N&L 2012/1: Natuur in stad en dorp

N&L 2012/1: Natuur in stad en dorp

N&L in actie
Volledig uitgehold!
2011 was het een jaar waarin we 40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant succesvol gevierd hebben met o.a. stuk voor stuk druk bijgewoonde mijlpaalactiviteiten. Hierbij viel telkens opnieuw op hoe ons model van vrijwillige aankoop van natuurgebieden en het beheer van natuurgebieden met vrijwilligers écht het verschil maakt voor de biodiversiteit en het creëren van duurzame natuur voor iedereen. En telkens glunderende gezichten bij onze medewerkers en het publiek.
meer lezen

Naar meer natuur tussen de mensen: biodiversiteit in stad en dorp
Onze vereniging heeft ‘natuur in de stad’ als één van de prioriteiten ingeschreven in het werkingsprogramma. Met de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud werken we sinds vorig jaar aan een door de provincie gesteund project ‘Natuur(be)leven in Leuven’. Doel is na te gaan hoe kansen kunnen worden gecreëerd voor bijzondere planten en dieren (‘koestersoorten’) in het stedelijk gebied en hoe een aangepast ‘groenbeheer’ ook de leefkwaliteit voor mensen kan ondersteunen. Uiteraard komt hierbij de Dijle als ‘levende verbinding’ door de stad weer aan bod, waarvoor we gelukkig kunnen gebruik maken van vroeger werk van onze Leuvense afdeling. Maar ook in de kleinstedelijke gebieden Aarschot, Tienen en Diest zijn onze afdelingen al langer actief rond visievorming en realisaties ivm dit thema. Een aanpak die voor alle afdelingen inspirerend kan zijn voor de verdere werking omtrent de afgesloten 'biodiversiteitscharters'.
meer lezen

Gemeenteraadsverkiezingen 2012: Memorandum van de milieubeweging
Een gemeente kan mondiale milieuproblemen niet alleen oplossen, maar steden en gemeenten blijven wel een cruciaal bestuursniveau als het op milieu en natuur aankomt. Ze kunnen het verschil maken door ruimte te creëren voor grote aaneengesloten natuurgebieden, riolen aan te leggen en te onderhouden, een kernversterkend ruimtelijke beleid te voeren en energieverspilling aan te pakken.
meer lezen

Focusactiviteiten
Boeiende activiteiten voor jou geselecteerd: deelname gratis voor leden, niet-leden betalen €1
meer lezen

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon