Succesvolle Verenigingsraad NPOB Santro te Binkom, vrijdag 27 oktober

Dank aan alle aanwezigen en sprekers. Een succesvolle en nuttige avond. Presentatie downloadbaar via onderstaande links

32 deelnemers Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap vzw verenigingsraad te Binkom. De verschillende afdelingen waren goed vertegenwoordigd: Velpe-Mene (Bierbeek en Tienen), Zoutleeuw, Gete-Velpe, Lubbeek, Leuven, Herent, Haacht, Boortmeerbeek,Tremelo, Aarschot, Diest, Bekkevoort, Holsbeek
Eerst werd het NPOB-jaarprogramma 2018 'Robuuste Valleisystemen' toegelicht en werden de grote focus- en publieksactivteiten gesynchroniseerd regionaal/afdelingen. In 2018 zal opnieuw een programma uitgerold worden naar het grote publiek waarbij de valleien en hun rol naar klimaatbuffering en biodiversiteit op de agenda gezet worden. De volgende valleisystemen zullen in het programma opgenomen worden:
- Demer
- Winge en Motte
- Dijle ten noorden van Leuven
- Dijle in Leuven en rivieren door stedelijk milieu
- Gete
- Velpe
- Molenbeek  Leuven, Lubbeek, Bierbeek)
- Groene Vallei.
Tijdens de vergadering werd vanuit de afdelingen daar ook nog de Begijnenbeek en de Laak aan toegevoegd.
Daarna waren er 2 workshops: met Frederik Mollen rond de omgevingsvergunning en met Krien Hanssen rond de gemeenteverkiezingen. Deze waren zeer ad rem en ter zake waarvoor dank aan Frederik en Krien.
Zeer geslaagde avond. Dank aan gastafdeling Lubbeek en alle aanwezigen die NP- afdeling uit 18 gemeenten vertegenwoordigden.

Presentaties:
- Robuuste valleisystemen: klik hier
- Workshop Gemeeneraadsverkiezingen door Krien Hansen: klik hier
- Workshop Omgevingsvergunning door Frederik Mollen: klik hier

Programma

 • 20u00: Aanvang verenigingsraad
 • Deel 1: Plenair gedeelte
  • Voorstelling regionaal jaarprogramma NPOB
  • Korte voorstelling workshops
 • Pauze
 • Deel 2: Het tweede deel van de verenigingsraad is opgesplitst in een tweetal workshops waarin al wat er bij jullie leeft in de afdelingen en reservatenteams en waar we samen met regionale vrijwilligersnetwerken elkaar kunnen ondersteunen kunnen, aan bod komen.
  • Workshop 1: Provinciale en gemeenteraadsverkiezingen door Krien Hansen
   • In oktober 2018 trekken we met z'n allen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat wil zeggen dat het gemeentelijk natuurbeleid vanaf januari 2019 vast ligt voor de volgende 6 jaar. Dat wil ook zeggen dat we als Natuurpunt nu in actie moeten schieten om ervoor te zorgen dat het toekomstig gemeentelijk natuurbeleid echt bijdraagt aan natuur.
    Wat zijn de Natuurpuntvoorstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?
    Hoe kan jij als afdeling of werkgroep invloed uitoefenen op het lokaal natuurbeleid?
    Tijdens de workshop krijg je antwoord op jouw vragen én wisselen we ideeën uit over hoe je lokale politici kan overtuigen.
  • Workshop 2: Omgevingsvergunning door Frederik Mollen
   • De bouw- en milieuvergunning wordt samengevoegd tot de nieuwe 'omgevingsvergunning'. Uiterlijk op 1 januari 2018 moeten alle Vlaamse gemeenten er mee aan de slag. Frederik Mollen, expert ruimte op de beleidsdienst van Natuurpunt, licht toe wat er allemaal verandert ten opzichte van het huidige systeem. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat hij dieper in op de nieuwe mogelijkheden voor milieuorganisaties op vlak van openbaarheid, inspraak en beroepsprocedures. Deelnemers kunnen er ook terecht met concrete vragen en/of eigen gevalstudies.
 • Plenaire synthese en rondvraag
 • Gezellig napraten
 • 23u00: Einde

 Afspraak: 20u00 tot 23u00, Gemeentelijke feestzaal Santro, Tiensesteenweg in Binkom (Lubbeek)
Info en inschrijven: Christine Daenen, npob@natuurpunt.be, 016 25 25 19

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon