Succes Verenigingsraad Vrijdag 4 november 2016: Verenigingsraad NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, in Jeugdherberg 'De Blauwput' te Kessel-Lo (Leuven)

Links naar de presentaties in onderstaand artikel. Verenigingsraad NPOB, Regionale Natuur en Landschap was een succes met een goede opkomst en goede sfeer. Met delegaties uit Herent , Haacht, Bierbeek , Leuven, Holsbeek, Lubbeek,Tremelo, Aarschot , Diest, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Boortmeerbeek. 
Goede opkomst en goede inbreng rond het jaarprogramma en enthousiasme rond de focusactiviteiten. We gaan samen voor de ledenwerving en halen ook in Oost Brabant de kaap van de 10 000 leden met nog een inspanning. Ook de reservatenuitbouw kreeg een impuls.

Presentaties Verenigingsraad:

 • Voorstelling regionaal jaarprogramma met de beleidsnota 2017-2021 en jaarplanning 2017: klik hier
 • De focus- en grote publieksactiviteiten 2017: klik hier
 • Actieplan: Activering Natuurfonds voor aankoop natuurgebieden en ledenwerving: klik hier

 

De verenigingsraad is naast de Algemene Vergadering het verenigingsmoment bij uitstek waarop de strategische beslissingen genomen en toegelicht worden en de jaarwerking wordt opgestart. Een moment van overleg en afstemming tussen de lokale en de regionale werking. Het moment om samen te overleggen om een sterke en goed afgestemde jaarwerking in de regio uit te bouwen die gescynchroniseerd is met de werking van de afdelingen en de werking van de reservatenteams en die bakens verzet, goed beleid aanmoedigt en natuurvernietigend beleid, ongeacht de instanties, aan de kaak durft te stellen.
Met de beleidsnota en de verschillende beleidsontwikkelingen o.m. bij de provincie en de regionale landschappen en de gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht staat NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, op een scharnierpunt. Een moment van duidelijke keuzes en positiebepaling. De cruciale vraag is hoe we in de komende periode natuur en landschap krachtig op de agenda kunnen plaatsen zowel bij de provincie en in elke gemeente en hoe we hiervoor een draagvlak vinden. De vraag is ook of we niet vanuit onze opdracht, net zoals in het verleden, dienen te functioneren als sterke en onderbouwde en onafhankelijke actievereniging die onversneden opkomt voor de toekomst van natuur, landschap, milieu en klimaat in onze regio ook als dit veel moed vraagt om tegen de stroom op te roeien. Zoals we dit onlangs deden door duidelijk neen te zeggen tegen het door de provincie initieel ingediende strategisch project voor de Getevallei. Ook gezien de ontwikkelingen en de nieuwe rol die de provincie toebedeelt aan de Regionale Landschappen - met een verminderde aanwezigheid van NP - is dit alleszins een discussie waard.
Natuurpunt Oost-Brabant nodigt daarom alle afdelingen en beheerteams uit op de Verenigingsraad die doorgaat te Kessel-Lo (Leuven) op vrijdagavond 4 november 2016.

We verwachten een delegatie van elke afdeling en van elk reservatenteam.
 
Programma

 • 20u00: Aanvang verenigingsraad
 • Deel 1: Plenair gedeelte
 • Korte pauze
 • Deel 2: Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een tweetal workshops waarin al wat er bij jullie leeft in de afdelingen en reservatenteams en waar we samen met regionale vrijwilligersnetwerken elkaar kunnen ondersteunen kunnen, aan bod komen.
  • Workshop 1: Actieplan: Activering Natuurfonds voor aankoop natuurgebieden en ledenwerving, Inzet focus- en grote publieksactiviteiten, Beleidswerking binnen NPOB en samenwerking Provincies en Regionale Landschappen 
  • Workshop 2: Update Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) met Benno Geertsma
 • Plenaire synthese en rondvraag
 • Gezellig napraten
 • 23u00: Einde

 
Van iedere afdeling, van elk reservatenteam en van iedere natuurstudiewerkgroep wordt een delegatie verwacht op de NPOB-verenigingsraad. Spreek af binnen je afdeling en regio om te komen. Graag een seintje aan npob@natuurpunt.be om enig idee te hebben, maar inschrijven is niet noodzakelijk.
 
Afspraak: 20u00 tot 23u00, Jeugdherberg ‘De Blauwput’, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-Lo (achter het station van Leuven)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon