Natuur & Landschap 2011 lustrumeditie: Academische zitting 26 februari en lustrumwandelingen

Natuur & Landschap 2011 lustrumeditie: Academische zitting 26 februari en lustrumwandelingen

N&L2010-3

Uitnodiging en situering
Academische zitting 26 februari 2011

Feest vieren is dankbaar achteruitkijken naar de weg die afgelegd is, maar meer nog vooruitkijken naar de toekomstige uitdagingen. We willen energie en visie ontwikkelen om ook de volgende decaden aan de spits te staan van het maatschappelijk debat rond natuur en landschap, biodiversiteit en ecosysteemdiensten, ruimtelijke kwaliteit en belevingseconomie. Dat is het onderwerp van de academische zitting van 26 februari. Aan een reeks eminente sprekers van buiten de jubilerende vereniging is gevraagd om vanuit hun analyse naar de uitdagingen voor de toekomst te kijken.
meer lezen

40 jaar Natuurpunt Oost-Brabant
Geschiedenis van een vereniging en van het landschap

Veertig jaar opkomen voor natuur en landschap is niet niks. Met fierheid kijken we terug op onze verwezenlijkingen. In de loop van de jaren is de rol van de Regionale veranderd, nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Wie de toekomst wil voorbereiden, moet zijn verleden kennen. Hier dan het verhaal van veertig jaar inzet.
meer lezen

De jarige vereniging nodigt uit: Lustrumwandelinge langs mijlpalen uit 40 jaar landschapsgeschiedenis
meer lezen

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon