Giften Steun Project 3999 GeefomNatuur NPOB

Medio verschijnt Natuur en Landschap nr 4 met daarin de oproep voor de campagne GeefomNatuur. We focussen in deze campagne op het project 3999 GeefomNatuur NPOB

Help ons uitbreiding bestaande natuurgebieden en realisatie nieuwe gebieden mogelijk te maken.

Aankopen van natuurgebieden is de meest effectieve manier om natuur voor de toekomst veilig te stellen en beheer te garanderen gericht op de versterking van de biodiversiteit en op "natuur voor iedereen'. Aankopen in de regio vereist ook dat de restfinanciering in de afdeling of de regio voor het project opgebracht worden. De restfinanciering is het deel van de aankoopsom die niet gedekt is door aankoopsubsidie. Door de stijgende grondprijzen bedroeg de restfinanciering in 2005 meer dan 50% van de aankoopprijs. Dus elke aankoop vereist een grote inspanning van de lokale teams. Help deze teams en doe een storting. In de lijst van natuurgebieden kan je kiezen voor welk gebied jij wilt storten. Beter is nog maandelijks of jaarlijks via domiciliëring een vast bedrag over te maken voor uw droomgebied. Een gift van 40 euro is bovendien fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog!

Uw geldelijke steun voor één of meerdere projecten is van harte welkom op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer vzw te Mechelen. Bij onze campagne GeefomNatuur 2016 focussen we op het project 3999: GeefomNatuur NP Oost Brabant. Vergeet bij uw overschrijving niet het nummer en de naam van dat reservaat te vermelden.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon