Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 23 april 2015

 

UITNODIGING

Natuurpunt en bekende Vlamingen in de bres voor toekomst natuurreservaten

Wat: Actiedag ‘Red de natuur in je buurt’
Waar: Torfbroek: Visserijlaan, Berg (Kampenhout)
Wanneer: zaterdag 25 april 2015, 11u
Contact: Ewoud L’Amiral - 0476 26 16 34 & Hugo Abts - 0476 77 70 37
We verwachten elke afdeling, elk beheerteam en elke mens met hart voor natuur. Graag een seintje aan christine.daenen@natuurpunt.be

Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie aan natuurgebied het Torfbroek in Kampenhout tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan het beheer van lokale, kleinere natuurreservaten. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen. Bekende Vlamingen ondersteunen de actie. Actrice Veerle Baetens betuigt haar steun aan de campagne en zal een actiebord onthullen in het Torfbroek. Ook op tal van andere locaties in Vlaanderen wordt dit weekend actie gevoerd voor de toekomst van natuur in de buurt samen met Lize Feryn, Tine Vandenbrande en Joeri Cortens. Ook Paul Michiels ondersteunt de actie.

In het kader van het nieuwe decreet wordt gewerkt een nieuwe regeling voor de financiering van het natuurbeheer en van de natuurreservaten. De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Maar de plannen die nu voorliggen, betekenen de doodsteek voor de huidige aanpak van erkende natuurgebieden en het aankopen van natuurgebieden. Ook de natuurgebieden eigendom van gemeenten en andere overheden en in beheer van Natuurpunt zullen op termijn uit de boot vallen voor hun erkenning als natuurreservaat. Dit geldt voor topgebieden zoals vb het Torfbroek, De Maten in Genk, De Maat in Mol of de Gulke Putten in Wingene. Dus ook het oudste Vlaams erkend natuurreservaat ' Het Torfbroek' valt als deze voorstellen realiteit worden uit de boot. Nieuwe zulke samenwerkingen zullen dan ook in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Ook de vele kleine natuurgebieden van minder dan 10 ha komen niet langer in aanmerking voor het statuut natuurreservaat als deze plannen doorgaan. Dat betekent dat in Vlaanderen meer dan 96 erkende reservaten zoals Lazerijberg in Diest, Aardgat in Tienen, Zwartenbos en Blauwschuurbroek om maar enkele voorbeelden te noemen die kleiner zijn dan 10 ha op termijn hun statuut als natuurreservaat verliezen. Maar ook geen mogelijkheid meer krijgen om verder organisch te groeien tot een groter geheel. Daarenboven valt ook één derde van de totaal beheerde oppervlakte van de huidige erkende reservaten bij Natuurpunt uit de boot omdat ze geen Europees Habitat zijn en niet opgenomen zijn in de lijst van Regionaal Belangrijke Biotopen die in het nieuwe systeem in aanmerking komen om erkend te worden als natuurreservaat, terwijl ze in huidige regeling wel in deze lijst opgenomen zijn. Binnen het kader van de actuele voorstellen is het praktisch onmogelijk om nog nieuwe projecten te starten en het aankoopsysteem voor uitbreiding van bestaande reservaten wordt quasi beperkt tot de zoekzones in het kader van de Instandhoudingsdoelen van de Europese Natuur, waarbij er daarenboven een niet werkbare procedure van toepassing is. Het instrument verliest hierdoor zijn efficiency en slagkracht. Tot nu toe zijn het enkel nog plannen van de administratie: Natuurpunt en de erkende terreinbeherende verenigingen verzetten zich hier tegen. De biodiversiteitscrisis gaat onverwijld verder. Alle grote plannen die van boven uit dwingend opgelegd werden in het verleden zoals de Groene Hoofdstructuur, de uitbouw van het Vlaams Ecologisch Netwerk maar ook de groene gewestplanwijzigingen hebben allemaal gefaald. Alleen door de uitbouw, aankoop en beheer van natuurgebieden op vrijwillige basis en duurzame uitbouw van deze natuurreservaten zoals door Natuurpunt in het verleden gebeurd is kom voor een hele reeks soorten de achteruitgang gestopt worden en konden successen geboekt worden. In deze gebieden is de biodiversiteit wel vooruitgegaan. Deze gebieden zijn uitstralingspunten voor de biodiversiteit en voor natuurbeleving in de streek. Zij geven kleur en identiteit aan een streek. Op deze manier konden stapje voor stapje en dit op basis van vrijwilligheid natuurcomplexen uitgebouwd worden zoals de complexen in de Groene Vallei, de Demerbroeken, de Hagelandse Vallei of Aronsthoek, Paddepoel-Velpevallei enz. De gebieden worden beheerd als erkend reservaat en vervullen ook een belangrijke functie naar natuurbeleving en recreatief medegebruik. Dit werk moeten we kunnen verderzetten. Ook de realisatie van de Europese natuurdoelen waartoe Vlaanderen door Europa verplicht wordt zou een heel ander en bijna een onmogelijk verhaal geweest zijn zonder de uitbouw van dit reservatennetwerk en de bijdrage aan de Europese doelen die hier reeds gerealiseerd is.

Wij willen deze uitbouw van reservaten op vrijwillige basis en het beheer en de inrichting voor biodiversiteit en natuurbeleving van deze gebieden kunnen verderzetten niet alleen voor de Europese natuur maar ook voor de Vlaamse natuur en voor de natuur in de buurt. We willen deze gebieden kunnen beheren voor biodiversiteit maar ook naar toegankelijkheid en natuurbeleving.
Daarom zijn de huidige plannen onaanvaardbaar en betekenen ze het einde van een belangrijkste succesverhaal van natuurversterking in de verschillenden gemeenten en buurten. De minister is nog niet gevat door de plannen van de Administratie. Natuurpunt en al onze afdelingen en reservatenteams rekenen op Minister Schauvliege om deze voorstellen radicaal bij te stellen om dit werk naar de toekomst verder te kunnen zetten.

Om dit onder de aandacht te brengen plannen we een regionale actie op zaterdag 25 april in het Torfbroek (Kampenhout) waar we symbolisch het doek over de natuur gaan laten vallen. Er wordt ook een persmoment voorzien. We willen u daar persoonlijk voor uitnodigen.

Afspraak: 11u00 Torfbroek (Visserijlaan, Kampenhout)
Wandeling + persmoment + kleine receptie
Einde rond 12u30
Info: Hugo Abts en Ewoud L'Amiral

Laat u eventueel weten of u er bij kan zijn of niet? christine.daenen@natuurpunt.be

Wat staat er op het spel?

Kleine natuurreservaten ten dode opgeschreven
De steun voor aankoop en beheer van erkende natuurreservaten kleiner dan 10 hectare wordt geschrapt. Nochtans liggen precies die kleine parels op wandelafstand van woonkernen.

Vlaamse natuur dreigt uit de boot te vallen
Natuur die niet onder bescherming van Europese richtlijnen valt, krijgt nog amper steun voor aankoop en beheer. Minstens een derde van onze 400 natuurreservaten zal in de kou blijven staan.

Steun voor samenwerking met gemeenten verdwijnt
Voor natuurreservaten die we samen met gemeenten beheren, wordt de steun geschrapt. In de praktijk zal dat vaak het einde betekenen van lokale natuurgebieden.

Meer info en link naar de petitie: http://www.natuurpunt.be/petitie-red-de-natuur-je-buurt-nu-het-nog-kan
Nu reeds meer dan 28 500 handtekeningen voor de petitie


Zondag 26 april 2015: Bijen- & Bloesemdag (Hoegaarden)

In samenwerking met het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de gemeente Hoegaarden biedt Natuurpunt Velpe-Mene een gevarieerd dagprogramma aan.
Ontdek, wandel en geniet:
- de natuur in de Hoegaardse valleien
- het Natuur.gebied Rosdel
- de Tuinen van Hoegaarden
- de streekproducten- en ambachtenmarkt
Doe mee:
- kinderspeurtocht
- picknick
- allerlei activiteiten voor jong en oud

Afspraak: vrije toegang van 11u tot 17u, Tuinen van Hoegaarden, Houtmarkt, Hoegaarden
Inschrijven: picknick € 8 volw - € 4 kind tot 12jr, t/m 23 april via esther.buysmans@telenet.be, 0475 33 51 70
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36 of 0476 77 70 37, pieter.abts@natuurpunt.be
Meer lezen: klik hier

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag Natuurwandeling langs ons cultureel erfgoed (Herent)

Natuurpunt Herent in samenwerking met Natuurpunt Kortenberg en Kampenhout en de heemkundige kringen van deze gemeenten.

Afspraak: 14u30, parking Sint Michielskerk, Kerkstraat, Veltem-Beisem
Info: Patrick Luyten, 0495 59 85 33

Zondag 26 april 2015: Erfgoeddag De Dijle levend door Leuven

Op dit eiland tussen Dijlearmen werd drijfkracht van water gebruikt. We volgen de geschiedenis van molens tot stadslandschap. Buiten de Dijlemolens is er weinig overgebleven. Er is een boeiend herbruik tot ecologisch woonproject en natuurpark. Het Dijlehof is de vroegere tuin van een molenaar, aangelegd als ‘jardin anglais-chinois’ nu hersteld door Leuven. Tijdens het gidsen belicht het Leuvens Historisch Genootschap de ontwikkelingen rond de molenerven en vertelt Natuurpunt over het natuurlandschap van vandaag.
Natuurpunt Leuven in samenwerking met het Leuvens Historisch Genootschap.

Afspraak: 14u00, Dijlemolens, Zwartzusterstraat, Leuven
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'