Nieuwsbrief NPOB

Regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 8 mei 2015

 

Natuurpunt Oost-Brabant in de weer voor de actie: Red de natuur in je buurt, nu het nog kan, Joke

Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Met deze actie en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen van de administratie bij te stellen. Bekende Vlamingen ondersteunen de actie. Lubbeek heeft op 3 april met zanger Paul Michiels (Soulsister) de spits afgebeten. Ook actrice Veerle Baetens betuigde haar steun aan de campagne en heeft op 25 april het actiebord onthuld in het Torfbroek (Kampenhout). Op 2 mei werd in Diest het paneel 'Red de Lazarijberg, Joke' onthuld. En op 3 mei onthulling actiepaneel in de Snoekengracht. Nu zondag 10 mei wordt in de Antitankgracht in Haacht de actie extra onder de aandacht gebracht. Ook op tal van andere locaties in Vlaanderen loopt deze campagne, en dit vanuit een positieve ingesteldheid en de bekommernis om het succesvolle model van aankoop, uitbouw en beheer van reservaten op vrijwillige basis te redden. Naast actrice bovenstaande mensen hebben Lize Feryn, Tine Vandenbrande, Joeri Cortens en Jaak Vanassche de actie door hun aanwezigheid ondersteund.
In Oost-Brabant zal er nog op verschillende plaatsen actie gevoerd worden, en dit de hele zomerperiode lang.

In de pers:
- http://www.robtv.be/nieuws/lubbeek/paul-michiels-steunt-actie-natuurpunt
- http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-haacht/veerle-baetens-in-bres-voor-torfbroek-a2300334/
- http://www.nieuwsblad.be/cnt/blbbi_01667750

Artikel in Natuur & Landschap 2015/2: klik hier


Uitnodiging en Oproep: Kom naar de Beheerteamdag op 13 juni 2015 in Hoegaarden

Op 13 juni 2015 gaat in Meldert Hoegaarden de jaarlijkse Beheerteamdag voor alle conservators en leden van de beheerteams door. We rekenen erop dat elk reservaat en elke regio vertegenwoordigd is. De huidige ontwikkelingen rond de erkende reservaten vereisen dit.

Op vele plaatsen wordt met man en macht gewerkt aan de uitbouw, het beheer en de uitstraling van de natuurreservaten die door jullie teams in beheer zijn. Eens per jaar komen we met alle teams samen om ervaringen te delen, om samen te leren en samen te genieten bij een van de Collegae. Een natuurreservaat en een beheerteam staan immers niet alleen: samen met de professionele beheerploegen vormen we het Natuurpunt Beheer netwerk dat elkaar ondersteunt en inspireert. De jaarlijkse beheerteamdag is dus ' the place to be voor elk beheerteam'.

Meer nog dan de andere jaren geldt dit voor dit jaar. Er is het nieuwe decreet op het natuurbehoud. De nieuwe natuurbeheerplannen met een nieuwe benadering komen er aan. Het aankoopsysteem wordt gewijzigd.  De voorstellen zoals ze er nu uitzien zijn voor Natuurpunt onaanvaardbaar en onwerkbaar. Daarom werd de actie ' Red de natuur in je buurt, nu het nog kan' opgestart. Vanuit vele teams werd enthousiast gereageerd en konden we op volle medewerking rekenen. Een goede en volgehouden actie zal hopelijk nog veel kunnen bijstellen maar ook dan nog staan we op een kantelmoment met dreigingen en kansen. De beheerteamdag staat in het teken van het nieuwe decreet met toelichtingen en boeiende workshops waarbij elkeen zijn gading vindt. 

Doelstelling is om zowel inzicht te verstrekken in de nieuwe ontwikkelingen, samen te zien hoe we maximaal kunnen bijstellen, samen zoeken hoe de bedreigingen om te buigen naar nieuwe kansen en mogelijkheden, en hoe kunnen we ook in de toekomst  - net als in het verleden- het verschil zijn voor de natuur in een streek.  In de namiddag bieden we eveneens zeer boeiende beheerexcursies aan in de fraaie lentelandschappen.

We rekenen op een vertegenwoordiging van alle beheerde natuurpuntgebieden en van elke streek in Vlaanderen.
Inschrijven verplicht en via deze link. Uitnodiging en volledig programma in bijlage.


Zondag 10 mei 2015: (H)eerlijk Ontbijtwandeling (Boortmeerbeek)

Eerst wandelen en dan (h)eerlijk ontbijten, of andersom? Aan jou de keuze. Via www.natuurpuntboortmeerbeek.be schrijf je in voor het ontbijt. Een mooie samenwerking tussen Natuurpunt en Oxfam Wereldwinkel Boortmeerbeek.
Het Boortmeerbeeks Broek, een valleigebied met weilanden, akkers, broekbossen en ook zandige donken staat nu in volle voorjaarspracht. Je ontmoet er de pinksterbloem, het oranjetipje, de tjiftjaf en de fitis. Kom mee genieten van de ochtendlijke rust en de mooie vergezichten.

Afspraak: 7u00 en 10u00, aan de kerk, Hanswijkstraat, Boortmeerbeek
Info: 015 61 79 61 of www.natuurpuntboortmeerbeek.be

Zondag 10 mei 2015: Kamsalamanderwandeling Antitankgracht (Haacht)

De inrichtingswerken en het beheer van de laatste jaren hebben gezorgd voor een biodivers natuurreservaat waarin allerlei amfibieen, waaronder de Europees beschermde kamsalamander, goed gedijen. Maar ook waterjuffers, de pijlsnelle ijsvogel, de bloemrijke hooilandjes én de historische context van dit relict uit WOII, maken deze wandeling de moeite waard.

Afspraak: 14u00, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: gids Richard, 0486 36 90 52 of Luc Bijnens 016 60 29 67

Zondag 10 mei 2015: Paddepoelwandeling (Bunsbeek)

Landschapswandeling met speciale aandacht voor bloemrijke graslanden.
De oudste percelen van de Paddepoel liggen deels in de alluviale vlakte van De Velpe en deels op de valleirand. Het laaggelegen deel is vochtig tot nat grasland dat onder invloed staat van kwelwater. In het vroege voorjaar bloeien hier vele bosanemonen, wat een erg zeldzaam verschijnsel is in graslanden. Nog bijzonder is een zandige, drogere opduiking of donk in deze natte zone. Daar staat een grote concentratie aan bijzondere plantensoorten zoals blauwe knoop. Het overige deel van de percelen ligt op de valleiflank en bestaat uit een droger grasland. Kernsoorten zijn hier glanshaver, groot streepzaad, glad walstro en grote bevernel. Meer zeldzame soorten die slechts hier en daar voorkomen in het perceel, zijn goudhaver, ruige leeuwentand, hazenzegge en karwijselie. Dit hooiland is opvallend bloemrijk vergeleken met de omringende cultuurgraslanden. In de omgeving van het Scholbos kregen we door goed beheer de knolsteenbreek al terug. In deze graslanden is nog microreliëf aanwezig (‘donkjes’) waar de vegetatie duidelijk lager is en meer gedomineerd wordt door ‘schralere soorten’ (veel reukgras, hazenzegge).

Afspraak: 14u00 (tot 17u00), kerk Bunsbeek, Bunsbeekdorp, Bunsbeek
Info: Jorg Lambrechts, 0478 24 27 61, jorg.lambrechts@natuurpunt.be

Zondag 24 mei 2015: Mei-orchissen van het Silsombos (Kortenberg)

De vroegst bloeiende orchis is de mei-orchis of brede orchis. Reden genoeg om hier speciaal een themawandeling voor in te richten. De stengel van deze orchis is naar boven toe hol en de zwart gevlekte bladeren steken schuin van de stengel af. De bloemen zijn meestal diep paarsrood, het honingmerk op de lip bestaat uit stippen, streepjes en lussen. Orchideeën zijn beschermde planten en mogen niet geplukt of uitgestoken worden. De brede orchis is de 7de orchideeënsoort in het Silsombos na de bosorchis, bijenorchis, grote muggenorchis, bergnachtorchis, brede wespenorchis en grote keverorchis.
Daarnaast maken een orkest van nachtegalen, sprinkhaanzangers, zanglijsters en blauwborsten je kleurrijke natuurervaring compleet.

Afspraak: 10u00, Sint-Pietersplein, Erps-Kwerps
Info: Ewoud l’Amiral, 0476 26 16 34, ewoud.lamiral@natuurpunt.be

Zondag 31 mei 2015: Getewandeling (Linter)

Op 11 september 2014 werd bekend gemaakt dat de provincie Vlaams-Brabant het beheer van het natuurontwikkelingsproject Grote Getevallei (ca. 206ha) overdraagt aan Natuurpunt. Zo wordt de verbinding gemaakt tussen het natuurgebied Doysbroek te Linter en het bolwerk van de kamsalamander in het Viskot.
Een uitloper van het project loopt zelfs door tot Meertsheuvel, Aronst Hoek. Van de oorspronkelijke moerassen, met zelfs lokaal oude veenkernen, blijven vandaag nog maar enkele relicten over. Een ingenieus systeem van leigrachten en molens draineerde de vallei vanaf de 14e eeuw. Later werden cultuurpopulieren ingeplant waar de bodem alsnog te nat bleef. Op de drogere oeverwallen verscheen een boccagelandschap met brede haagkanten.
Binnen dit deel van de Getevallei streeft Natuurpunt naar het herstel van een drassige, ruigere vallei in de komgronden en soortenrijke hooiweides op de valleiflanken. Zo kan de vallei overtollig water bufferen en tegelijkertijd kansen bieden aan typische valleivogels.
Met meer dan 760 ha natuur van Hoegaarden over Tienen en Linter tot Geetbets en Zoutleeuw krijgt de Getevallei zo opnieuw haar historisch karakter aangemeten. De afwisseling van soortenrijke graslanden, structuurrijke ruigten, brede haagkanten, bosschages en vervallen populierenbossen maakt het een erg gevarieerd gebied dat nog in volle ontwikkeling is.

Afspraak: 14u00, Stationsplein, Drieslinter
Info: Wim Fourie, 0474 92 44 76, wim.fourie@yahoo.com

Alle Focus- en Erfgoedactiviteiten: klik hier


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens eenmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand), behoudens extra edities.

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'