Werkgroep Natuur en Erfgoed

De werkgroep Natuur en erfgoed is ook actief op facebook:

Publieksactiviteiten:

Zondagvoormiddag 22 oktober 2017
Excursie naar Fort Leopold en de Lazarijberg in Diest.

Diest is de stad van de fortificaties. Je hebt er het fort Leopold in de Lazarijberg, de Citadel in de Allerheiligenberg en de stad zelf was helemaal omwald en beschermd met grachten en weilanden die moedwillig blank konden worden gezet. Om te begrijpen waarom moeten we terug naar de onafhankelijkheid van België in 1830. Om zich te verdedigen tegen pogingen van de Hollanders om België terug in te nemen, werd Diest uitgebouwd tot een vestingstad. De Hollanders konden immers vanuit het noorden via de Kempen Diest bereiken en vandaar het centrum van het land. Fort Leopold was een onderdeel van de verdedigingsgordel rond Diest. De bouw startte in 1841. Het was een zelfstandig, vooruitgeschoven fort ingebed in de zuidflank van de Lazarijberg. Vandaag staat het fort leeg. Het is nu een belangrijke overwinteringsplaats voor vleermuizen. Tijdens onze excursie komen we alles te weten over de geschiedenis van het fort. Daarna wandelen we de Lazarijberg op, waarop al voor 1281 de lazarij, het leprozenhuis, van Diest stond. Natuurpunt Diest heeft hier intussen 5 ha in eigendom. Bijzonder aan dit gebied is dat het een zuidhelling is van een ijzerzandsteenheuvel, wat in principe garant staat voor een grote en bijzondere soortenrijkdom.
Afspraak: zondag 22 oktober om 10u00 aan de achterzijde van het station van Diest bij de voetgangersbrug op de Fort Leopoldlaan.
Info: Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com

Donderdag 30 november 2017
Infoavond Natuur en Erfgoed De Everberg (Kortenberg): een meeslepend verhaal over ijzerzandsteen, luchtkastelen, eikelmuizen, tamme kastanjes ... en nog veel meer!

Walter Sevenants (Triharch) die heel wat archeologisch onderzoek in de regio deed, zal ons onderhouden over het raakvlak tussen archeologie en natuur. Of hoe archeologie inzicht kan geven in de ecologische geschiedenis van een streek en daardoor bijdragen aan een rijkere natuurbeleving. Hij zal dit doen aan de hand van de casus van de Everberg in Kortenberg.
Afspraak: donderdag 30 november om 19u30 in een zaal van de Jeugdherberg De Blauwput aan het station van Leuven, Martelarenlaan 11.
Info: Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com

Zondag 17 december 2017
Focusactiviteit: Straffe Kostwandeling in Oorbeek (Hoegaarden)

De Straffe Kostwandeling is al 10 jaar een traditie. We trekken onze winterschoenen aan op zoek naar verrassende hoeken van de gemeente Hoegaarden. Dit jaar trekken we met rasvertellers Johan en Pieter naar Oorbeek. Zoals steeds zal er aandacht zijn voor natuur, landschap en erfgoed.
Afspraak: 13u30 (tot 16u30) aan de kerk, Hoxemstraat 1, Oorbeek
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00 - 016 76 54 36, johanviaene@hotmail.com

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon