GeeefomNatuur: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

GeefomNatuur 2018: Steun Uitbreiding natuurgebieden Kampenhout

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Steun recente aankopen 25 ha uniek natuurgebied Kampenhout

Kampenhout, met zijn parelketting van prachtige natuurgebieden zoals het Torfbroek, Hellebos-Rotbos Weisetterbos-Nico De Boevé-reservaat, Steentjesbos, vormt mee het hart van de Groene Vallei.

Op een afstand van iets meer dan 10 km van de Grote Markt van Brussel wordt door Natuurpunt een keten van unieke gebieden uitgebouwd die zowel belangrijk zijn voor de biodiversiteit als voor de leefbaarheid van een streek. Natuurpunt Kampenhout doet grote inspanningen om dit te realiseren.

De unieke natuurwaarden van deze gebieden zijn alom gekend. Maar koken en zeker aankopen van natuurgebieden kost geld. De voorbije periode hebben zich plots enorme kansen aangediend om deze gebieden duurzaam uit te breiden door aankopen. Kansen die ofwel te nemen of te laten zijn. Wij kozen om vanuit deze kansen de natuur duurzaam te versterken.

Het Hellebos-Rotbos is met zijn 120 ha natuurgebied één van de grootste van de streek en hier konden we het natuurreservaat uitbreiden met niet minder dan 15 ha waardevol Ferrarisbos, waarvan 11 ha op Kampenhout en 4 ha op Steenokkerzeel. Hierdoor wordt ook een groene corridor met de Barebeekvallei gerealiseerd. Het Steentjesbos werd uitgebreid met 1 ha.

Ook in het Torfbroek werd ingezet op uitbreiding en buffering langs de zuidrand door een aankoop van 8 percelen met een oppervlakte van 2 ha. Goede wijn behoeft geen krans maar wel jullie steuntje om de restfinanciering voor deze aankopen op te brengen.

Maar de klap op de vuurpijl is de uitbreiding van het Nico de Boevé reservaat met de aankoop van de 6,8 ha van het domein Vogelzang. Waardoor ook hier een belangrijke groen- en natuurpool gerealiseerd wordt.

Natuurpunt Kampenhout heeft enorme inspanningen gedaan om dit te kunnen realiseren maar de restfinanciering blijft aanzienlijk en overstijgt de mogelijkheden van de afdeling. Daarom doet Natuurpunt Oost-Brabant, vanuit het principe van regionale en streeksolidariteit, een oproep om vandaag nog een storting te doen op project 3909 om deze aankopen mogelijk te maken.

Als Natuurpunt Oost-Brabant, Regionale Vereniging Natuur en Landschap, doen we een dringende oproep om het project 3909 voor de uitbreiding van de unieke natuurgebieden Hellebos, Torfbroek, Nico De Boevé reservaat te ondersteunen. Dit zijn enorme kansen om de natuur hier defi nitief veilig te stellen en nieuwe natuur te ontwikkelen. Zulke grote aankopen overstijgen de draagkracht van een individuele afdeling om de restfi nanciering op te brengen. Daarom deze oproep vanuit Natuurpunt Oost-Brabant om dit project regionaal te ondersteunen.

Stort vandaag nog je gift op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt Beheer te Mechelen met vermelding: Project 3909 GoN uitbreiding natuur Kampenhout

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
e-mail icon