nieuwsbrief

Nieuwsbrief NPOB, regionale vereniging voor Natuur & Landschap

editie 9 mei 2006

Inhoud:
Uitnodiging Walk Zoutleeuw
Uitnodiging officiële plechtigheid en receptie
Samenwerking met de Gezinsbond en de Gezinssportfederatie bij de Walk for Nature 2006
Initiatie Nordic Walking met de Gezinssportfederatie op de Walks in Zoutleeuw en Berg/Kampenhout.
Oproep aan alle afdelingen: Voorstellen Walk for Nature 2007 indienen tegen uiterlijk 28 mei
Succesvolle Walk etappes Vissenaken en Averbode

Uitnodiging Walk for Nature 2006: etappe 3 - Zouteeuw 21 mei!

Walk for Nature een gebeurtenis, meer dan een openstelling

Zoals de Ronde van Vlaanderen een wielerkoers is maar een wielerkoers geen RVV zo gaat de Walk for Nature rond open natuur en landschap, maar is een openstelling van een gebied niet noodzakelijk een WfN. WfN is een gebeurtenis. Iets waar je vooraf met een heel team en een streek naartoe leeft en een ijkpunt is achteraf. Je situeert dingen voor en na de wfn. De doelstelling is dat de wereld met zijn lokale relaties en de positie van natuur en landschap en de perceptie van het project van Natuurpunt daarin anders en beter is na de gebeurtenis dan ervoor.

De WfN Zoutleeuw 2006 wil ook een dergelijke gebeurtenis zijn, waar we binnen 10 jaar nog zeggen. Ah ja, dat was nog voor de WfN en dat daarna. De Walk etappe Zoutleeuw moet een merkteken zijn voor de versterking van natuur en landschap in de grootse getevallei met projecten zoals het Vinne, Aronst Hoek-Betserbroek, Getevallei, Doysbroek, Vissekot. Deze Walk vindt plaats in het dunstbevolkte en minst welvarende deel van Oost-Brabant. Reden te meer om vanuit heel het werkingsgebied aanwezig te zijn en solidair te zijn met de werking van de NP Afdeling Gete-Velpe. Walk for Nature is vooral ook een genietdag en een grote wandel- en fietsdag die de landschappelijke troeven als kans voor de streek in de verf moet zetten. We stellen de uitbouw van natuurgebieden in de kijker als een efficiënte hefboom voor meer natuur maar ook als een middel tot het verbinden van natuur en landschap met mensen, natuur met natuur en natuur met landschap. Je ontdekt er hoe Natuurpunt Gete-Velpe werkt en samenwerkt met andere partners zoals gemeenten en Provincie en mensen betrekt voor het behoud van het landschap en de ontwikkeling van nieuwe natuur in het agrarische cultuurlandschap en hierover ook een brede dialoog aangaat met gemeenten en het lokale weefsel. U komt toch ook!

Uitnodiging Officiële plechtigheid WfN Zoutleeuw 21 mei

Wij hebben de eer u uit te nodigen op het officiële trefmoment op 21 mei om 11 uur in het historische stadhuis van Zoutleeuw, waarbij u alle betrokkenen die op één of andere wijze aan deze Walk for Nature hebben bijgedragen zult kunnen ontmoeten.

Na een korte receptie, aangeboden door de stad Zoutleeuw, worden de aanwezigen uitgenodigd om een kunstwerk in te huldigen dat de verbondenheid tussen natuur en stad op treffende wijze illustreert.

De derde etappe van Walk for Nature is een initiatief van Natuurpunt Oost-Brabant en geniet de steun van het provinciebestuur Vlaams-Brabant en de stad Zoutleeuw.
Mogen wij vragen om uw aanwezigheid te bevestigen bij Jaak Geebelen, jaakgebeelen@belgacom.net, tel: 016 76 60 16

Samenwerking met Gezinsbond en Gezinssportfederatie bij de Walk for Nature 2006


Natuurpunt heeft voor de 'Walk for Nature' een zeer goede partner gevonden: de Gezinsbond. Zij zullen de evenementen ondersteunen in hun communicatie en mee zorgen voor de omkadering op het terrein. Kom hiermee kennismaken in Zoutleeuw op 21 mei of in Berg/Kampenhout op 18 juni. De leden van de gezinsbond genieten hetzelfde tarief als de leden van natuurpunt, namelijk slechts 1€ ipv 3€, voor kinderen jonger dan 12 is het gratis. http://gzbgwleuven.oletr.net/walkfornature2006/walkfornature_detail.htm

Initiatie Nordic Walking met de Gezinssportfederatie op de Walk for Nature in Zoutleeuw en in Berg/Kampenhout.


Ook de Gezinssportfederatie doet mee en zal op de verschillende walks een initiatie ‘Nordic Walking’ geven. Nordic Walking werd ontwikkeld op basis van de technieken van het ‘langlaufen’. Het is al geruime tijd de methode voor Nordic Skiing’ teams om tijdens de zomermaanden te kunnen trainen. In 1997 werd het in Finland als sportvorm voorgesteld. Nordic walking is bij ons op de eerste plaats een perfecte sport voor iedereen die aan beweging wil doen en niet wil gebonden zijn aan vaste trainingstijden. Op de Walk for Nature kan je kennismaken met deze sport. De gezinssportfederatie stelt ‘Nordic walking Poles’ ( speciaal voor deze sport uitgevonden stokken - en een monitor ter beschikking voor een eerste initiatie. In Zoutleeuw is de enige initiatie om 10u00. In Berg zijn er 2 initiaties nl om 10u00 en …. Wees goed op tijd want het aantal poles (stokken) is beperkt.

Oproep afdelingen NPOB: Voorstellen Walk 2007 tegen 28 mei toezenden aan npob@natuurpunt.be


1.
We roepen alle afdelingen op die geïnteresseerd zijn om voor eind mei een eerste voorstel of uiterlijk voor 20 juni al een concreet voorstel te doen voor (een etappe van ) de walk 2007 met invulling van het vooropgesteld merkconcept en inhoud. De organisatie (en elke etappe) moet minimum een 1000 à 2000 deelnemers kunnen opvangen en een onvergetelijke dag bezorgen. De essentie is het tonen van een project waar we met een streek en met de betrokken mensen samen aan kunnen werken. Uitgegaan wordt van een een gezamenlijk voorbereidingstraject, een uitstralingstraject voor het NPOB-model, symposium en gezinsgebeuren. De inschrijving en de gedifferentieerde bijdrage naar leden en gelijkgestelden en niet-leden, landschapsposten en gebiedsoverschrijdend maken deel uit van het concept. Er is een zeer expliciete aandacht voor ledenwerving. Elke etappe werkt vanuit de bereidheid voor regionale inpassing en afspraken te maken op niveau NPOB en om met partners samen te werken.

 

2. De afdeling zet volledig in op de praktische invulling en ondersteuning. De concrete organisatie gaat uit van het lokale weefsel. Afdelingen die een voorstel doen nemen hiertoe een engagement.

3. Eenmaal vastgesteld door de Raad van Bestuur van NPOB is de datum een beschermde datum en wordt in de regionale communicatie (tijdschrift, kalender, website, nieuwsbrieven) op die dag geen enkele andere activiteit aangekondigd. Dit in de mate dat deze beschermde datum voor september vastgesteld werd.

4. In functie van de voorstellen wordt door de Raad van Bestuur beslist of we in 2007 werken met één walk of met étappes. Het maximum aantal etappes is een 3-tal en absoluut maximum 4 etappes. Er zijn enkel meerdere etappes als er voorstellen vanuit de afdelingen komen . Als mogelijke data worden voorgesteld: 22 of 29 april; 13, 20 of 27 mei en 10,17 of 24 juni. De datum van het voorlaatste weekend van april is ondertussen wel al een klassieker.

5. Alle afdelingen of samenwerkende afdelingen die interesse vertonen en dit aan NPOB te kennen geven om voor de walk of een etappe kandidaat gastheer te zijn en de lokale praktische organisatie op zich te nemen worden uitgenodigd om samen te zitten voorafgaand de RvB van eind juni.

6. Op de RvB van eind juni worden de nodige afstemmingen en vastleggingen voor 2007 definitief gemaakt. Ook de concrete thematisering wordt dan ifv de voorstellen vastgelegd. En worden de contacten gelegd met de partners. Zeker verder werken met gezinsbond (ervaring is positief), wandelclubs en zoeken andere partners

7. Minstens één etappe zal bij voorkeur plaatsgrijpen in het Leuvense (ring Herent, Bertem, Bierbeek, Lubbeek, Holsbeek, Rotselaar)

Meer inlichtingen en mogelijke ondersteuning: Luc Vervoort; Ewoud L'Amiral; Christine Daenen en Hugo Abts

Succesvolle Walk etappes Vissenaken en Averbode


Meer dan 1000 deelnemers in Vissenaken en circa 2000 deelnemers in Averbode. Zowel in Vissenaken als Averbode werden op één dag niet minder dan 53 nieuwe leden geworven. Maar er gebeurde zoveel meer. Vissenaken en Averbode waren gebeurtenissen.

Fotoreportages Walk For Nature etappe Vissenaken

Tijdens de wandelingen, voorstellingen en optredens zijn heel wat foto's genomen. Wil je jezelf of je vrienden of familie bekijken en de sfeer van de dag en het concept nog eens opsnuiven, klik dan op één van de onderstaande links:

- foto's tijdens de wandelingen, tussen 13u30 en 16u (foto's van Stoffel Mulier)
<pagina 1, tot 14u 15>
<pagina 2, tot 14u 45>
<pagina 3, tot 15u 15>
<pagina 4, tot 16u>
- foto's in en om de Kronkel, namiddag (Esther Buysmans)
- foto's in en bij de Kronkel, tijdens de wandelingen met landschapsfoto's op de watertoren (Eric Malfait)


Fotoreportages Walk For Nature etappe Averbode

- foto's Eric Malfait


Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de actieve medewerkers, werkgroepen, beheerteams binnen de regionale vereniging NPOB. Deze nieuwsbrief verschijnt minstens éénmaal per maand vlak na de vergadering van de raad van bestuur NPOB (1° vrijdag van de maand)

Indien u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, gelieve een mail te sturen naar christine.daenen@natuurpunt.be met vermelding 'Uitschrijven Nieuwsbrief'

naar boven