Het fondsenwervingsnummer van Natuur en Landschap viel in de bus bij 10 000 gezinnen in Oost-Brabant

Met de campagne GeefomNatuur 2016 doet NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, een oproep om het netwerk van meer dan 4000 ha natuurreservaten in Oost-Brabant te laten groeien.

Door aankoop van natuur.gebieden door Natuurpunt konden we in het Hageland en Oost-Brabant van onderuit een netwerk van meer dan 4250 ha natuurgebied uitbouwen. Gebieden met naam en faam als het op biodiversiteit en natuurbeleving aankomt. Zo hebben we voor een hele reeks soorten de achteruitgang kunnen keren. De aanwezigheid van veel natuurgebieden geeft tevens een kwaliteitslabel aan een streek.

Natuur & Landschap 2016/4: Fondsenwerving 2017 - Project 3999 NPOB

  • N&L in actie
    • Met 100 000 leden hoopvol vooruitkijken klik hier
  • Actueel
    • Open ruimte en landschap meer dan ooit bedreigd! klik hier

Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ?

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij  kwaliteitsactiviteiten binnen gebieden en afdelingen ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen. 

Oproep voorstel focusactiviteiten

Dit jaar hebben we de ruimte gekregen van de provincie, om 12 grote focusactiviteiten te ondersteunen.
Wij doen een oproep naar jullie om voorstellen van focusactiviteiten door te geven voor 24 oktober
Op de Raad van Bestuur van november willen we een eerste voorlopige planning voor het heel werkingsgebied opstellen om uiteindelijk tegen de verenigingsraad van 20 november 2015 een definitief programma vast te stellen.
 

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS