Natuur & Landschap 2008/4: Dag van de Natuur

Natuur en Landschap

Inhoud nr 4 (oktober, november en december 2008)

N&L in actie
Samen werken aan biodiversiteit in de praktijk
Dag van de Natuur, ecologische bosuitbreiding en de valeicomplexen van Demer, Gete, Velpe en Hagelandse vallei in de kijker.
De achteruitgang van biodiversiteit stoppen is een belangrijke uitdaging. Voor Natuurpunt is dat zelfs een reden van vereniging zijn. meer lezen

Regionale fondsenwerving
Laat je gift het verschil maken voor bodiversiteit en landschap
De achteruitgang van biodiversiteit stoppen is een belangrijke doelstelling. Binnen Natuurpunt Oost-Brabant en Vlaams-Brabant zijn er niet minder dan een 80-tal gebiedsprojecten met circa 2500 ha beheerde natuur waar er door een afdeling en een reservatenteam gewerkt wordt aan de uitbouw van duurzame natuur. meer lezen

Dag van de natuur
Zaterdag 15 en zondag 16 november
Een natuurgebied is niet zomaar een stuk grond, maar een project waar we als Natuurpunt samen werken aan biodiversiteit en natuurbeleving. Juist doordat vele mensen er bij betrokken zijn, krijgen deze gebieden extra waarde en betekenis. meer lezen

Pleidooi voor biodiversiteit in het bos
Natuurpunt stelt zich tot doel om in elke Vlaamse provincie een ecologische bosuitbreiding te verwezenlijken. Bij de discussie rond de invulling van de structuurplannen herinneren wij voortdurend de politici aan de doelstelling van het Structuurplan Vlaanderen om de beloofde 10.000 hectare ecologische bosuitbreiding een concrete plaats te geven. Ook in de eigen beheerde gebieden heeft het natuurlijke bos vanzelfsprekend een belangrijke plaats. meer lezen

Midden-Brabant
- Natuur van onder het stort in Lovenaerenbroek
- Interview met Danny Blockmans, voorzitter afdeling Zaventem

Hagelandse Heuvelstreek
- Hefbomen voor een levende Demervallei
- Buizerd gevangen in 'naaldaar'
- Holle wegendag
- Jaarbijeenkomst Natuurstudiewerkgroep Hagelandse Heuvelstreek
- Laakproject
- Bruine vuurvlinder brengt 400 sympathisanten bijeen

Velpe-Mene
- Thema-excursie Graan voor gorzen
- Grootschalige stal bedreigt unieke open ruimte
- Bierbeek ondertekent charter
- Spaghetti-avond

In de kijker
Algemene vergaderingen, momenten van ontmoeting en participatie
In de eerste maanden van het jaar organiseren de geledingen van Natuurpunt hun algemene vergaderingen. Er is de algemene vergadering van onze regionale vereniging Natuurpunt Oost-Brabant en daarnaast de lokale algemene vergaderingen van de afdelingen die tot Natuurpunt Oost-Brabant behoren. meer lezen

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon