Natuur & Landschap 2015/4: GeefomNatuur - Fondsenwerving 2016

 • N&L in actie
  • Restfinanciering bepaalt of we al dan niet kunnen aankopen: klik hier
 • Doe mee met GeefomNatuur
  • 1000 giften van gemiddeld € 100 nodig…: klik hier
 • Dag van de Natuur: klik hier
 • Focusactiviteiten: klik hier
 • Hagelandse Heuvelstreek
  • Succesvolle 13de Dag van de Molenheide
  • Werkdag ING in De Spicht
  • Populatie Klipmopbijen ontdekt in
  • Lubbeeks parkgebied
  • Stroop je mouwen op, in en voor het Zegbroek in Tremelo
  • Gezinswerkdag Dassenaarde, Diest
  • Activiteitenkalender tot februari
 • Midden-Brabant
  • Inspraak bij plan-MER: nota voor publieke consultatie rond Het Regionaal Stedelijk Gebied Leuven: klik hier
  • Succesvolle Nacht van de Vleermuis
  • Frisse Neuswandeling
  • Groene Vallei Cafés
  • Algemene kennisquiz in Herent
  • Cursus ‘Bomenherkennen in zomerkleed’ in Herent
  • Lezing ‘Biodiversiteit in de knoei’ in Zaventem
 • Velpe-Mene
  • Dag van de Natuur, Snoekengracht
  • 21ste spaghetti-avond
  • Straffe Kost wandeling Hoegaarden
  • Eerste Onroerenderfgoedprijs neemt lindeboom van Meldert als embleem en blikvanger
  • Winterwerkdagen vrijwillig natuurbeheer Velpe-Mene
  • Ledenontmoeting 2016 en tweede lustrum uitreiking Gouden Gorzen
 • Zuidoost-Brabant
  • Tienbunders Zoutleeuw: fonkelnieuw stukje natuur
 • In de kijker
 • Achtercover
  • Dag van de Natuur
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon