Ruilverkaveling Willebringen neemt valse start

Planwijziging zorgt voor meer beton en minder landschap

Natuurpunt Velpe-Mene dringt aan op een nieuwe start van de uitvoeringswerken in de ruilverkaveling. Bij het inkijken van de plannen van de eerste fase van de wegenwerken blijkt immers dat het compromis uit het goedgekeurde ruilverkavelingsplan overboord is gegooid. Op 12,5 km wegenwerken verdwijnen maar liefst twee kasseiwegen en één onverharde weg bijkomend onder beton, en dit ten koste van hun landschaps- en cultuurwaarde. De werken zijn voor dit najaar gepland.

Daar bovenop krijgen de zogenaamde tweesporenwegen bredere betonstroken aangemeten. Een onbegrijpelijke facelift, want hiermee verdwijnt werkelijk elke landschappelijke meerwaarde. Met deze verhardingen en bredere betonsporen zal een wildgroei aan sluipverkeer ontstaan. Dit brengt hinder voor landbouwverkeer en onveilige situaties voor fietsers en wandelaars met zich mee. Met correct uitgevoerde tweesporenwegen en ontradende maatregelen zoals kasseistroken aan kruispunten kan dit nochtans vermeden worden. Op die manier kan de ruilverkaveling een meerwaarde betekenen voor zowel landbouwers als voor al diegenen die talrijk van het landschap komen genieten. Meer beton betekent ook meer problemen met wateroverlast en vochthuishouding van de bodem.

Over het ruilverkavelingsplan is jarenlang overleg gevoerd en werd met tal van factoren rekening gehouden. Het werd aan een grondige milieu-effecten-rapportage (MER) onderworpen. Het
delicate evenwicht tussen verharde en onverharde wegen kwam daarbij ook als belangrijk aandachtspunt uit de bus. Natuurpunt Velpe-Mene tilt daarom zwaar aan de doorgevoerde aanpassingen.
Die werden bovendien niet correct meegedeeld aan de MER-cel, zodat ontheffing van een bijkomende evaluatie werd verkregen.
Dit is niet correct. Natuurpunt Velpe-Mene meent dan ook de argumenten in handen te hebben om bij het openbaar onderzoek naar de bouwvergunning tegen deze planafwijking in beroep te gaan bij de Raad van Vergunningsbetwistingen. Maar veel liever vermijden we zulke procedure. Natuurpunt Velpe-Mene vraagt dan ook aan het ruilverkavelingscomité om terug te keren naar het goedgekeurde structuurplan en de wegenwerken hier consequent op af te stemmen.

Meer lezen: klik hier

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon