Een kleine bijdrage van €10 of €15 maakt het verschil voor de beleidswerking binnen Oost-Brabant

HomeOproep aan de leden en sympathisanten opgenomen als bijsluiter Natuur en Landschap 2022, nr 1 

Een kleine bijdrage van €10 of €15 maakt het verschil voor de beleidswerking binnen Oost-Brabant

Natuur & Landschap 2022/1: Walk for Nature 2022 Hagelands Bos

 • Van de redactie
  • Terugblik op een succesvol 2021 en vooruitblik op 2022 klik hier
 • Walk for Nature
 • Beleidshoekje

  4 Basisuitgangspunten voor Waterberging in Levende Riviersystemen.

  4 Basisuitgangspunten voor Waterberging in Levende Riviersystemen.
  Niet rommelen in de rand veronderstelt een globale aanpak met:
  1. allereerst ruimte voor de rivieren en herstel van de valleien over de ganse lengte en breedte met opheffing van de segmentering. Alleen zo kunnen de valleien piekberging op een verantwoorde manier realiseren en die niet volledig afwentelen op de enkele natuurgebieden met alle desastreuze gevolgen voor natuur en biodiversiteit.
  2. Even cruciaal is het verhogen van wateropvang en -berging in de stedelijke en bebouwde omgeving die tezelfdertijd hitte-eilanden voorkomt, en een echt onthardingsbeleid.
  3. Berging in de valleien vereist ook dat in heel het landelijk gebied de leem- en sedimenttoevoer verminderd wordt en dat de hydraulische ruwheid van het landschap verhoogd wordt om de afvoer van water en vooral ook van het sediment te vertragen. Dat betekent een groenblauwe dooradering van heel het agrarisch gebied met brede en robuuste bufferstroken rond de akkers die de afstroom van tonnen leemsediment naar wegen, bebouwde omgeving en de waterlopen verminderen. Nu wordt door deze sedimentstroom van ca. 60 à 90 kg sediment per m3 water de kwaliteit van de bodem aangetast, wordt schade veroorzaakt aan bebouwing en andere structuren, wordt de waterkwaliteit in heel het riviersysteem teruggedraaid en wordt een zware hypotheek van vervuiling en verstikking van fauna en flora gelegd bij de piekberging in de natuurgebieden in de valleien.
  In plaats van te rommelen in de rand zouden bijvoorbeeld alle oude ruilverkavelingen een remake moeten krijgen om deze groenblauwe dooradering op een systematische manier door te voeren.
  4. Ook van de vrijwaring van alle overstromingsgevoelige gebieden voor bebouwing en ophoging van percelen moet dringend werk gemaakt worden door een effectieve bouwstop in deze gebieden.
   
  Overzicht van de publicaties rond robuuste valleien door NPOB:

  Reservatenwerking 2021 binnen NPOB/ Regionale Vereniging Natuur en landschap

  De reservatenwerking binnen NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap,  is een goed geoliede machine waarbij alle afdelingen en vele reservatenteams bij bbetrokken zijn.  

  Natuur & Landschap 2021/4: GeefomNatuur 2021

  • Van de redactie
   • De toekomst begint nu en je kan er deel van zijn: NPOB-Campagne 20 jaar verder klik hier
  • GeefomNatuur 2021

   Overzicht NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap in 20 dias

    Nog steeds actueel in voorbereiding van de verenigingsraad

   Overzicht NPOB, Regionale Vereniging Natuur en Landschap in 20 dias

   Pagina's

   Twitter icon
   Facebook icon
   Google icon
   e-mail icon
   Abonneren op Natuurpunt Oost-Brabant RSS