Natuur & Landschap 2009/4: Campagne GeefomNatuur

Natuur en Landschap

Inhoud nr 4 (oktober, november en december 2009)

N&L in actie
GeefomNatuur: Gezocht € 200 000 voor 100 ha extra natuur
meer lezen

25 jaar Natuurfonds Hageland
Beheerde natuurgebieden: schatkamers van de biodiversiteit
meer lezen

Campagne GeefomNatuur
3025 ha in beheer in Vlaams-Brabant
85 natuurgebieden binnen Oost-Brabant
220 ha aangroei in periode 2008 & 2009

meer lezen
Biodiversiteit in veelvoud, voor nu en in de toekomst...
meer lezen
Extra aandacht voor de grote valleisystemen
meer lezen

Provinciale campagne
provinciale prioritaire soorten

Velpe-Mene
Ongelooflijk maar waar, minister Muyters verleent bouwvergunning
Ontmoeting en Algemene ledenvergadering 2010
Spaghetti-avond

Midden-Brabant
Samen tegen de verbrandingsoven

Hagelandse Heuvelstreek
Terugblik jubileumfeest Heimolen in Langdorp
Jaarbijeenkomst Natuurstudiewerkgroep regio Hagelandse Heuvels
Geslaagde nacht van de vleermuis

Overzicht Lokale Algemene Vergaderingen NPOB

Achterflap
GeefomNatuur

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon