Werkgroep Natuur en Erfgoed

De werkgroep Natuur en erfgoed is ook actief op facebook:

Publieksactiviteiten:

Donderdag 15 maart 2018: lezing Centrum agrarische Geschiedenis (CaG), Leuven
De evolutie van de landbouw en het landgebruik (vanaf eind 18e eeuw).
Voorstelling werking, website www.hetvirtueleland.be en uitgebreide beeldbank van het CAG.
Afspraak: 19u30, Romaanse poort, lokaal A06, Brusselsestraat 63, Leuven. Parking op het Sint-Jacobsplein.
Organisatie: Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant
info: Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com of 016 46 04 78
Zondagvoormiddag 25 maart 2018: Excursie Natuur en Erfgoed naar Meerbeek en Natuur.gebied Rotte Gaten
Zoals de naam doet vermoeden, is dit een heel nat natuurgebied, gelegen vlakbij de dorpskern. Meerbeek was 18de en 19de eeuw een dorp van graanboeren. De romaanse toren van kerk gaat terug tot de 13de eeuw.
De Rotte Gaten is een groot broekbos. Het gebied bestaat uit natte bossen, ruigtes, moerassige graslanden en veenmoerassen. Je bevindt je hier in de Molenbeekvallei. De Molenbeek vangt over haar loop heel wat kwelwater op. In het verleden gebruikte men deze beek om watermolens aan te drijven. Je kan hier nog het oude rabatt ensysteem herkennen: parallelle grachtjes op geringe afstand van mekaar, die voor de afwatering zorgden.
De Rotte Gaten zijn de thuisbasis voor heel wat dieren. De ijsvogel broedt er tussen de wortels vanomgevallen bomen. Het gebied herbergt een populati e reeën en je vindt er een pak vogels: zwarte specht,
buizerd, boomklever, matkop, houtsnip, kerk-, rans-, bos- en steenuil. Bijzonder in de Rotte Gaten is ook de wijde verspreiding van de maretak. In het voorjaar wordt het gebied bont gekleurd door de prachti ge
voorjaarsflora.
Afspraak: 10u00, de kerk van Meerbeek, Sint-Antoniusstraat 24, Meerbeek (Kortenberg)
Gids: Paul Van Leest
Organisatie: Werkgroep Natuur en Erfgoed Natuurpunt Oost-Brabant
Info: jan Hendrickx, j-n.hendrickx@telenet.be
Zondag 22 april 2018: erfgoeddag: Kiezen voor natuur en erfgoed, meldert, Hoegaarden
Kom kennis maken met het herstelproject in het historisch park Meldertbos, Meldert (Hoegaarden)
Natuurpunt Velpe-Mene startte in 2003 met de eerste voorzichtige stappen voor een herstel van het historische park van Meldert en het toegankelijk maken van het vroeger niet-toegankelijke bosgebied.
De eerste stap was de erkenning van het Meldertbos als natuurreservaat met de goedkeuring van een natuurbeheerplan. Want naast een belangrijk cultuurhistorisch park is het domein ook geëvolueerd naar een prachtig en Europees beschermd natuurgebied.
In de loop van het najaar van 2017 werd er dank zij het Europees project Life Hageland een nieuwe zone ingericht en hersteld van het oude parklandschap. Doelstelling is om terug een deel van de oude bloemrijke graslanden en oude zichtas van op de ‘dreef’ te bekomen. Hierdoor krijgt het domein opnieuw het karakter van het oude Engelse landschapspark met én een grote natuurwaarde, een grote belevingswaarde én een uniek cultuurhistorisch belang.
Ook de onderste vijver is opnieuw open gemaakt en loopt langzaam terug vol. Het eilandje in de vijver werd eveneens hersteld.
We nodigen iedereen graag uit voor de Erfgoeddag 2018 met het thema ‘Kiezen voor natuur én erfgoed’.
Afspraak: 14u00 in het Sint-Janscollege, kasteel van Meldert, Waversesteenweg 1 te Meldert-Hoegaarden.
Organisatie: Natuurpunt Hoegaarden, Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant, het Sint-Janscollege, en de gemeente Hoegaarden.
Info: natuurpunt@velpe-mene.be of pieter.abts@natuurpunt.be
Zondag 27 mei 2018: Dijle levend door leuven i.s.m. leuvens Historisch Genootschap
‘De Dijle Levend door Leuven Special’, het is al een stevige traditie ieder jaar rond eind mei. Natuurpunt Leuven en het Leuvens Historisch Genootschap gidsen u met historische en natuurweetjes. Op die dag volgen we de Voer waar ze onze stad binnenstroomt.
Afspraak: 14u00, kasteel van Arenberg aan de brug over de Dijle.
Info: Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be, 0478 50 90 06

Cursus Natuur, landschap en erfgoed in het Hageland

Van 15 november tot 20 december: klik hier

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon