GeefomNatuur: fondsenwerving: Restfinanciering bepaalt aankoopmogelijkheden

Actualisatie Leuven, 25 april 2016: meer dan ooit actueel: restfinanciering bepaalt of we nog kunnen aankopen in de regio. We werken samen binnen NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap in Oost Brabant aan een oplossing. Doe mee aan onze fondsenwerving en ledenwerving. 

N&L in actie: Restfinanciering  bepaalt op dit ogenblik meer dan ooit op een bijna pijnlijke wijze of we al dan niet kunnen aankopen. Nochtans zijn er vele kansen telkens opnieuw in de streek om natuur duurzaam veilig stellen door aankoop. We moeten zorgen dat we hier gedragen door de afdelingen en de lokale reservaenteams in elk geval mee kunnen doorgaan.  Door de stijgende prijzen en hierdoor de lagere subsidie -  tot volgens de  meest recente cijfers van november circa 49% - is de restfinanciering  voor de totaliteit van alle projecten samen de bepalende factor of we al of niet kunnen aankopen. 

NPOB, Regionale Vereniging voor Natuur en Landschap start daarom met een leden- en fondsenwervingscampagne. Met jou steun zal dit lukken.

http://www.natuurpuntoostbrabant.be/docs/PDF/N&L2015-4-GeefomNatuur.pdf
Om 400 ha natuur in Vlaanderen te kunnen aankopen, hebben we 1 miljoen extra - inderdaad extra - projectgiften nodig.

1 miljoen extra projectgiften betekent iets meer dan gemiddeld € 10 per lid of voor de 200 afdelingen van Natuurpunt elk een afdelingsbijdrage van € 5000 extra voor de restfinanciering. Daar hangt het van af of we ons aankoopprogramma verder kunnen realiseren. Inderdaad. Waardevolle natuurgebieden in de streek als ‘natuur voor iedereen’ en als schatkamers voor de biodiversiteit al of niet aankopen, zal er in het komende jaar van afhangen of we voldoende restfinanciering binnen de regio kunnen opbrengen.

We doen ook een dringende oproep aan alle afdelingen om nog voor het einde van het jaar een vrijwillige afdelingsbijdrage voor de restfinanciering van uw lokaal of van om het even welk project te storten. Alleen door dit nu te doen blijven de perspectieven open voor de aankopen van natuur in je buurt. Wij rekenen hier echt op solidariteit en een echte inspanning.

Lees verder N&L in actie: klik hier (pdf)
Doe mee met GeefomNatuur: 1000 giften van gemiddeld € 100 nodig…: klik hier (pdf)

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon