Afdeling: Velpe-Mene (Bierbeek)

Sint-Ermelindiswandeling rond Europese en beheerde Natuur in Bierbeek:
Weterbeek, Bruulbos en Koebos

Zondag, 23 maart 2014 om 13u30


‘Europese en beheerde Natuur in de Bierbeekse valleien’
Bruulbos en Koebos maken deel uit van het Europees Natura 2000 netwerk en het beheerd Natuur.gebied Weterbeek herbergt ook een reeks Europese Habitats.

Het Natura 2000-netwerk is de ruggengraat van natuurcomplexen in Europa. De gebieden werden aangeduid op basis van de leefgebieden van dier- en plantensoorten die op Europese schaal het meest bedreigd zijn. Bruulbos, Koebos en de Bierbeekse valleien behoren samen met Meldertbos, de valleien van Winge en Motte en de vallei van de Demer tot het Europees Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’.
Voor deze Habitatgebieden moet Vlaanderen van Europa de goede staat van lokale instandhouding van een reeks leefgebieden garanderen en daar waar deze leefgebieden niet in een goede staat van instandhouding verkeren het nodige doen door natuurherstel.

 

Natuurpunt heeft hier een krachtig net van natuurreservaten in uitbouw. Vorig jaar werden de Bierbeekse valleien met o.m. het Rottebos, de Bierbeekse vallei ter hoogte van de Beekstraat en het Zwartebos in de kijker gesteld. Zwartebos herbergt voor Vlaanderen zeer unieke kalkrijke schrale graslanden. Door het goed beheer zijn deze optimaal ontwikkeld en een voorbeeld van invulling van een Europees Habitatgebied. Maar het verhaal van de Bierbeekse valleien is niet af. We kijken naar het gemeentebestuur van Bierbeek om samen met Natuurpunt de natuur in Bierbeek dorp en in Zwartebos op te tillen tot op dit Europees niveau. Dit jaar brengen we het Bruulbos, de vallei van de Weterbeek en de vallei van de Molenbeek op de grens van Lovenjoel en Pellenberg met het door Natuurpunt beheerde natuurreservaat Het Koebos in de kijker. Ook dit is een parel van Europese Natuur met mooi ontwikkelde Europese Habitats in een goede staat van instandhouding met natte kalkrijke en soortenrijke schraalgraslanden, mooie elzenbroekbossen en eikenbossen.
Voor het Habitatgebied ‘Hagelandse Valleien’ heeft de Europese Commissie een door Natuurpunt ingediend LIFE PROJECT goedgekeurd waarbij gedurende een periode van 6 jaar extra middelen voorzien worden voor de aankoop, de uitbouw en het herstel van Europese Habitats. Dit geldt ook voor de Bierbeekse Valleien.

  • Landschapscircuits met landschapsposten, stands onderweg en kinderzoektocht.
  • Nagenieten bij een drankje.
  • Doorlopend vanaf 13u30
  • Kapel Brempt, Rond punt Lovenjoelsestraat-Soveneelstraat, Bierbeek
  • Wandelcircuits en geleid bezoek om 13u30 en 14u00
  • ihkv Life project

Plaats: Kapel Brempt, Rondpunt Lovenjoelsestraat-Soveneelstraat, Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70, esther.buysmans@telenet.be

 

Download de flyer (pdf, 1,7MB)