Natuur & Landschap 2017/extra: Uitnodiging symposium zaterdag 18 februari 2017

15/02: reeds meer dan 110 inschrijvingen door het Symposium van nu zaterdag. Er is nog gelegenheid om in te schrijven.

Zaterdag 18 februari 2017: Symposium Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit

Laatste briefing: de inschrijvingen lopen goed binnen en we zitten nu rond de 110 deelnemers. Er is nog mogelijkheid om in te schrijven (npob@natuurpunt.be). Dank aan iedereen die reeds ingeschreven heeft. Opgelet: er is die dag ook een cyclocross op het aangrenzend militair terrein, waardoor de Hertogstraat enkel bereikbaar is via de Naamsesteenweg.

Deadlines Natuur & Landschap 2017

Deadlines Natuur & Landschap 2017

 • Natuur & Landschap 2017/1
  • Deadline: 20 februari 2017
  • Verschijningsdatum: 31 maart 2017
 • Natuur & Landschap 2017/2
  • Deadline: 24 april 2017
  • Verschijningsdatum: 2 juni 2017
 • Natuur & Landschap 2017/3
  • Deadline: 24 juli 2017
  • Verschijningsdatum: 1 september 2017
 • Natuur & Landschap 2017/4
  • Deadline: 2 oktober 2017

Natuur & Landschap 2016/4: Fondsenwerving 2017 - Project 3999 NPOB

 • N&L in actie
  • Met 100 000 leden hoopvol vooruitkijken klik hier
 • Actueel
  • Open ruimte en landschap meer dan ooit bedreigd! klik hier

Succes Verenigingsraad Vrijdag 4 november 2016: Verenigingsraad NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, in Jeugdherberg 'De Blauwput' te Kessel-Lo (Leuven)

Links naar de presentaties in onderstaand artikel. Verenigingsraad NPOB, Regionale Natuur en Landschap was een succes met een goede opkomst en goede sfeer. Met delegaties uit Herent , Haacht, Bierbeek , Leuven, Holsbeek, Lubbeek,Tremelo, Aarschot , Diest, Tielt-Winge, Zoutleeuw, Boortmeerbeek. 

Vooraankondiging WALK FOR NATURE 23 APRIL 2017 GROTE GETEVALLEI


Voorlopig programma met de grote lijnen dat nader uitgewerkt wordt en in een meer definitieve vorm zal gepubliceerd worden tegen eind november 2016 

Werf nieuwe leden en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant

Werf nieuwe leden via volgende link: klik hier en draag hierdoor bij aan de fondsenwerving aankoop gebieden in Oost-Brabant.

Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ?

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij  kwaliteitsactiviteiten binnen gebieden en afdelingen ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen. 

Werf nieuwe leden en steun daardoor het Reservatenfonds aankoop natuurgebieden Oost Brabant

2016 was gekenmerkt met een sterke ledengroei, in Vlaanderen maar ook Oost-Brabant. We groeiden in Oost -Brabant bijna met 500 leden maar in de eindsprint naar de finish schoten we toch nog 34 leden te kort om de kaap van de 10 000 leden NPOB, R.V. NATUUR EN LANDSCHAP vzw te bereiken. De ledenwerving is nochtans essentieel voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor Natuurbehoud en Landschapsbescherming en om kracht te geven aan al het werk dat door Regionale Vereniging en door alle NP afdelingen in de regio gepresteerd wordt. Daarom de oproep: werf verder leden.

Achtergrond tekst en persbericht: Waarom Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Bierbeek zich verzetten tegen de bouw van een kippenstal in Bierbeek

Achtergrond tekst van NP Bierbeek en NPOB ( 3 februari 2017) 

Samenvatting argumentatie tegen  kippenstal Bierbeek

1.  In strijd met de goede ruimtelijke ordening en het milieu

Bio of geen bio: de ruimtelijke ordeningsregels en de milieuvoorwaarden zijn voor iedereen dezelfde.
De aanvrager  in kwestie was op voorhand verwittigd door de gemeentelijke diensten dat dit geen geschikte locatie was. 

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS