Vrijdag 20 november 2015: Verenigingsraad Natuurpunt Oost-Brabant in Tremelo

Update 23 november met de presentaties:

Dank aan de 12 vertegenwoordigde afdelingen voor hun aanwezigheid. Dank aan Christine Daenen en Katrijn Vanden Driessche voor de overzichtelijke powerpointpresentatie met de jaarprogrammatie 2016 resp de invulling van het Provinciaal Project rond de koestersoorten.  Dank ook aan Bruno Wallyn (NP Tremelo) en Benny L'Homme (NP Lubbeek) voor de presentatie rond hun afdelingswerking. Voorbeelden van hoe goed gewerkt wordt

Presentaties:

  • Voorstelling Natuurpunt Tremelo door Bruno Wallyn: klik hier
  • Prioriteiten 2016 door Hugo Abts: klik hier
  • Provinciaal project 2015-2016 door Katrijn Vanden Driessche: klik hier
  • Walk for Nature Lubbeek 2016 door Benny L'Homme: klik hier

Oproep aan vrijwilligers kom naar de verenigingsraad NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap die doorgaat in  Tremelo op vrijdag 20 november 2015

De verenigingsraad met alle geïnteresseerde vrijwilligers uit de afdelingen en kernen binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek. Het is ook klassieker waarbij de vrijwilligers binnen Oost Brabant elkaar ontmoeten. Hier wordt de kans geboden om de initiatieven van onderuit in je afdeling of in je reservatenteam aan de anderen te tonen of gewoon met deze basiswerking op regionaal niveau kennis te maken.. Het is een een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. We kijken hoe we de werking samen met een afdelingsoverschrijdende vrijwilligersnetwerking kunnen versterken.. De werking binnen de afdelingen en beheerteams  wordt  samengevoegd tot een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio, die gebiedsdekkend is.
Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap nodigt daarom alle vrijwilligers binnen de afdelingen en beheerteams en zij die willen vrijwilliger worden uit op de Verenigingsraad die doorgaat te Tremelo op vrijdagavond 20 november 2015.

In het eerste, plenaire gedeelte stellen we het regionaal jaarprogramma ( mede op basis van de input van activiteiten in de afdelingen en reservaten) en de focusactiviteiten 2016 voor . Het is dit programma en deze focusactiviteiten die telkens naar het publiek en de media  zullen voorgesteld worden via het tijdschrift Natuur & Landschap, de regionale nieuwsbrief en de website. Zorg dus dat ook jou grote afdelingsactiviteiten in dit schema ingepast worden. Het thema 2016 is :'Natuur in de buurt: samen werken aan behoud van koesterburen, meer biodiversiteit in heel het landschap'. Afdelingen die een focusactiviteit willen organiseren, kunnen een voorstel ( liefst ingepast in de spreidingskalender) doorsturen naar Katrijn Vanden Driessche, katrijn.vandendriessche@natuurpunt.be, 016 25 25 93 of 0492/78.39.17. Meer info:klik hier
Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een aantal workshops waarin al wat er bij jullie leeft in de afdelingen en reservatenteams en waar we samen met regionale vrijwilligersnetwerken elkaar kunnen ondersteunen kunnen aan bod komen.

We verwachten vrijwilligers uit iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep en ook leden die zich aangetrokken voelen tot vrijwilligerswerk op de NPOB-verenigingsraad in Tremelo. Spreek af binnen je afdeling en regio om samen  te carpoolen.

Afspraak:20u00 tot 23u00, school ‘De Cocon’,Veldonkstraat 10 te 3120 Tremelo
Info en inschrijven:Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be of 016 25 25 19 om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon