Vrijwilligers

Prioriteiten NPOB 2015 - 2023

Ledenstatistieken 31/12/2021 jaarafsluiting

  • Ledenstatistiek NPOB Afdelingen 31/12/2021 jaarafsluiting: klik hier
  • Ledenstatistiek per Gemeente 31/12/2021 jaarafsluiting: klik hier

Bestuursvergaderingen NPOB

Ledenwerfcampagne NPOB

Beleidsnota NPOB

  • Voortgangsrapport NPOB 2021 klik hier
  • MINA meerjarenplan 2022-2026: klik hier
  • Presentatie voor Begeleidingscomissie NPOB 2020: klik hier

Inschrijven werkgroep beleid NPOB
Wij zouden in de toekomst graag gebruik willen maken van de expertise van onze vrijwilligers en leden.
Vind jij ook dat we aanvragen die impact hebben op de natuur kritisch moeten blijven bekijken dan ben jij hopelijk een van de vrijwilligers die onze regionaal vrijwilligersbeleidsteam mee vorm wil geven. We hebben mensen nodig die op regelmatige basis het omgevingsloket bekijken of mee aanvragen willen ontleden.
Hierbij denken we aan thema groepen naar gelang de kennis, specialisatie of interesse van de mensen die zich aanbieden.
Inschrijfformulier: klik hier

Webinar: klik hier

Modelbezwaarschrift grondwaterwinning: klik hier
Stappenplan Stroomgebiedsbeheerplannen: klik hier

Belangrijke links:

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon