Het fondsenwervingsnummer van Natuur en Landschap viel in de bus bij 10 000 gezinnen in Oost-Brabant

Met de campagne GeefomNatuur 2016 doet NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, een oproep om het netwerk van meer dan 4000 ha natuurreservaten in Oost-Brabant te laten groeien.

Door aankoop van natuur.gebieden door Natuurpunt konden we in het Hageland en Oost-Brabant van onderuit een netwerk van meer dan 4250 ha natuurgebied uitbouwen. Gebieden met naam en faam als het op biodiversiteit en natuurbeleving aankomt. Zo hebben we voor een hele reeks soorten de achteruitgang kunnen keren. De aanwezigheid van veel natuurgebieden geeft tevens een kwaliteitslabel aan een streek.

2015-2016: 180 ha bijkomende natuur verworven door Natuurpunt

Ook in de periode 2015-2016 konden in het Hageland en Oost-Brabant terug 180 ha natuurgebied worden aangekocht gespreid over 32 gebieden en 19 gemeenten. Verder aankopen van natuurgebied in de streek is meer dan ooit nodig om de bestaande gebieden uit te breiden tot veerkrachtige complexen en om nieuwe kansen in te vullen. En er zijn kansen.

 

Aan de slag met GeefomNatuur-campagne 2016: Project 3999 NPOB

In deze campagne vragen we bijzondere aandacht voor het Project 3999 NPOB van waaruit we alle grote aankopen in Oost-Brabant, die de draagkracht van de lokale afdelingen overtreffen, willen ondersteunen. Met het GeefomNatuurfonds Project 3999 maken we aankopen in de toekomst verder mogelijk. Dit na de aankopen die we reeds ondersteunden (Boortmeerbeeks Broek/Pikhakendonk in Boortmeerbeek, De Spicht in Lubbeek, Getebeemden in Hoegaarden en Aronst Hoek in Geetbets).

 

Dit jaar vragen we bijzondere aandacht voor:

Project 3999: GeefomNatuur NPOB, dat inspringt voor grote aankopen in streek

De projecten van de natuurgebieden uit de aparte brochure met wandelcircuits die te samen met  dit nummer van N&L rondgestuurd werd (zie http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/NatuurInDeBuurt-2016.pdf):

  • project 9414: Aronst Hoek in Geetbets
  • project 9957: Pikhakendonk in Boortmeerbeek
  • project 9917: Hagelandse Vallei in Holsbeek

Project 3909: verzamelproject voor de natuurgebieden in Kampenhout: Torfbroek, Hellebos-Rotbos, Weisetterbos en Steentjesbos

Project 3912: verzamelproject voor de natuurgebieden in Tremelo: Zegbroek en Laekdal

 

Een gift vanaf € 40 is fiscaal aftrekbaar. Daardoor krijg je via de belastingen bijna de helft van jouw gift terug. Doe het vandaag nog!

 

Stort daarom je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen met vermelding van het project 3999 GeefomNatuur NPOB.

Je kan uiteraard ook kiezen om een specifiek reservaatproject te steunen.

Voor de volledige lijst van alle gebieden en projecten in Oost-Brabant, zie http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/OverschrijvingsformulierFondsenwerving2016.pdf.

Vermeld steeds duidelijk het nummer.

 

Daarnaast gaat dit nummer in op de problematiek van de bescherming van de open ruimte en landschap en de bedreiging van steeds nieuwe vergunningen in het agrarisch gebied. http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2016-4-OpenRuimteLandschapBedreigd.pdf en http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2016-4-OpenRuimteLandschapBedreigd2.pdf

 

100 000 leden in Vlaanderen en 10 000 leden in Oost-Brabant

Met een kleine extra inspanning halen we ook in Oost-Brabant de kaap van 10 000 leden en in Vlaanderen de kaap van 100 000 leden.

Eind oktober werd de kaap van eind 2015 bereikt. In 2015 kwamen er in november en december nog 250 leden bij. Met een kleine inspanning bovenop de normale groei zullen we eind 2016 in Oost-Brabant de kaap van 10 000 leden kunnen bereiken.

Je kunt ook via de website en de volgende link je aanmelden: door de link van NPOB https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven?recruiting_organisation_id=15192 te gebruiken komt er een bonus van € 20 ten bate van ons reservatenfonds.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon