Zondag 12 februari 2017: Excursie natuurstenen Abdij van Averbode

De norbertijnen hebben nu bijna negen eeuwen standgehouden en van de dorre heuvel van Averbode een eigentijds oord van bezinning gemaakt, ondersteund door een monumentale architectuur waaraan eeuwenlang is gebouwd maar die toch verassend homogeen en aantrekkelijk is. Meer in het bijzonder wordt één materieel onderdeel van de abdij toegelicht, maar wel een waarmee iedere bezoeker wordt geconfronteerd. De natuurlijke bouwstenen (buiten) en decoratieve stenen (binnen) zijn de blikvangers. Ze werden op grond van hun eigenschappen of beschikbaarheid geselecteerd, hun uitwendige vorm is door de mens gemodelleerd, zonder daarbij hun natuurlijke oorsprong of hun eeuwenoude evolutie uit het oog te verliezen. Natuur en cultuur zijn erin verenigd.
Meer lezen: klik hier

Afspraak: zondag 12 februari, 14u00 aan poortgebouw abdij (tegenover lekdreef)
Natuurstenen en marmers in de abdij Averbode, en verband met de geomorfologische kenmerken van de site en het landschap.
Gids: Michiel Dusar
Info: Margriet Vos, 016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com

Zaterdag 18 februari 2017: Symposium en Algemene Vergadering NPOB

Symposium: Nood aan een robuust landschap en functionerende valleisystemen als klimaatbuffering en versterking van biodiversiteit

De klimaatproblematiek stelt ons meer en meer voor prangende uitdagingen. Ruimte voor de rivieren en watersystemen komt steeds prominenter aan de orde. Robuuste riviersystemen kunnen immers helpen een klimaatbuffering te realiseren. Valleien zijn ook de hotspots voor de biodiversiteit. De uitdaging is dus om de klimaatbuffering en versterking van de biodiversiteit als een elkaar versterkende kans in te vullen. Dat zal ook consequenties hebben voor de natuurbeelden die toekomst- en klimaatproef moeten zijn.
Vanuit Natuurpunt Oost-Brabant wordt concreet gewerkt aan de versterking van de biodiversiteit en de uitbouw van een netwerk van Natuur.gebieden in de verschillende valleien, gaande van de Groene Vallei, de Dijle, de Demer, de Brabantse Vallei met Winge en Motte tot de Velpe- en Getevallei.
Op al deze plaatsen zijn we in elke gemeente actief rond de versterking van de biodiversiteit en de visievorming rond de kansen voor robuuste valleisystemen en het vrijwaren van deze valleien voor ruimtelijke ontwikkelingen om de toekomst open te houden.
Het symposium wil een aantal prominente wetenschappers hun licht laten schijnen over de uitdagingen van de klimaatbuffering, inclusief de economische meerwaarden die door een goed natuur- en ruimtelijk beleid kunnen worden gerealiseerd voor de toekomstige leefbaarheid.
In een tweede deel van het symposium wordt ook ingegaan op enkele cases waar Natuurpunt Oost-Brabant van onderuit werkt aan de versterking van de valleisystemen en de biodiversiteit, en die als voorbeeld kunnen worden gebruikt voor de andere valleien in het werkingsgebied.

Afspraak: Aula KHLeuven, Campus Heverlee, Hertogstraat 178, Heverlee

Volledig programma: klik hier

Zaterdag 4 maart 2017: Uilenwandeling in Achter Schoonhoven, Langdorp (Aarschot)

Het reservaat Achter Schoonhoven is een onderdeel van het grotere geheel De Demerbroeken en situeert zich in de Demervallei tussen Aarschot en Testelt. De vallei en haar komgronden zitt en hier aan beide zijden tussen de typische Hagelandse getuigenheuvels. De Bosberg langs de kant van Langdorp en de Wijnberg in Rillaar. De verschillende uilensoorten die op deze heuvels wonen, gebruiken de vallei om aan voedsel te geraken.
Tijdens deze wandeling kan je kennis maken met een aantal soorten die hier verblijven.

Afspraak: 19u00, Sint-Pieterskerk, Langdorpsesteenweg 299, Langdorp (Aarschot)
Info: Frans Wouters, 016 50 04 00, frans.wouters@skynet.be

Zondag 12 maart 2017: Uitbreiding bos in Aronsthoek: Boomplanting van inheems bos deel uitmakend van het valleicomplex Aronsthoek

Op zondag 12 maart organiseren we een grootse boomplantdag in Aronsthoek waar naast moerassen, graslanden ook plaats is voor bosontwikkeling zodat het gebied een robuust natuurgebied wordt in een levend valleisysteem. In maart 2016 werd een eerste bosuitbreiding geplant in het Langveld. Deze aanplant is prachtig gelukt en op weg om een mooi bos te worden. Nu wordt een tweede bosuitbreiding voorzien in de omgeving Segraet  ( tussen het kasteel van Hoen en de Melsterbeek). In een latere fase wordt ook nog een derde bosuitbreiding voorzien langs de Romersbeek stroomopwaarts Ter Lenen. Zo wordt een mooie mozaiek gemaakt met moerassen, ruigten, waterpartijen, graslanden en bossen die een hoge natuurwaarde hebben en tevens dienst kunnen doen als een klimaatbuffer.
Op deze boomplantdag zal ook een totem onthuld worden in nagedachtenis van Dr Coosemans die via het Fonds Octave een grote bijdrage leverde aan de realisatie van de recente uitbreidingen in Aronsthoek met de Segreat- en Ter Lenen percelen waardoor Aronsthoek uitgegroeid is tot een aaneengesloten complex van niet minder dan 350 ha. 

Afspraak: doorlopend vanaf 9u30 tot 16u00, Kasteellaan ter hoogte van de brug met de Melsterbeek. 
Meebrengen: Breng zo mogelijk spade en werkgerief mee. Laarzen kunnen een voordeel zijn. Warme kleding. Er is een natje en een droogje aanwezig voor de versterking van de werkers.

Zaterdag 25 maart 2017: Nacht van de steenuil, Tienen

De steenuil is onze kleinste uil in de regio en heeft het moeilijk omdat zijn ideaal biotoop, namelijk oude hoogstam boomgaarden en weilanden met knotwilgen stilletjes aan verdwijnen in ons landschap. We willen daarom deze nuttige vogel in de spotlights plaatsen en vertellen hoe we ze een handje kunnen helpen. We gaan ze ook opzoeken in hun natuurlijk leefgebied
We beginnen met een korte PowerPoint presentatie over de steenuil, zijn leefwijze: biotoop, prooien, broedverloop, overleving, bedreigingen,…Hoe kunnen we de steenuil helpen?
Daarna een wandeling langs weilanden met knotwilgen met grote trefkans om steenuil te horen en te zien. Mogelijk komen we ook kerkuil, ransuil of bosuil tegen.

Er zullen stands zijn van Natuurpunt Oost-Brabant, Vogelwerkgroep Oost-Brabant, Steenuilenwerkgroep, nestkasten verkoop ten voordele van natuurhulpcentrum Opglabbeek, stand Regionaal Landschap Zuid Hageland voor het promoten van planten knotbomen en hoogstam fruitbomen, NP winkel: verkoop steenuil vriendelijke drinkbakken en marterveilige nestkasten.

Na de wandeling zullen enkele gerevalideerde uilen gelost worden en is er Steenuil bier en soep te verkrijgen.

Afspraak: 19u00 tot 22u00, Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Tienen
Info en gids: Philippe Smets, 0475 60 55 43, philippe.smets3@telenet.be

Zondag 26 maart 2017: Lentewandeling in Kloosterbos en Dunbergbroek, Holsbeek

Ontdek de Hagelandse vallei, bekend als de rijkste en ecologisch sterkst gevarieerde vallei van de hele regio met Dunbergbroek en Kloosterbroek als kerngebieden. Uit de voet van de omringende Hagelandse heuvels stroomt zeer zuiver kwelwater, waardoor grote delen van de Winge- en Mott evallei nog steeds zeer nat zijn. Vooral in het voorjaar is dit gebied prachti g met uitgestrekte tapijten bosanemoon en daslook! Laarzen aangeraden!

Afspraak: 14u00, Sint-Mauruskerk, Holsbeek-dorp
Info: Toine Organe, 016 62 24 81

Zondag 26 maart 2017: Excursie Voortberg

Op de oever van de Demer aan de voet van de Voortberg ligt Testelt.
Strategisch gewrongen tussen berg en water. Met zijn prachtige in lokale ijzerzandsteen opgetrokken bouwwerken en het al even indrukwekkende Vierkensbroek. We maken kennis met een klein Demerdorp dat door de aanwezigheid van de abdij van Averbode tot bloei kwam.
Dankzij vele giften van hoge heren bezat de abdij hier landerijen, hoeven, wijngaarden en een watermolen. Het dorp ligt in de schaduw van de Voortberg die in de loop van de geschiedenis in verschillende behoeften van de abdij en de dorpelingen voorzag. Het beschermd landschap van de Voortberg was een lappendeken van graslanden, wijngaarden, groeves en kleine akkers.

Van waar kunnen we beter het Vierkensbroek aanschouwen dan vanop de Voortberg? Natuurgebied het Vierkensbroek (incl de Voortberg) is één van de oudste natuurgebieden van het Hageland. De oude Demermeander schuurt er tegen de Hagelandse heuvels aan en vormt een uitgestrekt broekgebied.

Met de Werkgroep Natuur en Erfgoed gaan we onder leiding van Ria de Nève opzoek naar de verschillende relaties in het landschap.

Afspraak: 
10u00, kerk van Testelt
Info: Margriet Vos, margriet.vos@gmail.com

Zondag 2 april 2017: Fietstocht langs de Tiense natuurgebieden, Tienen

 

Fietstocht langs de Tiense natuurgebieden met als afsluiter Natuur.Café in De Gors, Tienen
Afstand: 39 km.
Afspraak: 14u00-17u00, Vertrek en aankomst: Natuur.huis De Gors, Metselstraat 75, Vissenaken
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.

Zondag 9 april 2017: Hagelands ontbijtbuffet, Vroege vogelwandeling en Klimaatwandeling, Bunsbeek (Glabbeek)

Het voorjaar is de uitgelezen periode om vogels te komen ontdekken, want om een partner te strikken zijn veel vogels vooral bezig met opvallen. De geelgors zingt uit volle borst, de wulp jodelt er op los en de roodborsttapuit wipt uitgelaten van de ene naar de andere weidepaal.
Het uitgebreide Hagelandse ontbijtbuffet is samengesteld uit o.m. lokale en fairtrade producten en typisch Hagelandse gerechten.
Wie wil kan vooraf deelnemen aan de vroege vogelwandeling of eerst ontbijten en dan meegaan met de klimaatwandeling om 10u00. Het ontbijt staat uiteraard ook open voor niet-wandelaars.
Afspraak: PC’ke, Bunsbeekdorp 6, Bunsbeek
Deelnameprijs: Prijs ontbijt: € 12 voor volwassenen, € 7 voor kinderen tot 12 jaar.
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Glabbeek, i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt Oost-Brabant
Tip: Laarzen aanbevolen voor de vroege vogelwandeling, laarzen of stevige schoenen voor de klimaatwandeling.
Info en inschrijven: Inschrijven ontbijt noodzakelijk en mogelijk tot zaterdag 8 april 14u00,
0494 15 97 37 of mark.vanherberghen@gmail.com

Zondag 9 april 2017: Lenteproevertjes wandeling Keizersberg

Hoe ecologie en gastronomie verzoenen? We doen onze lenteproevertjeswandeling die aantoont dat heel wat dingen, die we normaal gezien als storend ervaren, een lekkere, gezonde en  welkome aanvulling kunnen vormen op ons voedingspatroon, zoals brandnetels, distels en ander zgn. ongerief.
De wandeling gaat door op de Keizersberg, één van de mooiste groene plekjes van Leuven, hot-spot van biodiversiteit, recentelijk in erfpacht genomen door de stad Leuven, een oase van rust, ondanks de nabijheid van de ring.
Afspraak: 14u30, ingang abdij Keizersberg, bovenaan Mechelsestraat
Info: Vif Vanderveken, 0474 09 49 29; Vif.vanderveken01@gmail.com

Zondag 9 april 2017: Genieten van het lentegevoel in de Wissenbeemd, Assent (Bekkevoort)

 

In het voorjaar zijn in de Wissenbeemd hele bodemoppervlaktes bedekt met Bosanemoontjes (Anemone nemorosa). De witte bloemen staan zo dicht bij elkaar dat je zou denken dat er nog plakken sneeuw in het bos liggen. De bloemen staan allemaal apart op een steel met drie bladeren. En het lijkt of ze zich allemaal op de zon richten om zoveel mogelijk voorjaarswarmte te ontvangen. Massaal bloeiende voorjaarsflora en nog veel meer kan je komen ontdekken. Een bijzondere wereld van biodiversiteit ligt op jou te wachten!
Kom genieten van de lente en de pracht van een natuurlijk bos!
Laarzen aanbevolen!
Afspraak: 14u00, O.L.Vrouwkerk, Assent
Info: natuurpuntbekkevoort@skynet.be, 013 32 79 49

Zondag 23 april 2017: Walk for Nature Gete

Op zondag 23  april 2017 organiseert Natuurpunt Oost-Brabant, regionale vereniging Natuur en Landschap  i.s.m. NP afdeling Linter en NP Gete-Velpe de Walk for Nature 2017.

Het concept Walk for Nature is een sterk merk en een echte succesformule. Wie naar de Walk komt, krijgt gegarandeerd een topbelevenis in topnatuur. Daar kijken we vanuit NPOB op toe.  De Walk for Nature is zowel een proces waarrond in een streek een jaar lang gewerkt wordt, als een evenement met steeds een paar duizend deelnemers.

In de voormiddag zijn er de geleide vroege vogelwandelingen en het symposium met receptie. Er kan dan ook vrij gewandeld worden op de aangeduide circuits maar de landschapsposten zijn enkel present in de namiddag.

Voor het grote publiek zijn er vooral in de namiddag belevingsactiviteiten waar de Getevallei van de gewestgrens in Hoegaarden tot de Provinciegrens met Aronsthoek als een levende rivier met kansen voor grootschalige natuurontwikkeling en de uitbouw van beheerde natuur.gebieden met versterking van de biodiversiteit in de kijker geplaatst worden. 
We strijken daarvoor neer in de Getevallei in Linter. Zowel op de locatie als elders in de Getevallei vinden een aantal activiteiten plaats.

Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Zondag 30 april 2017: Schapentocht naar de Mollekensberg in Herent

 

Een activiteit met focus op kinderen. We vertrekken om 10u30 bij Brecht. De kinderen wandelen met Brecht, de schapen en de herdershond mee.
Om 12u00 wordt er halverwege halt gehouden (buurt Klein Dalenstraat). Tijd voor picknick. Inschrijven BBQ bij Brecht!
Vanaf 13u30 wandelen we verder met de schapen naar de Mollekensberg te Herent waar de schapen op de gemeentelijke graasweide worden losgelaten.
Kinderen van harte welkom!
Afspraak: 10u30, bij Brecht (kruising Ellestraat en Groenstraat), Winksele. Opgelet: met wagen enkel bereikbaar via Ellestraat!
Info en inschrijven BBQ: Brecht Laukens, 0486 07 50 96

Zaterdag 6 en zondag 7 mei 2017: Duo activiteit Orchideeën Aardgat en Snoekengracht

Aardgat 6 mei, Tienen
Het verhaal van Het Aardgat is bijzonder boeiend. Een deel van het moeras werd opgevuld in de jaren 1960 tot 1970 met huisvuil. Later werd de ring rond Tienen er dwars doorheen gepland. Dank zij de actie van de Regionale Vereniging Natuur en Landschap (nu Natuurpunt Oost-Brabant) kon het gebied gevrijwaard worden en door Natuurpunt in beheer genomen worden als natuurreservaat. Deze vrij kleine snipper natuurgebied aan de poort van Tienen herbergt ondertussen een zeer rijke vegetatie gebonden aan kalkhoudende kwel (uittredend bronwater) met veel brede en bosorchis, maar ook de parels van de kalkmoerassen zoals paddenrus, addertong enz. Momenteel speelt rond dit gebied zowel de ruilverkaveling Willebringen waar het goedgekeurd ruilverkavelingsplan een fikse uitbreiding van natuurreservaat voorziet. Punt is dat natuur beschermen op papier gemakkelijker is dan het realiseren in de praktijk. Natuurpunt Velpe-Mene zal hierop toezien. Het Aardgat maakt ook deel uit van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stationsomgeving. Ook hier zal het komende jaar het nodige moeten gedaan worden om van deze kleine maar uiterst waardevolle natuursnipper een veerkrachtig en duurzaam natuurgebied vol biodiversiteit aan de poort van Tienen te maken: niet alleen op een papier maar in de praktijk.
Afspraak: 19u00, Voorkant NMBS-station, Zijdelingsstraat, Tienen
Info en gids: Robin Guelinckx, 0476 53 05 37, robin.guelinckx@inbo.be

Snoekengracht 7 mei, Vertrijk (Boutersem)
Een klassieker, meer dan ooit. Ervaren Snoekengrachtgidsen brengen ons naar de diverse biotopen van het natuurgebied. Hoogtepunt is de lentepracht van de centrale weide met in de eerste helft van de meimaand, duizenden bloeiende brede orchissen: het resultaat van nu al 41 jaar volgehouden beheer.
Afspraak: ingang gebied tegenover NMBS-station Vertrijk
Gidsbeurten vertrekken om het half uur tussen 13u30 en 15u00.
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be

Zondag 14 mei 2017: Papiermoleken Bierbeek: Vallei Molenbeek
Focusactiviteit: Vergeten parels in Korbeek-Lo

 

De eerste paar honderd meters van deze wandeling voeren ons door een ‘saaie’ verkaveling in de buurt van de Carrefour. En toch… dit stukje heeft een boeiende verborgen geschiedenis. Zoals trouwens ook het Papiermoleken, dat een eindje verder samen met de Heilige Geesthoeve en het Dalemhof in het prachtige decor van de Molenbeekvallei ligt. Hier bevond zich honderden jaren geleden het centrum van Overloo.
Door de velden wandelen we voorbij een natuurreservaatje, waar aan waardevol vogelringwerk wordt gedaan. We volgen de Molenbeek voorbij het gehucht Huiskens en komen aan het Vijverhof. Via het oude station van Korbeek-Lo en Sint-Kamillus volgen we een prachtige veldweg, waar ooit interessante ontdekkingen werden gedaan. De holle weg van de Herpendalstraat zal rond half mei op zijn mooiste zijn.
Genieten maar! En dat kan je ook op het einde van de wandeling op het binnenplein van de Heilige Geesthoeve, waar een drankje op de moedige wandelaars wacht.
Afstand: 7,6 km
Afspraak: 14u00, Parking Carrefour Korbeek-Lo, voor Brico Garden, Vlinderlaan, Korbeek-Lo
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Bierbeek
Gids: Hugo Dehennin
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be

Zondag 14 mei 2017: Viering 40 jaar Torfbroek, Berg (Kampenhout)

10u30: Mini-symposium: ‘Torfbroek, van een relictgebied naar een parel in de Groene Vallei’
12u30: Receptie en prijsuitreiking tekenwedstrijd
13u30 - 17u00: Gezinsprogramma: wandelend genieten van de natuur op een gemarkeerd wandelcircuit met
landschapsposten (circuit circa 3,5 km) en een kinderzoektocht.
Doorlopend: infostands, kinderspellen (vanaf 13u), foto-expo van natuurfotograaf Daniëls Bols en mogelijkheid tot hapje en drankje

Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Zondag 21 mei 2017: Erfgoed en natuur, hand in hand.
Gegidste wandelingen kamsalamander, site Kasteel van Roost en Antitankgracht in Haacht.

Zowel het Kasteel van Roost als de Antitankgracht (ATG) hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van Haacht en maken actueel deel uit van het natuurgebied ATG.
Je kan dit allemaal zelf ontdekken tijdens gegidste wandelingen die je laten proeven van het rijke militair-historische verleden van Haacht. De bunker aan de Dijle zal die dag uitzonderlijk geopend zijn. Vervolgens word je langs de ATG geleid naar de amfibiepoelen waar je de nodige uitleg krijgt over de Kamsalamander en een demonstratie over het gebruik van fuiken. Dan trekken we naar de site ‘Kasteel van Roost’ waar we eindigen bij een drankenstandje. 
Kortom de Antitankgracht en de site van Roost zijn zeker een bezoekje waard!
Afspraak: 14u00, brug over Dijle, Keerbergsesteenweg, Haacht
Info: Richard Soille, 0486 36 90 52, richard@soille.be

Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Zondag 28 mei 2017: Focusactiviteit: Dijle en Voerhappening met verschillende uitstappen en themaexcursies in en rond de kruidtuin en met standjes

Leuven, ontstaan aan het kruispunt tussen verschillende wegen en de Dijle, draagt verschillende sporen van haar bij tijden woelig verleden. Die sporen zijn meestal gebeiteld in steen maar ook de natuur heeft haar kansen gegrepen, al dan niet met medewerking van de mens. Van die medewerking is deze kruidtuin (de oudste van België) een resultaat.
Afspraak: 10u00 tot 17u00, Kruidtuin Leuven
10u00: Ontvangst
10u30 en 14u00: Wandeling(en) rond Dijle, Voer en Kruidtuin
- WandelingKkruidtuin met nestkasten Eddy Sente
- Standen van diverse groepen
- Tentoonstelling met filmpje
- Drankenstand
Info: Yves Vanden Bosch, 016 22 77 47 - 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Zondag 4 juni 2017: Steenuilenhappeningwandeling Binkom
'Steenuil, klein maar dapper !' - Steenuil en Binkom…een perfect huwelijk!

7u00: Vroege vogelwandeling langs enkele steenuilennesten, boerenland en Tafelbos.
08u30 tot 13u30: mogelijkheid voor ontbijt met een variatie aan eiergerechten.
13u30: steenuilenwandelingen met ringdemonstratie. Infostands. Praatcafé.
Afspraak: Feestzaal Santro (tegenover kerk), Tiensesteenweg 61, Binkom (Lubbeek)
Organisatie: Natuurpunt Lubbeek, Steenuilenwerkgroep Natuurpunt en Vogelwerkgroep Oost-Brabant
Inschrijven voor ontbijt verplicht: Benny L'Homme, 0486/020627 of info@natuurpuntlubbeek.be
Info: www.natuurpuntlubbeek.be

Maandag 5 juni 2017: Dijle Levend door Leuven

We volgen de Dijle om nadien te eindigen aan de Dijleterrassen op zoek naar onze koesterbuur de slechtvalk.
 
Afspraak: 14u00, Café ‘Onder de Toren’, Halfmaartstraat 2, Leuven
Organisatie: Natuurpunt afdeling Leuven i.s.m. Leuvens Historisch Genootschap
Info: Yves Vanden Bosch, 0478 50 90 06, yves.vanden.bosch@skynet.be

Zondag 11 juni 2017: Dag van de vroedmeesterpad

De vroedmeesterpad is de ideale man, maar toch kan hij alle hulp gebruiken. Dit diertje staat bekend om zijn broedzorg en zijn zeldzaamheid.
In Neerijse beheert Natuurpunt de Zandgroeve Ganzemans om de soort te beschermen.
Kom dit unieke padje en het gevoerde beheer in de zandgroeve ontdekken tijdens een gezinsevenement op 11 juni. Dan tonen we de realisaties en vieren we de aankoop met een uitgebreid programma. De opbrengst van dit gezinsevenement komt ten goede aan de aankoop van nieuwe leefgebieden voor deze kleine pad.

Programma van 12u00 tot 18u00:
• Drie geleide wandelingen. Om 13u00 (2,5u): Oude Trambedding richting Dijlevallei door Ernst Gülcher. Om 14u00 (2,5u): naar het Plateau van Duisburg door Dirk Baksteen. Om 15u00 (2u): Oude Trambedding richting Dijlevallei door Hugo Dehennin
• Drie wandelparcours van 4, 8 of 14 km
• Doorlopend: tentoonstelling ‘Biodiversiteit, alles hangt samen’, koesterburenkermis, trampoline en hapje-tapje
• Zeisdemonstratie in de groeve van 14u00 tot 15u30
• Optreden van 2 Cover Up om 16u30
Locatie: Zaal Ten Wijngaerd, Donkerstraat 1, 3040 Neerijse
Info: www.dagvandevroedmeesterpad.be 
Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Donderdag 15 juni 2017: Excursie kasteelsite Butsel

 

Net stroomafwaarts van de Snoekengracht op de oevers van de Velpe ligt een vergeten stukje geschiedenis: de oude kasteelsite van Boutersem. Met de Velpevallei als natuurlijke grens gebruikten de heren van Butsel de brede vlakte als basis voor hun motte. De vroegmiddeleeuwse motte maakte later plaats voor een heuse waterburcht. Na een periode van verval en familievetes verwerd de burcht echter tot een lokale steengroeve. De natuur nam haar plaats in en de Velpevallei veranderde in een uitgestrekt rietland met broekbossen. Maar wie goed kijkt, kan nog de contouren van het verleden ontdekken.
 
Afspraak: 19u30, pleintje kerk Butsel. Parkeren kan langs de straten die daarop uitgeven
Gids: Edward Michiels
Organisatie: Werkgroep Natuur en Erfgoed van Natuurpunt Oost-Brabant
Info: Margriet Vos, 016 46 04 78, margriet.vos@gmail.com

Zaterdag 17 juni 2017: Vuurvliegjes Hoegaarden

Een zwoele zomeravond, dat is er nodig om de lichtjes te laten aangaan! Natuurlijke lichtjes afkomstig van vuurvliegjes die zachtjes zweven door de lucht! Als het donker wordt, gaan we op zoek naar de geelgroene lichtjes tussen de begroeiing of licht zwevend in de lucht. Laat je verwonderen door dit natuurlijk lichtspel en geniet!
 
Afspraak: 21u00, Sint-Servaaskapel, Rommersom, Hoegaarden
Info: Raf Nilis, 0493 09 76 58, raf.nilis@adsl20.be
Tip: parkeren op de carpoolparking van Rommersom

Zondag 18 juni 2017: Kerkuilentocht met ringdemonstratie Molenbeek (Molenbeek-Wersbeek)

 

We maken kennis met de kerkuil en met zijn leefgebied. Demonstratie  uilen ringen. Onze tocht start vanaf de parking aan de  Sint-Laurentiuskerk (Molenbeek) naar Hoeve De Peinwinning.

Afspraak: 19u00, Parking Sint-Laurentiuskerk, Molenbeek (Molenbeek-Wersbeek)
Info: Roel Baets, 0477 27 14 03 natuurpuntbekkevoort@skynet.be

Zondag 18 juni 2017: Zondag 18 juni 2017: Sponsorwandeling 100op100 in Hoegaarden

 

Sponsoractie ten voordele van het natuurgebied Mene-Jordaan in Hoegaarden/Boutersem
Wandeling Mene-Jordaan op aangeduid circuit met korte en lange wandeling en landschapsposten
Afspraak: Doorlopend vanaf 10u00. Vertrek mogelijk tot 15u00
Café Den Venetiaan, Gemeenteplein 22, Hoegaarden
Deelname: min. € 5 volwassenen, kinderen gratis. Gulle gift en welkom!
100op100 kan je sponsoren door storting op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer Mechelen met vermelding: 100op100 project 9946.
Overschrijvingsformulier: klik hier
Info: www.facebook.com/100op100 of www.velpe-mene.be
Artikel Natuur & Landschap: klik hier

Zondag 9 juli 2017: Wandeling 'Van Gerst naar Guiness', Aarschot

 

We trekken van de Heimolen in Langdorp, waar ook gerst gemalen wordt (een graan dat ook voor bier gebruikt wordt) door het natuurgebied Molenheide en de Langdorpse bossen naar Irish Pub Dubh-Linn. Hier kunnen we dan, met zicht op de Demervallei, genieten van een gerstenat.
Wanneer: zondag 9 juli 2017 om 14u00
Afspraak: Heimolen, hoek Windmolenstraat-Molenheidestraat, Langdorp
Organisatie: Natuurpunt afdeling Aarschot
Info: Luc Storms, 016 50 12 13, luc.storms@skynet.be

Zondag 20 augustus 2017: 's Hertogenheide en wallen Aarschot

In de 13de eeuw kreeg Aarschot een stadsomwalling. Deze bevond zich o.a. waar nu de Braekepoort is. Ook de Orleanstoren, een hoektoren gelegen op de Kouterberg, is een overblijfsel van de oude stadsvesten. Deze toren is beschermd erfgoed sinds 31 juli 1936. De toren bevindt zich op één van de hoogste punten van de streek, 52 meter boven de zeespiegel.

Verder bezoeken we ’s Hertogenheide, een heidegebied in de buurt van het centrum van Aarschot. Hier zijn in het voorjaar van 2015 grote beheerswerken uitgevoerd waardoor de heide terug kansen krijgt.

Wanneer: zondag 20 augustus 2017 om 14u00
Afspraak: Parking Demervallei (ingang Stadsfeestzaal), Aarschot
Organisatie: Natuurpunt afdeling Natuurpunt Oost-Brabant Werkgroep Natuur en Erfgoed
Info: Afdeling Aarschot, 016 56 35 99 of 0496 02 21 75, info@natuurpuntaarschot.be

25/08/2017: Grote publieksactiviteit: Europese Nacht van de Vleermuis in Boutersem

 

Park van Kwabeek
Wanneer: vrijdag 25 augustus 2017 om 19u45 (tot 23u00)
Afspraak: Park van Kwabeek, Boutersem
Deelnameprijs: Gratis voor NP-leden, niet-leden € 5, kinderen gratis
Organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene
Info: Walter Troost, 016 73 42 79, walter.troost@gmail.com
Tip:
Voor specifieke vragen over vleermuizen kan je terecht bij de gratis Vlaamse infolijn 1700, of via de website www.natuurenbos.be/vleermuizen. Stapschoenen of laarzen aanbevolen.

26/08/2017: Grote publieksactiviteit: Europese Nacht van de Vleermuis in Mariadal, Hoegaarden

 

Wanneer: zaterdag 26 augustus 2017 om 19u45 (tot 23u00)
Afspraak: Mariadal, Klein Overlaar 3, Hoegaarden
Deelnameprijs: Gratis voor NP-leden, niet-leden € 5, kinderen gratis
Organisatie: Natuurpunt Velpe-Mene
Info: Pieter Abts, 016 82 18 36 - 0476 77 70 37, pieter.abts@natuurpunt.be
Tip:
Voor specifieke vragen over vleermuizen kan je terecht bij de gratis Vlaamse infolijn 1700, of via de website www.natuurenbos.be/vleermuizen. Stapschoenen of laarzen aanbevolen.

Zondag 27 augustus 2017: Excursie Dijle Sigmaplan Boortmeerbeek

Excursie Dijle Sigmaplan Boortmeerbeek.
Met Prof. Gert Verstraeten, Professor faculteit Wetenschappen KULeuven.
Gegidste wandeling met afsluitertje op het terras van de Oude Pastorie

Wanneer: zondag 27 augustus 2017 14u00
Afspraak: Oude Pastorie, Ravesteinstraat 22, Hever
Deelnameprijs: € 5 / gratis voor leden NP en JNM
Organisatie: Natuurpunt afdeling Boortmeerbeek
Info: Hans Marijns, 0473 73 03 10, hans.marijns@natuurpunt.be

Zondag 10 september 2017: Open Monumentendag op de Keizersberg in Leuven

 

Dit jaar is ‘Erfgoed en Natuur’ in vijftig landen en regio’s het gemeenschappelijke thema van de Europese Erfgoeddagen. Natuurpunt Leuven doet mee op één van de meest iconische plaatsen van het hedendaagse Leuven: de Keizersberg.
De Keizersberg is bij uitstek een belangrijke erfgoedplaats, de plaats waar het kasteel heeft gestaan van de graven van Leuven, tevens hertogen van Brabant, de plaats waar een commanderij heeft gestaan van de Tempeliers en na de afschaffing van deze ridderorde, van de Hospitaalridders. En de Keizersberg is eveneens bij uitstek een belangrijke plek voor natuur in Leuven. Je vindt er tal van solitaire bijen, maar ook andere dieren en planten.
Reden genoeg voor een bezoekje waarbij Natuurpunt Leuven je maar al te graag rondleidt.
Rondleidingen door het park, toelichting aan onze stand.

Afspraak: 14u00, Keizersberg, aan de ingang van het park
Info: Yves Vanden Bosch, yves.vanden.bosch@skynet.be

Zondag 17 september 2017: Koeheidedag, Bertem

 

Een mooie dag in het natuurreservaat de Koeheide met korte en langere gegidste natuur- en landschapswandelingen, avonturentochten voor kinderen, kennismaking met onze herder en zijn schapen, info over natuurbeheer, live muziek, drank, kruidige hapjes, gebak…
Dit alles valt te beleven in onze nieuwe hoogstamboomgaard en in de unieke setting van het artistiek wandelparcours KunstVoer waarvan dit jaar een groot deel van haar installaties te bewonderen is op de Koeheide.
Achtergrondartikel Natuur & Landschap: klik hier
Flyer Koeheidedag 2017: klik hier
Flyer Kunstvoer 2017: klik hier
 
Afspraak: 10u00 tot 17u00, Bertemse Heideweg, Bertem
Info: Myriam Middelkamp, 0472 92 04 85

ZATERDAG 23 september 2017: Erfgoed Focusactiviteit: Dag van de Molenberg

 

Op zaterdag 23 september organiseren Natuurpunt Begijnendijk en de Molenwerkgroep de tweede Dag van de Molenberg! Vorig jaar was er de stevige aftrap van dit benefietfeest met 350 bezoekers, ondanks de regen. Buren, dorpelingen en sfeerzoekers zijn dit jaar ook weer welkom. Naast het vaste aanbod van de gezellige openluchtbar, live-optredens, kampvuur en een sfeervol verlichte ruïne zijn er dit jaar twee nieuwigheden. Gezien het succes van het bronsgieten van Wilfried De Cock vorig jaar, wordt het ambachtenmarktje uitgebreid. Ook is er een kleinschalige, experimentele versie van de Vegetarische Ontdekking. Jawel, mét Daniël Vanbossche, outdoor, voor de snelle inschrijvers. Mailen naar npeetdag@hotmail.com. Alle info vind je op onze facebookpagina Natuurpunt Begijnendijk. Kom mee proeven van de authentieke sfeer van de molenruïne en de omliggende natuur en steun zo de restauratie van de ruïne.
 

Programma:

 • Vanaf 15u00
  • bar & snacks, ambachten- en streekmarktje
 • Vanaf 16u00
  • sfeervolle optredens:
   • • Hot Club de Brabant - gipsyswing
   • • Tragic Eyes - singer-songwriter
   • • The Sangriolas - rockabilly grooves
   • • Autumn Chills - rock’n blues classics tot in de late uurtjes
 • Vanaf 19u00
  • Sunset, molenruïne sfeervol belicht en kampvuur

Afspraak:
Molenberg, Molenweg Betekom.
Parking grote weide Willekenslaan

Info:
Facebook Natuurpunt Begijnendijk: klik hier

Zondag 24 september 2017: Vergeten parels in Opvelp, Bierbeek

 

Erfgoed- , Natuur- en Landschapsverkenning met aandacht voor de erfgoedsite verbrande toren en de historische hoeven ( Berkenhof, Jezuïetenhof), voor natuurontwikkeling in Velpevallei en de omgeving van de Hazenberg, voor de diepe holle wegen met lianen van bosrank, tevens leefgebied van das en vele erfgoedartefacten. Er is de nog kronkelende Velpe - op het nippertje gered van overwelving en rechttrekking en kanalisatie - in een vallei vol kansen voor natuur en ruimte voor de rivier zoals in de toekomst nodig zal zijn als klimaatbuffering. De wandeling zal ook aandacht schenken voor een reeds vroeg ontgonnen cultuurlandschap met sporen van een rijke geschiedenis, midden in een agrarische ruilverkaveling waar een reeks onverharde veldwegen verhard worden en taluds vergraven en een ongeziene schaalvergroting plaatsvindt, maar ook geijverd is om diepe holle wegen en een deel van de onverharde wegen te behouden en ook aandacht te hebben voor de erfgoedwaarde van onze specifieke oude kasseiwegen met kwarsiet van Overlaar/Tienen met haar typische rossekoppen ( bruine kasseien) en ook de kansen voor natuurversterking en natuurontwikkeling en landschapsversterking waar te maken. Dit landschap was tot voor kort het eldorado voor akkervogels maar de typische soort de grauwe gors is zeer recent verdwenen. Sinds kort is er een Soortenbeschermingsplan Grauwe Kiekendief van start gegaan. Al deze aspecten zullen aan bod komen tijdens de Opvelpwandeling van zondag 24 september. Vertrek om 14 u aan het CC De Velpe, Hoegaardsesteenweg in het dorp van Opvelp.

Afspraak: 14u00, CC De Velpe, Hoegaardsesteenweg, Opvelp (Bierbeek)
Info: Hugo Abts, 0476 77 70 37, natuurpunt@velpe-mene.be
Achtergrondartikel Natuur & Landschap: klik hier

14/10/2017: Nachtwandeling door de Demerbroeken

 

Natuur schittert ook ’s nachts. Benieuwd naar wat er allemaal rond vliegt, kruipt en rent in het donker in de Laekvallei? Wie weet komen we er wel een bever of een vos tegen?

We sluiten de wandeling af met een drankje en gebak.

Wanneer: zaterdag 14 oktober 2017 om 19u30
Afspraak: Kerk Tremelo, Schrieksebaan, Tremelo
Organisatie: Natuurpunt afdeling Tremelo
Info: Bruno Wallyn, 0478 07 00 44, bruno.wallyn@skynet.be

24/11/2017: Voordracht over bijen door Willy Ceulemans

 

Wanneer: vrijdag 24 november 2017 om 19u30
Afspraak: Gemeentehuis Tremelo, Tremelo
Organisatie: Natuurpunt afdeling Tremelo
Info: Sophie Thys, 0478 23 13 59

2/12/2017: Grote publieksactiviteit: Afdelingsspaghetti

 

23ste jaarlijkse spaghetti-avond
Wanneer: zaterdag 2 december 2017 vanaf 17u00 (tot 21u00)
Afspraak: Gemeentelijke Feestzaal Boutersem, Kerkomsesteenweg 45, Boutersem
Deelnameprijs: Spaghetti’s en dranken aan democratische prijzen.
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Boutersem Tienen Glabbeek Hoegaarden Bierbeek
Info: Esther Buysmans, 0475 33 51 70 - 016 46 23 36, esther.buysmans@telenet.be of www.velpe-mene.be

17/12/2017: Straffe Kostwandeling in Oorbeek

 

Deze jaarlijkse klassieker sluit de activiteitenkalender van het jaar af.
Wanneer: zondag 17 december 2017 om 13u30 (tot 16u30)
Afspraak: Kerk, Hoxemstraat 1, Oorbeek
Deelnameprijs: leden gratis. Niet-leden € 5, kinderen gratis
Organisatie: Natuurpunt afdeling Velpe-Mene, kern Hoegaarden
Info: Johan Viaene, 0499 98 99 00 - 016 76 54 36, johanviaene@hotmail.com