aan de poort van Tienen te maken: niet alleen op een papier maar in de praktijk.

Afspraak: 19u00 tot 22u00, voorkant NMBS-station, Zijdelingsestraat, Tienen
Info: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Zondag 3 mei 2015: Orchideeënwandeling in natuurgebied Snoekengracht (Vertrijk)

De Snoekengracht is bekend vanwege zijn groot aantal bloeiende brede orchissen, ook mei-orchis genoemd.
Toen de Regionale Vereniging Natuur en Landschap, nu Natuurpunt Oost-Brabant, in 1976 met het beheer van de Snoekengracht begon, bleven er maar een 7-tal brede orchissen over in een verruigd grasland. Nu is de Snoekengracht, als eerste reservaat in ons werkingsgebied, een voorbeeld van bloemenpracht met een gele zee van bloeiende dotterbloemen en de witte glans van duizenden knolsteenbreek. In 2012 kon een recordaantal van meer dan 10 000 bloeiende brede orchissen geteld worden. Het voorbeeld van de Snoekengracht bewijst hoe door aankoop en beheer concreet gewerkt wordt aan duurzame biodiversiteit en dit midden in het dorp van Vertrijk (Boutersem). Zonder de actie van Natuurpunt was het gebied nu verdwenen en was er nu een rechtgetrokken Velpe. Nu is het een parel van natuurbeleving en inspiratiebron voor de scholen van Boutersem.
De Snoekengracht ligt ook binnen de ruilverkaveling Willebringen, waar we resoluut gaan voor een versterking van dit gebied dat ondertussen uitgegroeid is tot een middelgroot reservaat van een 35 ha.
De geschiedenis van de Snoekengracht: lees hier: www.velpe-mene.be/snoekengracht_index.htm

Afspraak: 14u00 tot 17u00, voorkant NMBS-station, Vertrijk
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

Zondag 3 mei 2015: Landschapswandeling Hagelands Bos (Houwaart)

Het Hagelands Bos is één van de zgn. bosrelicten van het oude Kolenwoud, dat vanaf de 19e eeuw op grote schaal ontgonnen werd. Het Kolenwoud lag uitgestrekt over een groot deel van Vlaanderen. Het Meerdaalwoud, Heverleebos en het Zoniënwoud zijn de meest gekende overblijfselen van het Kolenwoud.
Op dit moment zijn er drie bosgebieden die samen het Hagelands Bos vormen, en die op de oude kaarten van Ferraris (1770-1778) al met toponiemen vermeld stonden. Zo vinden we het Tein Bounder Bergh Bosch (Tienbunderbos), het Prinsen Bosch (Mostingsbos) en het Keyskort Bosch (Keerskotbos) op die oude kaarten terug.
Tijdens deze wandeling doorkruisen we deze bossen die samen het huidige Hagelands Bos vormen. De drie deelgebieden liggen los van elkaar. Onderweg wordt er aandacht geschonken aan de verschillende landschappen die we waarnemen als we door de open gebieden tussen de bossen wandelen. Ook de impact van de E314 op het ‘oude landschap’ komt ter sprake.
Er zijn twee afstanden voorzien. Een eerste lus van 3 km tot aan de rand van het Tienbunderbos. De tweede wandeling is 7-8 km lang en hier doorkruisen we niet alleen het Tienbunderbos, maar ook het Mostingsbos en het Keerskotbos.
Hebben we jouw interesse gewekt? Dan verwachten we je op 3 mei op de parking van het Domein Tienbunders. Ook kinderen zijn welkom.

Afspraak: 14u00 tot 16u30, Domein Tienbunders, Tienbundersweg 23, Houwaart
Tips: Stevig wandelschoeisel is aangeraden, niet toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen!
Info: Ewald Van Dyck, 0486 80 98 98, beheerteam.hb.10bb@gmail.com

Zondag 3 mei 2015: Lentefeest Torfbroek (Kampenhout)

We vieren de lente in het Torfbroek en maken en er een echt feest van. Terwijl mams en paps worden rondgeleid in het Torfbroek gaan de kinderen op watersafari of knutselen ze een bijenhotel in elkaar. We zorgen voor wat lekkers als afsluiter.

Afspraak: 9u30, einde Visserijlaan, Berg (Kampenhout)
Info: Jan Wouters, torfbroek@scarlet.be

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'