nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 7 november 2005

Inhoud:
Kennismaking: Nieuwe maandelijkse nieuwsbrief van onze regionale vereniging
Dag van de natuur op 19 en 20 november: 5 locaties binnen NPOB
Datum Algemene Vergadering Oost-Brabant: Zaterdag 18 februari in het Vinne, aanvang 16 u met excursie
Begin 2006: 3 opstapcursussen ‘Concreet meewerken aan natuurbeheer in je streek'
Algemene Vergaderingen van de afdelingen: een kans om nieuwe mensen aan te spreken.
Midden en Oost-Brabants Afdelingen bij de top ledenwerving 2006.

NIEUWSBRIEF NPOB: MAANDELIJKS IN JE BUS

Natuurpunt Oost-Brabant (NPOB) is de regionale vereniging voor Natuur en Landschap in het Hageland, Vlaams-Brabants Haspengouw, Midden-Brabant en de Midden-Dijlevallei. Om de communicatie binnen NPOB te versterken zal vanaf in principe elke 2° week van de maand (de week na de raad van bestuur) een elektronische nieuwsbrief verschijnen. Daarnaast kunnen voor bijzondere regionale NPOB-activiteiten extra-edities verschijnen. Deze nieuwsbrief zal ook opgenomen worden op de website www.natuurpunt.be/oost-brabant ; zodat deze informatie altijd consulteerbaar is. In de nieuwsbrief zullen vooral korte flitsen opgenomen worden met zoveel mogelijk linken naar de website. Er wordt dus gestreefd naar een grote wisselwerking tussen dit e-zine en www.natuurpunt.be/oost-brabant . Naar grote activiteiten van afdelingen, die op homepage van de NPOB-site of op afdelingssites opgenomen zijn, kan mogelijk ook een link gelegd worden. Alle gegevens naar christine.daenen@natuurpunt.be

DAG VAN DE NATUUR 19 EN 20 NOVEMBER: 5 LOCATIES BINNEN NPOB

ACTIVITEITEN IN OOST-BRABANT zie www.natuurpunt.be/oost-brabant

Nieuwsbrief 1

 

Zaterdag 19 november

 

•  Natuurpunt Rotselaar: Natuurbeheer op de Wijngaardberg te Wezemaal. In de voormiddag herstel van velden bosbes en heide (opruimen maaisel en takhout), in de namiddag een korte wandeling met uitleg over het beheer en de resultaten met aandacht voor de nieuw opgestarte begrazing met schapen. In aanwezigheid van federaal minister voor Leefmilieu Bruno Tobback.
•  Natuurpunt Velpe-Mene (Bierbeek, Boutersem, Hoegaarden, Tienen en Glabbeek): herstel van heide aan de bronnen van de Meenselbeek in het natuurgebied De Zeyp te Glabbeek (grens Attenrode en Meensel-Kiezegem. Voor meer info, zie ook: www.velpe-mene.be
•  Natuurpunt Zaventem: Natuurbeheer in natuurgebied de Bombazijnen

Zondag 20 november

 

•  Natuurpunt Gete-Velpe ( Kortenaken, Linter, Landen, Zoutleeuw en Geetbets): Natuurbheer in het natuurgebied Aronsthoek te Geetbets zie http://www.natuurpunt-gete-velpe.netfirms.com/
•  Natuurpunt Leuven: natuurbeheer in het Lovenarenbroek te Kessel-Lo, het laatste restje van het vroegere broekgebied midden het provinciaal domein.
info: luc.vervoort@natuurpunt.be

meer lezen

Algemene Vergadering NPOB: Zaterdag 18 februari vanaf 16u in het Vinne te Zoutleeuw

Noteer nu reeds de datum van de jaarlijkse algemene vergadering van NPOB, alle leden en belangstellenden zijn welkom! We hebben gekozen om terug de ronde te doen binnen het werkingsgebied. Voorafgaand aan de vergadering brengen we een bezoek aan het uniek natuurontwikkelingsproject ‘Het Vinne' te Zoutleeuw (16u). Daarna zijn er broodjes en om 19u zal de Algemene Vergadering plaatsvinden in het hoevegebouw van dit provinciaal domein. Daarbij maken we een voorstelling van alle grote regionale projecten die in 2006 zullen aangepakt worden. Vervolgens komen twee regionale case-studies aan bod: nl. 'het Vinne en de Getevallei als kans voor de natuur' en 'de toekomst van Averbodebos en -heide'. We rekenen erop dat zeker alle afdelingen en werkgroepen met een delegatie aanwezig zullen zijn en dat er banden gesmeed worden om te komen tot een ijzersterk regionaal netwerk. Zie voor een gedetailleerd programma en voor achtergronddocumenten: www.natuurpunt.be/oost-brabant of voor meer info: luc.vervoort@natuurpunt.be

Voorjaar 2006: Cursus ‘Concreet meewerken aan natuurbeheer in je streek' op 3 lokaties (Midden-Brabant, Noord Hageland en Zuid-Oost Brabant) zie flyer op www.natuurpunt.be/oost-brabant

NPOB wil in de komende periode actief investeren in de vorming en werving van nieuwe mensen die op verschillende plaatsen mee de beweging willen dragen. Op 3 plaatsen in de streek wordt een opstapcursus ‘Concreet meewerken aan natuurbeheer in je streek' opgestart. De bedoeling is niet een hogeschoolcursus natuurbeheer, maar wel om mensen de 'handvaten' te geven om zich -samen met anderen- met inzicht in te zetten voor het landschap in hun buurt. Deze cursussen worden ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant, 'Partner voor Meer en Betere Natuur'. Voor de flyer en de concrete locaties ga naar www.natuurpunt.be/oost-brabant . Geïnteresseerden kunnen mailen naar: christine.daenen@natuurpunt.be

Algemene Vergaderingen van de afdelingen, een kans om nieuwe mensen aan te spreken zie: www.natuurpunt.be/oost-brabant

Ook de plaatselijke afdelingen zijn weer aan hun jaarlijkse open-ledenvergaderingen toe. Deze zijn voor de afdelingen en voor de leden van Natuurpunt van bijzonder belang. Op deze vergadering geeft het afdelingsbestuur toelichting en verantwoording voor zijn werking en wordt het bestuur gemandateerd. Van de 20 afdelingen binnen NPOB hadden op 3 november reeds 15 van de 20 afdelingen hun datum en programma doorgegeven aan NPOB. Vele afdelingen hebben deze algemene vergadering ook ingekleed in een prachtig wervend programma. De lijst met de data en een toelichting bij deze algemene vergaderingen zal vanaf begin december consulteerbaar zijn op www.natuurpunt.be/oost-brabant . Deze lijst zal ook geregeld aangevuld worden met het aantal aanwezige leden op elke vergadering en ook met het aantal nieuwe mensen die de bestuursteams zijn komen vervoegen. We doen een oproep aan alle afdelingen die hun gegevens over de algemene ledenvergadering nog niet aan het secretariaat van NPOB doorgegeven hebben om dit zo vlug mogelijk te doen. Aan alle afdelingen wordt ook gevraagd om na de vergadering telkens het aantal aanwezigen en het aangepast bestuur aan NPOB te melden. Elk lid woonachtig in het werkingsgebied van de desbetreffende afdeling is van harte uitgenodigd op deze vergadering en kan ook vragen stellen, heeft stemrecht en kan zich kandidaat stellen als bestuurslid in een afdeling.

Oost-Brabantse Afdelingen bij de top ledenwerving 2006

Op 31 oktober 2005 werden door de 20 afdelingen binnen NPOB al 1209 nieuwe leden geworven tegenover 959 voor het hele jaar 2004. Dit betekent dat er nu 6500 leden zijn binnen NPOB tegenover 5800 eind vorig jaar. We hebben als doelstelling 7000 leden vooropgesteld voor het einde van het jaar of minstens tegen de Algemene Vergadering van 18 februari 2006. Met een extra inspanning van de afdelingen is dit te bereiken. Eind oktober hadden 11 afdelingen al meer dan 40 nieuwe leden voor 2005. De absolute koploper is Afdeling Leuven waar niet minder dan 335 nieuwe leden zich kwamen vervoegen. Proficiat Afdeling Leuven! Op enige afstand volgen nek-aan-nek: afdeling VIJL en Velpe-Mene met resp. 160 en 159 nieuwe leden. Groeiers zijn verder nog: Afdeling Aarschot (64 nieuwe leden), Scherpenheuvel-Zichem (+63), Boortmeerbeek (+46), Lubbeek (+45), Gete-Velpe (+44), Diest (+43), Herent en Kortenberg (beiden +41). Uit dit lijstje zie je alleszins de inspanningen van ledenwervers op de voorbije succesvolle grote publieksactiviteiten zoals de Koeheidedag te Bertem, de 'Walk for Nature te Hoegaarden', de viering '25 jaar Vorsdonk' te Aarschot, de opening van het natuurgebied Boortmeerbeeks Broek en Pikhakendonk en een aantal open natuurdagen op andere plaatsen.


Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven