AFGELAST!!! LEZING TOBIAS CEULEMANS IS AFGELAST WEGENS ZIEKTE SPREKER!

AFGELAST!!!
LEZING TOBIAS CEULEMANS IS AFGELAST WEGENS ZIEKTE SPREKER!
Gelieve dit door te mailen en verder te verwittigen!

UITNODIGING  14 maart 2019: Lezing Visie op natuurontwikkeling in de Hagelandse Vallei
Spreker: Tobias Ceulemans
Afspraak: 20u00, Kloosterhof Kerkplein 1, St.-Pieters Rode

In een cyclus van 5 lezingen wordt door Natuurpunt Oost Brabant, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap een samenhangend overzicht gegeven over de kansen en mogelijkheden die onze riviervalleien bieden voor klimaatbuffering en versterking biodiversiteit. We verwelkomen je graag op de nog volgende lezingen. Voor NP- leden is de deelname aan deze lezingen gratis. Niet-leden betalen €5. Inschrijven op voorhand is niet strikt noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld: npob@natuurpunt.be

Op donderdag 14 maart is de Hagelandse vallei aan de beurt. Tobias Ceulemans is een wetenschapper met scherp inzicht en is een begenadigd spreker die een visie op de natuurontwikkeling in de Hagelandse vallei zal ontvouwen. De Hagelandse vallei met natuurgebieden zoals de Spicht en Dunbergbroek is een topgebied qua biodiversiteit met hoogwaardige Europese Natuur. Deze valt onder de Europese bescherming van de Habitatrichtlijn. Door Natuurpunt Beheer wordt een 1° Life project rond natuurherstel Hageland afgerond. Hierin speelt de Hagelandse vallei een belangrijke rol. Tal van unieke leefgemeenschappen werden terug in volle glorie hersteld. Ze worden nu in het programma van natuurbeheer van Natuurpunt opgenomen. Maar de Hagelandse vallei als samenhangend complex is meer dan de som van de individueel beheerde natuurpercelen: door herstel van de waterhuishouding voor de ganse vallei, door een samenhangend beleid voor heel de vallei met terug veenontwikkeling en herstel van venige soortenrijke en waterrijke graslanden en broekbossen kan ook een bijdrage geleverd worden aan de koolstofopslag en dus aan de mitigatie in het kader van de klimaatproblematiek. Mits een goed beleid gericht op de vallei als een samenhangend complex heeft deze vallei ook een belangrijke rol te vervullen als klimaatbuffer. In een tijd dat de klimaatproblematiek om maatregelen schreeuwt zijn hier opportuniteiten om via natuurversterking en verhoging van de biodiversiteit ook de klimaatproblematiek aan te pakken zowel in de sfeer van opslag van koolstof en dus mitigatie als in de sfeer van klimaatadaptatie.
Thomas Ceulemans heeft hier een onderbouwde, duidelijke en uitgesproken mening over die hij op deze lezing zal presenteren.
zie ook: http://www.natuurpuntoostbrabant.be/system/files/NL2019-1-Grenzen_verleggen%20%20%281%29.pdf

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon