Doorstart afdeling Gete-Velpe en start aparte afdeling Zoutleeuw

Doorstart afdeling Gete-Velpe en start aparte afdeling Zoutleeuw
 
Op woensdag 20 december 2017 vond in Grazen de Lokale Algemene Vergadering van de Afdeling Gete-Velpe plaats. Op die algemene vergadering werd beslist tot een doorstart van de afdeling Gete-Velpe en de oprichting van een aparte afdeling Zoutleeuw.

De Natuurpuntafdeling Gete-Velpe bestond tot 20 december 2017 uit drie kernen/gemeenten, nl. Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw. Omdat het zwaartepunt van de afdeling meer en meer bij de individuele kernen terechtkwam, is beslist om vanaf 2018 Kern Zoutleeuw te verzelfstandigen tot een aparte afdeling. Bij deze Lokale Algemene Vergadering werd bekrachtigd dat er voortaan 2 afdelingen zijn voor dit werkingsgebied, nl. Natuurpunt Zoutleeuw en Natuurpunt Gete-Velpe (Geetbets en Kortenaken).

 
T.a.v. het beheer van de natuurreservaten werd de afspraak gemaakt dat het oorspronkelijk visiegebied van het natuurgebied Aronst Hoek-Betserbroek, Terlenen bij de Afdeling Gete-Velpe . blijft
De natuurgebieden die resp. tot de afdeling Gete-Velpe en tot afdeling Zoutleeuw behoren zijn:
  • Afdeling Gete-Velpe: Rummensbos, Aronst Hoek- Betserbroek, met Terlenen, Graasbeek, Meertsheuvel, Pottekaashoeve (Geetbets en deels Zoutleeuw), Heibos (Gelbergen -Kortenaken), Begijnenbos (Waanrode - Kortenaken), Ruekenbos (Hoeleden - Kortenaken)
  • Afdeling Zoutleeuw: Bolwerk (Zoutleeuw), Vinne (Zoutleeuw) , Tienbunderbos (Budingen - Zoutleeuw).
Wie wil meewerken:
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon