Officiële opening van  wandelpad en vogelkijkhut in Aronst Hoek (Geetbets)

6 mei om 14 u. Programma zie onderaan

Uit oude kaarten blijkt dat de vallei van de Grote Gete tussen Halen en Budingen door de eeuwen heen steeds een vochtige tot moerassige beekvallei geweest is. Intensieve landbouw is in de komgronden dan ook niet mogelijk. Het huidige uitzicht van het gebied wordt dan ook volledig bepaald door overstromingsgraslanden, ondoordringare ruigten, rietvelden, wilgenbroekbossen en populieraanplanten.  Door de grote ecologische waarde van de vallei heeft de afdeling Gete-Velpe van Natuurpunt er een aankoopproject van gemaakt. Natuurpunt kocht er de voorbije jaren meer dan 170 ha waardevolle natuur aan .

Er bestaan lange wetenschappelijke inventarisatielijsten, zowel van dieren als planten. Daaruit blijkt de belangrijke natuurwaarde.  

Vele vrijwilligers van Natuurpunt werken overal in de vallei van de Grote Gete tussen Hoegaarden en Geetbets mee aan de uitbouw en het beheer van verschillende natuurgebieden . In elk van die gebieden krijgen planten en dieren opnieuw een zekere toekomst, maar ook mensen laten we van die natuur genieten. Onder het motto ‘Natuur voor Iedereen’ legt Natuurpunt wandelpaden aan, bouwen we vogelkijkhutten en zorgen we voor infoborden. Het natuurgebied Aronst Hoek was in het verleden  door zijn moerassig en ondoordringbaar karakter niet erg geliefd bij wandelaars. Natuurpunt wil hier nu verandering in brengen.  Natuurpunt legt er in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant  een wandelpad aan en bouwde er een observatiekijkhut.  De afdeling Gete-Velpe nodigt iedereen uit om op 6 mei het wandelpad in te wandelen.

Voor het beheer van de natuurgebieden werkt  Natuurpunt nauw samen met plaatselijke landbouwers. Op onze natste tereinen schakelen we noodgedwongen Gallowayrunderen in om de gebieden open te houden.  Deze imposante grazers zullen met de nodige publieke belangstelling tijdens deze happening vanuit de Natuurpuntboerderij overgebracht worden naar Aronst Hoek.

Tijdens de officiële plechtigheid overhandigt Natuurpunt  aan de vertegenwoordigers van de gemeenten van de afdeling Gete-Velpe (Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw) het biodiversiteitscharter.  Via dit charter reiken we alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief – in praktijk en op het veld – samen te werken om het verlies van biodiversiteit tegen 2010 terug te dringen in onze regio.

Programma:

 

Afspraak in het gemeentehuis van Geetbets .

14u00u officiële opening met receptie

14u30 een woordje van de betrokken partijen en overhandiging van het biodiversiteitscharter

15u00u start van de geleide wandelingen met gidsen

Inlichtingen: marc.opdeweerdt@belgacom.be

 

Home