Natuur & Landschap 2017/3: Oost-Brabantse natuur in-zicht

 • N&L in actie
 • Oost-Brabantse natuur in-zicht klik hier
  • Spectaculaire groei leden 1e helft 2017
  • Nieuw natuurdecreet in werking: totaal nieuw systeem aankopen natuurreservaten

Visie Gete 2042

Getevallei Perspectief 2042 met fotos

Getevallei Perspectief 2042

Riviersysteem met robuuste natuur en aaneengesloten natuurcomplexen: een eldorado voor biodiversiteit en een stevige klimaatbuffer

fotos: Pieter Jan Alles: https://www.facebook.com/pg/WalkForNatureNPOB/photos/?tab=album&album_id=711754675696685

Presentaties Symposium Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit - zaterdag 18 februari 2017 - Heverlee

Presentaties Symposium: Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen met het oog op klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit.

Werf nieuwe leden en steun daardoor het Reservatenfonds aankoop natuurgebieden Oost Brabant

2016 was gekenmerkt met een sterke ledengroei, in Vlaanderen maar ook Oost-Brabant. We groeiden in Oost -Brabant bijna met 500 leden maar in de eindsprint naar de finish schoten we toch nog 34 leden te kort om de kaap van de 10 000 leden NPOB, R.V. NATUUR EN LANDSCHAP vzw te bereiken. De ledenwerving is nochtans essentieel voor de versterking van het maatschappelijk draagvlak voor Natuurbehoud en Landschapsbescherming en om kracht te geven aan al het werk dat door Regionale Vereniging en door alle NP afdelingen in de regio gepresteerd wordt. Daarom de oproep: werf verder leden.

Achtergrond tekst en persbericht: Waarom Natuurpunt Oost-Brabant en Natuurpunt Bierbeek zich verzetten tegen de bouw van een kippenstal in Bierbeek

Achtergrond tekst van NP Bierbeek en NPOB ( 3 februari 2017) 

Samenvatting argumentatie tegen  kippenstal Bierbeek

1.  In strijd met de goede ruimtelijke ordening en het milieu

Bio of geen bio: de ruimtelijke ordeningsregels en de milieuvoorwaarden zijn voor iedereen dezelfde.
De aanvrager  in kwestie was op voorhand verwittigd door de gemeentelijke diensten dat dit geen geschikte locatie was. 

Het fondsenwervingsnummer van Natuur en Landschap viel in de bus bij 10 000 gezinnen in Oost-Brabant

Met de campagne GeefomNatuur 2016 doet NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, een oproep om het netwerk van meer dan 4000 ha natuurreservaten in Oost-Brabant te laten groeien.

Door aankoop van natuur.gebieden door Natuurpunt konden we in het Hageland en Oost-Brabant van onderuit een netwerk van meer dan 4250 ha natuurgebied uitbouwen. Gebieden met naam en faam als het op biodiversiteit en natuurbeleving aankomt. Zo hebben we voor een hele reeks soorten de achteruitgang kunnen keren. De aanwezigheid van veel natuurgebieden geeft tevens een kwaliteitslabel aan een streek.

Natuur & Landschap 2016/4: Fondsenwerving 2017 - Project 3999 NPOB

 • N&L in actie
  • Met 100 000 leden hoopvol vooruitkijken klik hier
 • Actueel
  • Open ruimte en landschap meer dan ooit bedreigd! klik hier

Pagina's

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon
Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS