Wat zijn Focusactiviteiten en Walk for Nature: criteria

Liefde voor Natuur concert Paul Michiels Lubbeek

Op vrijdag 30 maart 2018 nodigen we jullie graag uit op het benefietconcert van Paul Michiels en zijn… Liefde Voor Natuur Concert

Overzicht focus-, erfgoed- en andere grote activiteiten 2018

Dit is het programma met de focus- erfgoed en andere grote activiteiten 2018 zoals op dit ogenblik vastgesteld. Zijn er nog afdelingen die bijkomende voorstellen hebben, gelieve die te mailen naar npob@natuurpunt.be.

Lokale Algemene Vergaderingen 2018

Staat de LAV van jouw afdeling er nog niet tussen, stuur een maitlje naar: npob@natuurpunt.be
 
Geldig voor elke Lokale Algemene Vergadering:

Oproep aan de NP-afdelingen binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw m.b.t. de Jaarplanning 2018

Na het geslaagd symposium in februari 2017, werkt Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging Natuur en Landschap vzw, de komende twee jaar verder rond het thema: 'werken aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit'.

Succesvolle Verenigingsraad NPOB Santro te Binkom, vrijdag 27 oktober

Dank aan alle aanwezigen en sprekers. Een succesvolle en nuttige avond. Presentatie downloadbaar via onderstaande links

Wat zijn regionale focusactiviteiten en wat is de Walk for Nature ?

Het systeem van op elkaar afgestemde focusactiviteiten waarbij  kwaliteitsactiviteiten binnen gebieden en afdelingen ook regionaal ondersteund worden heeft zijn verdienste bewezen. 

Verbroederingswerkdag beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene: Europees Natuurgebied De Spicht in Lubbeek

Bedankt 27 deelnemers: Zaterdagnamiddag 6 januari 2018 - ' Verbroederingswerkdag beheerteams Lubbeek & Velpe-Mene: Europees Natuurgebied De Spicht in Lubbeek '

Historisch Park Meldertbos terug water in de vijver

PERSBERICHT 12 december 2017

Historisch Park Meldertbos terug water in de vijver
Herstelproject ( fase 3) in afrondingsfase

Natuur & Landschap 2017/4: GeefomNatuur Fondsenwerving 2018

  • N&L in actie
    • Uitbreiding natuurreservaten meer dan nodig: klik hier
  • Campagne
    • Uitbouw natuurgebieden als motor voor uitbouw robuuste valleisystemen: klik hier
  • Doe mee

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS